U bent hier
Home > Nieuws > Politiek debat met Ondernemers

Politiek debat met Ondernemers

Tja… Aan de kwantiteit kan het niet gelegen hebben. Alle politieke partijen waren met minstens drie vertegenwoordigers aanwezig in Kavel II tijdens het door de LTO en BO georganiseerde Politiek Debat Ondernemers. Op donderdagavond 16 maart. Maar het lukte gespreksleiders Marbel de Graaf en Piet Hein Debets niet goed om de zaal aan te sporen om er een echt debat van te maken. Het bleef zeker tot aan de pauze behoorlijk tam. Daar waren een aantal redenen voor aan te wijzen. Allereerst de gekozen vorm. De politieke vertegenwoordigers vormden met zijn allen staand een ‘muur’ tegenover de zittende aanwezigen. Belangrijker nog waren de stellingen: niet concreet, soms ‘negatief’ geformuleerd (waardoor het lastig werd om aan te geven of je voor of tegen was), soms met gesuggereerde samenhangende thema’s die door de sprekers weer op eigen wijze werden geïnterpreteerd (‘bedrijvigheid en sociale samenhang’). Maar wellicht het allerbelangrijkste: er heerste een zekere debatmoeheid. Ook hier zaten mensen in de zaal die hun keus al lang bepaald hebben. Die vermoedelijk eerder al andere sessies hadden bijgewoond.

Natuurlijk delen alle partijen de zorg dat er na de fusie voldoende agrarische knowhow blijft bij de ambtenaren. Zien ze allemaal de mogelijke consequenties van de nieuwe Omgevingswet. Beseffen ze allen dat er potentieel ligt bij de vrijkomende agrarische gebouwen. Om maar wat onderwerpen te noemen. Maar de verschillen op deze thema’s zijn te klein om er een echt debat van te maken. De discussie omtrent de definitie van een megastal zorgde slechts tijdelijk voor enige opleving.  Aantrekkelijk werd het toen gesproken werd over de (vermoedelijk later dan verwacht) vrijkomende gebouwen van Plus en Gemeentewerken. De mogelijkheid om hier starters (bedrijfsverzamelgebouw) in te huisvesten en wellicht woningen.

Reden voor de organisatoren om na de pauze in te grijpen en een onderwerp in te brengen die eerder voor behoorlijke ophef heeft gezorgd: de fusie Toegeven, het debat werd weliswaar geanimeerder, maar het aantal decibels bleef ver onder het toegestane maximum. De VVD herhaalde de beeldspraak van de Gemeente als Onderneming die vanuit bedrijfsbelang moet fuseren en niet eerst alle werknemers consulteert. Maar gaat deze beeldspraak wel op? Zijn bewoners te vergelijken met werknemers? En wat is de positie van de Ondernemingsraad? (in de beeldspraak de Raad). En wellicht het grootste verschil: de onderneming heeft in tegenstelling tot de gemeente geen democratisch gekozen bestuur.

Het venijn zat hem een klein beetje in de staart. Toen Piet Hein aan de BPP doorvroeg over de hypothetische mogelijkheid dat deze partij een absolute meerderheid zou krijgen in de Raad. “Ik ben daar ’s nachts wel eens wakker van geschrokken”, aldus Nico, “Maar wij draaien het besluit terug en gaan subiet in overleg met Remkes en v.d. Hoek”. (Commissaris van de Koning en Gedeputeerde)

In tegenstelling tot bij het lijsttrekkersdebat noemde deze partij nu wel een wethouderskandidaat: Leo Schagen. Gerard Groot bleef bij zijn eerder gedane cryptische omschrijving. Hetgeen Piet Hein vanuit zijn kennis van het Purmerendse druk deed speculeren.  Volgens mij zijn we allemaal aan woensdag 21 Maart toe. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

GEERT

Top