U bent hier
Home > Nieuws > Basisschool Bloeiende Perelaar in de knel

Basisschool Bloeiende Perelaar in de knel

De Bloeiende Perelaar kampt met ruimtegebrek. Terwijl het dorp de komende jaren blijft groeien. Dit brengt het krijgen van kwalitatief onderwijs in gevaar. Met kunst en vliegwerk wordt vanaf 1 januari as. voorzien in het ruimte gebrek. Ondanks vroegtijdige signalering heeft de MR het gevoelen dat acties nog niet geleid hebben tot een permanente, structurele oplossing.  Alles wijst erop dat er binnenkort vier noodlokalen (containers) op het schoolplein geplaatst gaan worden. Dit is volgens de MR het slechts denkbare scenario. De kwaliteit van onderwijs zal hiermee in onze ogen voor (onbekend) langere duur worden geschaad omdat een container niet het comfort noch de veiligheid biedt t.o.v. een gebouw. Op dinsdag 19 december vergadert de Gemeenteraad, die hier uiteindelijk verantwoordelijk voor is, over dit onderwerp.

Voorafgaand hieraan organiseert de MR op donderdagavond 14 december (19:30 uur) een informatieavond in de aula van de school. Met het doel het geven van informatie en het ontvangen van feedback van de ouders. Met deze verkregen inbreng kunnen wij, namens alle ouders, een gedegen tegengeluid laten horen dat hopelijk van invloed kan zijn op de beslissing van de gemeente. Als de Gemeenteraad het te verwachten voorstel goedkeurt op 19 december, staan we voor een voldongen feit en daar willen wij alles aan doen om dit te voorkomen.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad Martijn Both, Stephan de Bruijn, Michiel Wiesehahn; Martijn Both 06.14238880

Top