U bent hier
Home > Nieuws > Thema avond CDA over Natuurbeheer en Duurzaamheid

Thema avond CDA over Natuurbeheer en Duurzaamheid

Woensdagavond 31 januari organiseerde het CDA afdeling Zaanstreek/Waterland in de Keyser-in een informatieavond voor leden en belangstellenden. Het thema was Agrarische Natuur & Faunabeheer. Met name milieu en duurzaamheid waren deze avond belangrijke thema’s. Uitgenodigd waren Willemien Koning, Statenlid namens het CDA en Marjan Minnema, directeur van de Stichting Urgenda. Het geheel stond onder leiding van Jeroen Schalkwijk, wethouder CDA van de Gemeente Wormerland.

Willemien gaf in haar inleiding een doorkijkje van de beleidsvoornemens van het CDA tot het midden van deze eeuw. Met in het achterhoofd de betekenis van het Akkoord van Parijs. Over de circulaire economie  en duurzame energie. Vooral het thema zonnepanelen en windmolens leverde onder de aanwezigen, veelal agrariërs, reactie op. Tenslotte is nog zo’n 21% van de provincie landbouwgebied. Het beleidskader wordt met name vanuit ‘Europa’ vastgesteld. Daarbinnen hebben overheden, landelijk, provinciaal en gemeentelijk, nog diverse eigen keuzes te maken. Het dilemma dat windturbines (op land of op zee?) meer verzet maar ook meer rendement opleveren en minder ‘ruimte’ in beslag nemen. Dat het maximum (wettelijk) vermogen op land (645 megawatt) nu al bereikt is. Dat aan pachters van landerijen milieueisen (o.a. bloemenranden) kunnen worden opgelegd. Wat voor effect het heeft als boeren, zoals nu in de planning ligt voor 2022, weg moeten uit de natuurgebieden richting kansrijke gebieden. Dat de woonopgave voor het MRA gebied gigantisch is (250.000 woningen) waardoor de druk op het gebied alleen maar meer toeneemt. Allerlei dilemma’s waarop op korte en middellange termijn antwoorden gegeven zullen moeten worden.

Marjan zette de zaak extra op scherp door in te zetten op het vervroegen van het realiseren van de klimaatdoelen naar 2030.  “Nu hebben we nog invloed op processen die desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de samenleving”. Ze noemde daarbij o.a. de effecten van veranderende oceaanstromingen en daaraan gekoppeld voortgaande verdroging van grote delen van de wereld. Met als gevolg massale en vooral onbeheersbare migratiestromen. Ondanks alle goede voornemens wordt er nog steeds meer koolstofdioxide uitgestoten. Een proces welk vanaf de industriële revolutie expansief is gegroeid. Inclusief aantoonbare opwarming van de aarde.   “Essentiele natuurlijke bronnen voor de omzetting van CO2, zijn op grote schaal aan het verdwijnen. Denk daarbij aan bossen en koraal”. Volgens Marjan is het door gelijktijdige inzet van zowel individuen als  dominante grote bedrijven nu nog mogelijk om in 2030 honderd procent duurzame energie te leveren. Met leveringszekerheid en betaalbaar. “Mijn ervaring is dat bij veel bedrijven het besef van urgentie en technische knowhow groeit. Zo’n een derde van de uitstoot komt van industriële bedrijvigheid en een derde van ‘bebouwing’. Bewoners hebben bij verhuizing, vervanging van de CV ketel of auto keuzes te maken die bepalend kunnen zijn. Vijftien jaar energie leveren aan een  gezin kost gemiddeld €35.000,=.  Gebruik dit om nu aanpassingen door te voeren. Politici kunnen bij nieuwe bouwprojecten al fundamentele keuzes maken (aardgasvrij). Er moet ook anders omgegaan worden met mobiliteit: 61% van de bewoners woont binnen een staal van 15 kilometer van hun werkplek. Komende jaren komt er een ruim aanbod van betaalbare elektrische auto’s met een groter actieradius. Ook de voedselproductie kan veel (milieu) efficiënter. Vooral rundvlees is zeer belastend (water, grond, transport). “Denk na over andere vormen om aan onze noodzakelijke eiwitten te komen. Haal kunstmest uit (Europese) soja in plaats van aardgas”.

Veel, heel veel om over na te denken de komende periode. En vooral: actie.

Geert

Top