U bent hier
Home > Nieuws > BPP zet coalitieonderhandelingen voort Andere partijen zetten in op coalitie zonder BPP Fusiestandpunt blijft struikelblok

BPP zet coalitieonderhandelingen voort Andere partijen zetten in op coalitie zonder BPP Fusiestandpunt blijft struikelblok

Anderhalf A viertje had verkenner Harry Brinkman, voormalig burgemeester van deze Gemeente, nodig om zijn conclusie(s) te verwoorden. Waarbij de titel van het stuk ‘De kwadratuur van de Cirkel’ de lading cryptisch dekte. Kern: alle partijen blijven onverkort bij hun ingenomen standpunt betreffende de fusie. Positie wisselen zou immers kiezersbedrog betekenen. CDA, VVD, D’66 en PvdA/Groen Links vinden dat het fusietraject zonder aarzeling voortgezet moet worden. Ook financiën, woningbouw en cultuur zouden mogelijke knelpunten kunnen zijn. Brinkman voegde aan het eind nog het advies toe aan alle fractievoorzitters om op korte termijn in gesprek te gaan met burgemeester Don Bijl van Purmerend.

Maandagavond 9 april werd tijdens de tweede openbare politieke bijeenkomst op initiatief van de BPP de conclusies en het vervolgtraject besproken. Hoewel het CDA bij monde van Arie Commandeur de spanning nog enigszins wist vast te houden, was na een klein uur de conclusie klip en klaar. De bovengenoemde vier partijen willen op korte termijn met elkaar aan tafel om te onderzoeken of een coalitie zonder BPP mogelijk is. Ze zijn hier optimistisch over gestemd want een termijn van twee weken werd als realistisch genoemd. Bij het schrijven van het Raadsprogramma, waaronder het buitengebied een belangrijk onderdeel zal zijn, zullen alle partijen die daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren welkom zijn. Dus ook de BPP. De suggestie van Brinkman voor een vroegtijdig gesprek met de heer Bijl, de inhoud van dit gesprek was fracties geheel onduidelijk,  werd van de hand gewezen. “Prematuur en ongepast” aldus Groot van D’66. “Van God los”, waren de woorden die Monique van Boven (VVD) gebruikte over dit voorstel. “De BPP moet zich schamen richting Purmerend”. Een gevoelen welk, elk in eigen bewoordingen, gedeeld werd door de overige beoogde coalitiepartners. “Vanavond voeren we geen coalitieonderhandelingen en we hebben een goed Bestemmingsplan”, aldus Jos Dings van de PvdA/Groen Links. Fractievoorzitter Nico de Lange deed nog een poging een CDA-bres te vinden in het blok tegenover zich en was niet bereid op dit moment het initiatief op te geven. “Dit laten we niet zomaar los”. Daarmee ontstond aan het eind van de bijeenkomst een vervreemdende patstelling: BPP houdt vast aan haar pogingen en de andere partijen trekken hun eigen lijn.

Geert

Top