U bent hier
Home > Nieuws > Burgemeester Van Beek start het ophalen van de waarden van Beemster

Burgemeester Van Beek start het ophalen van de waarden van Beemster

Om zoveel mogelijk bewoners de gelegenheid te geven hun waarden van de Beemster onder de aandacht van het Gemeentebestuur te brengen, is woensdag 7 november de actie ‘in de bus’ gestart. Op verschillende openbare locaties in de polder komen inleverbussen met kaarten te staan. Bewoners kunnen op de kaart schrijven wat zij belangrijk vinden om te behouden in de Beemster in het kader van de fusie.
Burgemeester van Beek gaf het goede voorbeeld door in de Keyserin in Middenbeemster, een van de locaties, zelf ook een drietal waarden te deponeren in de bus. Om het nog gemakkelijker te maken krijgen alle mensen op het woonadres een brief met uitleg, een kleurplaat en een ansichtkaart. Ideeën kunnen uiteraard ook digitaal worden aangeleverd: www.waardevolbeemster.nl.
Door samen in beeld te brengen wat de waarden van Beemster zijn, is het mogelijk deze te bewaren voor de toekomst in de nieuwe gemeente. Alle opgehaalde waarden worden gebundeld in een boek dat in 2019 gebruikt zal worden in het fusieproces voor het behoud van de waardevolle Beemster.
Na het ophalen en verwerken van de Beemster Waarden gaat de gemeente namelijk in
gesprek met de gemeente Purmerend over de gezamenlijke visie op de nieuwe gemeente.
Deze visie wordt opgenomen in het zogenoemde ‘herindelingsontwerp’. Dit document vormt de basis voor het wettelijke traject van fusie en wordt naar verwachting in juni 2019 door de raden van de Beemster en Purmerend vastgesteld. Daarna volgen nog diverse momenten waarop de gemeente de verbinding met inwoners, ondernemers en organisaties zoekt. Die volgen na afronding van het proces ‘Waardevol Beemster’.
Zo gaan de gemeenten Beemster en Purmerend samen aan de slag met het vormgeven van de nieuwe gemeente, waarbij onder andere dienstverlening aan inwoners en het bewaken dat er geen grote afstand komt tussen burger en gemeente, aan de orde komen. Ook daar worden inwoners bij betrokken. Hoe dat er precies uit gaat zien, gaat de gemeente nog bepalen.
Ingevulde kaarten kunnen worden ingeleverd bij:
• gemeentehuis (hal of brievenbus)
• woonzorgcentrum Middelwijck
• Buurthuis Zuidoostbeemster

Ambassadeurs zullen onder andere aanwezig zijn tijdens:
• Koffieochtend Middelwijck op 12 november
• Vrijdagmarkt Middenbeemster 16 november
• Eten tussen de koeien 24 november
• Vlooienmarkt De Kloek 25 november

Geert

Top