U bent hier
Home > Nieuws > Subsidiebeleid en Fusie

Subsidiebeleid en Fusie

Twee onderwerpen beheersen de actuele politieke discussie in de polder: de fusie met Purmerend en de aangekondigde korting op Cultuursubsidie. Twee thema’s die weliswaar afzonderlijk gepresenteerd zijn door het College maar die voortkomen uit dezelfde bron: de acute en nijpende financiële situatie. Het ophangen van een spandoek op de Buurt op maandag 5 maart in aanwezigheid van tal van leden en sympathisanten van gekorte organisaties, was de opmaat van diverse acties om te protesteren tegen de bezuinigingen. En met name tegen de wijze waarop deze aan de verenigingen zijn gedicteerd. Het protest kreeg maandagavond 12 maart een vervolg bij aanvang van één van de door het College georganiseerde informatiebijeenkomsten over de fusie. De bovenzaal van de Keyser was welhaast te klein om alle protestzangers en toehoorders een plek te kunnen bieden.

“Ik voel, voel, voel het als ik zing / Ik voel, voel dit is echt mijn ding

Meteen vergeet ik alles om me heen / Ik voel, voel, voel het als ik sport

Ja, ook al is het maar voor kort / Zelfs dan, voel ik dat ik alles kan

Hier word ik gelukkig van!”.

Aldus het refrein van het protest.

Uit de reactie van de cultuurliefhebbers bleek dat de pijn niet zozeer zit in de korting op zich, velen realiseren zich het financiële noodweer, maar op de wijze waarop het door het College (*) gedicteerd is. “Waarom is er niet meer gezocht naar draagvlak, hebben de organisaties niet meer ruimte en tijd gekregen om samen met het College naar oplossingen te zoeken?”. Een ton moet er dit jaar gekort worden terwijl veel verenigingen al financiële verplichtingen zijn aangegaan.

De korting wordt door velen gevoeld als bedreiging van de geroemde ‘sociale infrastructuur’ (verenigingsleven gedragen door vrijwilligers). “Juist in deze tijd waarin er zoveel gevraagd wordt van de saamhorigheid.“. Daar komt de samenhang met het andere onderwerp, de fusie, weer om de hoek kijken. De effecten die de bezuinigen op korte termijn hebben, zullen in de toekomst (na de fusie met Purmerend) niet ‘gecorrigeerd’ worden. “Neem ons verenigingsleven mee als belangrijke pijler van de Waardenkaart”.

Over de informatiebijeenkomsten een andere keer.

GEERT

(*) Het College heeft de genoemde besluiten vanuit haar eigen verantwoordelijkheid genomen maar wel op basis van in de Raad geformuleerde beleidsuitgangspunten.

Top