U bent hier
Home > Nieuws > Beemster heeft nieuw College

Beemster heeft nieuw College

Met de benoeming van Aagje Zeeman (CDA), Dick Butter (VVD) en Jos Dings (PvdA/GL) heeft de gemeente weer een nieuw en voltallig College. Drie bekende gezichten want Aagje en Dick waren ook in het vorige college al wethouder en Jos van 2010-2014. Ook D66 steunt de nieuwe coalitie, waardoor ze samen op een meerderheid van zeven zetels uitkomen, maar levert zelf geen wethouder. Alle wethouders krijgen 0,8 FTE. Dat betekent een verhoging van 2 naar 2,4 FTE. Waardoor ze naar eigen zeggen op een zorgvuldige wijze de belangen van de bevolking kunnen dienen waar het gaat om toekomstige belangrijke ontwikkelingen. Zoals de fusie, de financiële situatie, de decentralisatievraagstukken (waaronder het wegennetwerk) en de omgevingswet. Met de benoeming van Jos tot wethouder, heeft de fractie van PvdA/GL een nieuwe voorman gekregen: Henk Vinke.

Architect van deze coalitie, na het mislukken van de onderhandelingen door de BPP, Monique van Boven (VVD) memoreerde nogmaals het grote verschil van inzicht tussen de nieuwe coalitie van vier kleinere partijen en de oppositie van één grote partij BPP: de snelheid en omvang van de fusie en de beoordeling van de financiële situatie.  De coalitie handhaaft de inzet zoals verwoord bij het meerderheidsbesluit over de fusie aan het begin van dit jaar. Al lijkt het nieuwe college van Purmerend daar meer tijd voor te willen nemen. De onderhandelingen daarover en over de wijze van fuseren (‘varianten’) zijn gaande. De coalitie is optimistisch gestemd al heerst er besef dat er nog donkere wolken aan zullen komen. Hoewel met name Arie Commandeur (CDA) met zijn woorden ijsbreker poogde te zijn, was de politieke sfeer in de raadszaal ijzig te noemen. De gevoelstemperatuur ligt al geruime tijd rond het vriespunt. Ook daar ligt voor alle betrokkenen een opgave in het verschiet. Nico de Lange (BPP) had het over een “mogelijk groeimodel van de samenwerking”. Een fiks inhoudelijk debat over het coalitieprogramma bleef deze avond uit. Mede omdat er nog geen financiële onderbouwing onder de plannen was aangegeven.

BPP stemde tegen de verhoging van het aantal formatie uren. Zij zagen meer heil in het functioneel inzetten van beleidsregisseurs. De oppositie bij monde van Henk Vinke riposteerde dat deze variant in het verleden nou juist niet gewerkt had en topambtenaren ook geld kosten.

Tenslotte had burgemeester Joyce van Beek nog een vlammend eindwoord waarin ze Aagje, Dick en Jos met warme en lovende woorden toesprak. Waarna een deel van de Raad en het publiek naar de kantine toog om de avond op gepast wijze te evalueren.

Geert

Top