U bent hier
Home > Nieuws > Europarlementariër Jan Huitema biedt interessant kijkje in de Europese keuken

Europarlementariër Jan Huitema biedt interessant kijkje in de Europese keuken

Jan Huitema, met voorkeursstemmen in 2014 voor de VVD benoemd in het Europese Parlement, is op ‘tournee’ in Nederland. Dinsdagavond 13 februari was hij op uitnodiging van de lokale VVD in Brasa. Met in zijn gevolg nog een groot aantal andere (aankomend) prominenten. Te weten Andrea Visbeek-van Langen (Statenlid), Rianne de Wit-Hoogervorst (kandidaat Raadslid) en Monique van Boven (fractievoorzitter).  Ook andere kandidaat Raadsleden kregen de gelegenheid om zich kort te presenteren. Het geheel werd op vakkundige wijze geleid door Erik Annaert (statenfractievoorzitter). Zo’n veertig belangstellenden luisterden naar het betoog van Jan om ‘ondernemerschap en initiatief’ te belonen. Hij had zich in de afgelopen periode onder andere hard gemaakt voor de inzet van eigen mest (“eigen mest eerst”) en het voorkomen van patenteren (monopoliseren) van de zaadveredeling. Uiteraard kwamen de klimaatdoelstellingen veelvuldig over het voetlicht. “De agrarische sector speelt een belangrijke rol in het realiseren hiervan. Ondanks de dikwijls complexe Europese Wetgeving  is er vooral ook in Nederland al behoorlijk resultaat geboekt”.  Huitema schetste middels de discussie over de pulsvisserij hoe in Europa dikwijls op niet rationele wijze wordt gestreden om de beeldvorming. “In zeer korte tijd is deze door vooral de Franse lobby nadelig beïnvloed.”.

Andrea schetste kort het belang van een grote Statenfractie. Zij heeft ‘landbouw’ in de brede zin van het woord (ook milieu, water, natuur) in haar portefeuille. Met een begroting van ongeveer honderd miljoen euro. “Niet onbelangrijk want onze provincie bestaat voor 61% uit landbouwgrond”. Waarbij aangetekend is dat haar roots ook in de kleigrond liggen: Andijk. Uiteraard ging de discussie ook over het gebruik van kostbare landbouwgrond als zonneweide en de rol van de Unesco hierin voor ons gebied. Vanuit de zaal werd aandacht gevraagd voor de schade (geraamd zes miljoen euro op jaarbasis) die ganzen  aanrichten. Het ‘vogelvrij’ (bejaagbaar) maken van de soort brengt ook een (bedrijfs) risico met  zich mee. Tenslotte maakte Andrea een bruggetje naar de volgende spreekster middels het thema ‘Omgevingswet’. Welke vanaf 1 januari 2021 in zal gaan.  Rianne de Wit  had zich duidelijk voorbereid op dit onderwerp. Kort schetste ze de voordelen van het comprimeren van veel overbodige wetgeving. Ze deed dit door in te gaan op het gebruik van de tweede bedrijfswoning door ‘derden’. “Het voornemen is dat initiatiefnemers in de toekomst niet meer ellenlang hoeven te wachten op besluitvorming. Acht weken, met een mogelijkheid tot verlenging met vier weken, wordt de norm”. Dit alles in het kader van de groeiende leegstand van agrarische bebouwing in de komende periode. (27 procent in de komende periode).

Monique van Boven tenslotte schetste waarom fusie met Purmerend onvermijdelijk is. Niet alleen om onze wankele financiële basis (zes ton tekort op de Jeugdzorg; nieuwe taken in de nabije toekomst; de gevolgen van de eerder deze avondgenoemde Omgevingswetgeving en de invoering van beheersplannen {twee miljoen voer vijf jaar}) maar ook om de bestuurskracht in stand te kunnen houden. De eerder ingezette ambtelijke samenwerking bleek als organisatiemodel onvoldoende om adequaat het hoofd te kunnen bieden aan al deze problemen. Haar betoog  werd ondersteund door Dorèthy van den Heuvel die in de praktijk had ervaren dat de fusie van Zeevang met Edam/Volendam  gunstig had uitgepakt voor de bewoners. Een signaal welke ook vanuit onze andere ‘buur’ (Graft de Rijp) gehoord wordt.

Geert

Top