U bent hier
Home > Nieuws > Oudersectie MR Bloeiende Perelaar: Haal de plannen van tafel!

Oudersectie MR Bloeiende Perelaar: Haal de plannen van tafel!

Donderdagavond 14 december waren zo’n 65 belangstellenden afgekomen op de door de (oudersectie van de) Medezeggenschap Raad Bloeiende Perelaar uitgeroepen informatieavond.  Ouders, buurtbewoners maar ook Raadsleden. Inzet van de MR was om bewoners te informeren  en draagvlak te creëren voor de stappen die ze vooral recentelijk gezet hebben. Waarbij de inzet is dat de plannen betreffende het plaatsen van vier noodlokalen op het schoolplein, die dinsdag 19 december  tijdens de Raadscommissie geagendeerd zijn, van tafel gaan.

“We hebben ons gedurende het hele proces niet gehoord gevoeld. Dat begon zo’n anderhalf jaar geleden. Het kan zijn dat we formeel geen partner zijn maar passanten, maar daardoor zijn onze signalen ook niet opgepikt”, aldus de oudersectie van de MR. Het College van B&W  wil middels een spoedaanvraag de realisatie van plaatsing van een viertal noodlokalen op het Zuidplein realiseren. Om zo het hoofd te kunnen bieden aan het nijpend ruimtetekort. Want de kwaliteit van het onderwijs in Zuidoostbeemster dreigt door het snel groeiend aantal leerlingen in de knel te komen. De MR ziet andere mogelijkheden om, vooruitlopend op de mogelijke plaatsing van een tweede schoollocatie in ZOB II,  letterlijk en figuurlijk ruimte te creëren. De MR wil in dit proces ook andere belanghebbenden betrekken. Genoemd werd o.a. Forte (Kinderopvang), het Buurthuis en andere structurele gebruikers van het Multi Functioneel Centrum.

“We zijn gematigd optimistisch over het verloop van de commissievergadering dinsdag. We hebben de indruk dat OPSPOOR ook niet gelukkig is met de ontstane situatie”.  Aldus de MR. Gedurende de avond waren twee vertegenwoordigers van dit overkoepelend schoolbestuur openbaar onderwijs aanwezig. Evenals de schooldirecteur en tal van onderwijzers, waaronder de lerarensectie van de MR. Tenslotte werd betrokkenen gewezen op de mogelijkheid om dinsdagavond zelf ook in te spreken op dit agendapunt en werd een handtekeningenactie gestart.

Tijdens het informele deel van de avond werd driftig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aanwezige lokale politici te ‘bestoken’. Maar het moet gezegd, de gehele avond verliep in een uiterst constructieve sfeer. De gezellige kerstversiering zal daar ongetwijfeld aan toe hebben bijgedragen.

Geert

Dinsdag 19 december Raadscommissie. Dinsdag 9 januari Raadsvergadering.

 

 

Top