U bent hier
Home > Nieuws > Dorpsraad Zuidoostbeemster

Dorpsraad Zuidoostbeemster

Zo’n vijfentwintig bewoners zijn op maandagavond 15 juni naar de recreatiezaal  van Zuiderhof gekomen voor de Jaarvergadering van hun Dorpsraad. De mededeling van de penningmeester dat het eigen vermogen het afgelopen jaar was teruggelopen naar € 800,00 leverde geen noemenswaardige ophef op in de zaal. Content was men met de constatering dat de website weer actueel is. Wethouder Aagje Zeeman koppelde terug over de plannen om bus 305 in de (nabije) toekomst via de Rijperweg en de Purmerenderweg naar Purmerend en vervolgens naar Amsterdam Centraal Station te laten rijden. Deze stap heeft consequenties voor de herinrichting van de Purmerenderweg (gevoeligheid voor ‘hobbels’). De verkeers(on)veiligheid van deze weg was gedurende de gehele avond onderwerp van gesprek. De voorzitter wees op de mogelijkheid voor bewoners om tot en met 26 juni  bij Rijkswaterstaat reacties te geven op de diverse scenario’s betreffende de mobiliteit tussen Amsterdam en Hoorn.  Wat voor gevolgen hebben de voorgestelde plannen van bijvoorbeeld een ‘bypass’ tot aan de rotonde in Weidevenne of het afsluiten van oprit 5 voor het verkeer in de dorpskern? Het leek wel duidelijk dat de suggestie om de A7 te verlagen financieel onhaalbaar is.  Binnenkort maakt de Dorpsraad een afspraak in Haarlem om de plannen en cijfers te bespreken. Wie belangstelling heeft om daarbij aanwezig te zijn, kan contact opnemen met de Dorpsraad. Eigenlijk was er de gehele avond geen unanimiteit te vinden over de diverse plannen. Daarvoor is de materie allicht ook te complex. Het voorstel vanuit de zaal om de wegsloot aan beide zijden van de Purmerenderweg te dempen waardoor ‘ruimte’ gecreëerd wordt voor een veilige herinrichting, leverde nog wel de meeste emotie op. Gelukkig waren er ook meer tastbare onderwerpen zoals het tekort op onderhoud van de speeltoestellen in de Beemster (begroot 20.000,=; nodig 50.000,=) en overlast van hondenpoep bij met name de school. Het zijn de eigen bewoners (met hun honden uiteraard) die hier verantwoordelijk voor zijn en op aangesproken dienen te worden.

Belangstelling om actief te worden binnen de Dorpsraad? Dat komt goed uit, want het bestuur zoekt uitbreiding.

Geert

Top