U bent hier
Home > Nieuws > Aftrap Evenementenseizoen

Aftrap Evenementenseizoen

Het aantal evenementen in zowel Beemster als Purmerend groeit. Waar voorheen de nadruk lag op het zomerseizoen, zijn er nu door het hele jaar heen evenementen te bezoeken. Op woensdagmiddag 13 maart werd in het Stadhuis in Purmerend het Evenementenseizoen geopend. Een samenwerkingsverband tussen de beoogde fusiepartners. Burgemeester Bijl legde in zijn openingswoord, waarin hij vooral inging op dit fusieproces, een relatie tussen evenementen en leefbaarheid. Gemeentelijk coördinator Sanne Konijn, onder andere belast met het vergunningentraject, wees vol trots op de realisatie van een Spurd waterspektakel afgelopen zomer. “Waar normaliter minimaal twaalf weken tussen moet zitten, hebben we in dit uitzonderlijke geval in tweeëneenhalf week gerealiseerd. Ik ben trots op ons team en heb een prachtbaan!”. Achtereenvolgens waren er korte presentaties van Winters Purmerend (komend jaar van 6 december tot 5 januari), Tongen In Purmerend (gericht op kwetsbare inwoners, komend jaar uitgebreid tot duizend deelnemers, ook uit de Beemster), Jongleurs event begin juni, Purmerend Werkt (voortaan vermoedelijk eens per twee jaar in deze vorm), Reuring (met een uitstapje naar de polder), de Waterlandse Uitdaging (bedrijvennetwerk waar vraag van maatschappelijke organisaties in Waterland gekoppeld wordt aan aanbod van bedrijven), de start van een kwartaal Regionale Evenementenkrant (eerste nummer ongeveer 24 pagina’s half april van dit jaar). Tenslotte presenteerde Danielle Woudstra van Visit Beemster vol overtuiging de plannen om onze polder gedurende dit feestelijk jaar (twintig jaar Werelderfgoedstatus) op de kaart te zetten. Binnendijks informeert de lezers hierover regelmatig. Met als thema Verbinden. In de brede betekenis van het woord. Het was aan wethouder Butter om de geslaagde middag af te ronden en de deelnemers uit te nodigen voor een netwerkdrankje.

Geert


Top