U bent hier
Home > 2017 > december

Fusie: maar met wie en wanneer?

Dinsdagavond 19 december was er nog een tweede minstens zo beladen onderwerp aan de orde tijdens de commissievergadering. Het voorstel van het College om snel een besluit te nemen over het stappenplan mbt de bestuurlijke fusie  met Purmerend. Na twee insprekers, de heren Beets en Uitentuis, werd er uitvoerig gediscussieerd

Noodlokalen Zuidoostbeemster van de baan

Het College heeft dinsdagavond 19 december behoorlijk het boetekleed aangetrokken. Het agendapunt uitbreiding basisschool had op zijn minst in de Vereniging van Eigenaren (VvE) geagendeerd moeten worden. Gelijktijdig werd de bal ook regelmatig teruggekaatst naar (de verantwoordelijkheid van) het Schoolbestuur OPSO. Niet alleen wat betreft de prognoses van leerlingenaantallen maar

Kerstviering Ouderen Keyserkerk

Vrijdagmiddag 15 december. Tegen twee uur. De Keyserkerk loopt vol. Ouderen die op uitnodiging van de Raad van Kerken, team Vriendschappelijk Huisbezoek,  bij elkaar komen om gezamenlijk de Kerstviering bij te wonen. Een middag vol prachtige verhalen. In allerlei vormen. Marie Schroevers die vertelt over de schoolstakingsdag met haar kleinkinderen.

Oudersectie MR Bloeiende Perelaar: Haal de plannen van tafel!

Donderdagavond 14 december waren zo'n 65 belangstellenden afgekomen op de door de (oudersectie van de) Medezeggenschap Raad Bloeiende Perelaar uitgeroepen informatieavond.  Ouders, buurtbewoners maar ook Raadsleden. Inzet van de MR was om bewoners te informeren  en draagvlak te creëren voor de stappen die ze vooral recentelijk gezet hebben. Waarbij de

Uitdaging: Maak een originele ‘kerstboomselfie’

Binnendijks organiseert in nauwe samenwerking met Ranonkel Arrangeurs in Middenbeemster een Kerstboomselfie-wedstrijd. Voor alle Beemster ingezetenen. Maak in de periode 16 t/m 21 december een selfie (alleen of met anderen) bij je 'kerstboom'. Stuur deze uiterlijk 21 december op naar redactie@binnendijks.nu.  Uit de inzendingen selecteert de jury drie (originele) winnaars

Ontvangst Sint in vol Buurthuis

Het was een drukte van jewelste in de hal op zaterdagmiddag 2 december. Opa's en oma's. Vaders en moeders en vooral kinderen. Heel veel kinderen. Sommigen toepasselijk verkleed en geschminkt. Wie er ook was was de burgemeester. Om de Sint en zijn gevolg te verwelkomen.  Met een mooie tekening en

Basisschool Bloeiende Perelaar in de knel

De Bloeiende Perelaar kampt met ruimtegebrek. Terwijl het dorp de komende jaren blijft groeien. Dit brengt het krijgen van kwalitatief onderwijs in gevaar. Met kunst en vliegwerk wordt vanaf 1 januari as. voorzien in het ruimte gebrek. Ondanks vroegtijdige signalering heeft de MR het gevoelen dat acties nog niet geleid

“Rijper” André van der Hoff brengt Ierse-Keltische Songs naar Beemster Keyser.

Zondagmiddag 17 december wordt de in kerstsfeer gehulde kerk gevuld met Ierse en Keltische Songs. De van oorsprong uit Graft-De Rijp afkomstige André van der Hoff (fluiten, saxen en percussie) ontmoette drie jaar geleden in Ierlad de Ierse Aisling Urwin (harp, gitaar en zang) tijdens een jamsessie. Twee mensen van

Boekpresentatie Droogmakerij De Beemster

Vrijdag 1 december, exact achttien jaar na de plaatsing van onze polder op de Unesco werelderfgoedlijst, heeft in de Keyserkerk de boekpresentatie plaats gevonden van Droogmakerij de Beemster. Een uitgave van Uitgeverij Matrijs. Nummer acht om precies te zijn in een serie van tien. Want zeven Werelderfgoederen gingen ons voor.

Top