U bent hier
Home > Nieuws > College zoekt input voor Woonvisie

College zoekt input voor Woonvisie

Ruim zeventig bewoners uit met name Zuidoostbeemster hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Dorpsraad om op maandagavond 10 juli input te leveren aan de Woonvisie Beemster. Niet wáár maar wát is de vraag waarmee het college de verschillende kernen heeft aangedaan. Er was duidelijk belangstelling om daar in de Zuidoostbeemster een reactie op te geven. Al werd gaandeweg de avond duidelijk dat er eigenlijk (nog) meer behoefte was aan een bredere (RO-)discussie waarbij bijvoorbeeld ook verkeer & vervoer en infrastructuur besproken kon worden. Thema’s die niet zozeer pasten binnen de aard van deze avond. Beleidsambtenaar Annemieke Molenaar informeerde dat de bewoners met een schoolcijfer 8.1 voor woningen en 8.4 voor de buurt tevreden zijn over hun woongenot. Boven het regionaal gemiddelde. Daarbij scoren drie kernkwaliteiten die de eigen identiteit bepalen hoog: rust, ruimte en landelijkheid. Omdat de Beemster zowel in de midden als in zuidoost nog ‘bouwpotentieel’ heeft, is deze input belangrijk. Uiteindelijk zullen de eigen wensen onderdeel worden van de bespreking in de Metropool Regio Waterland. Er blijft behoefte aan sociale huurwoningen (max 711 euro huur). Op dit moment bedraagt de gemiddelde wachttijd ongeveer zes jaar. Lang, maar minder dan in de omliggende gemeentes.  Een kwart mag geoormerkt worden voor eigen bewoners en nog eens een kwart voor bewoners uit de regio. In de praktijk komen meer mensen uit de eigen gemeente of regio in aanmerking. Sociale bouw betekent lagere grondprijsberekening aan coöperaties. Dat heeft gevolgen voor de grondexploitatie. Om in de groeiende behoefte van eenpersoonshuishoudens te voorzien, kan ook gedacht worden aan ‘Tiny Houses'(een betrekkelijk nieuw fenomeen op de markt), splitsen van grote woningen of landgoederen met fors groen omgeven in het buitengebied. Ook de toenemende vergrijzing heeft effecten. Hou in het bouwproces al rekening met toekomstige omzetting van garages naar bijvoorbeeld slaap/badkamer. Kortom: levensloop bestendig bouwen. Zorg dat jong en oud samen in de buurt kunnen blijven wonen. Tenslotte wordt opgemerkt dat behoefteonderzoek eigenlijk fijnmaziger opgezet moet worden om concreet achter de woonwensen te komen.

Tijdens de discussie bleek dat er rekening gehouden wordt met een groei aan schoolklasbehoefte tussen de een en zes klassen in de komende tien jaar. Het college is zich daarop met de partners aan het oriënteren. Nieuwbouw heeft ook effect op de behoefte aan BSO plaatsen.

Geert

 

 

Top