U bent hier
Home > Nieuws > Algemene Ledenvergadering Beemster Ondernemers

Algemene Ledenvergadering Beemster Ondernemers

Echt heel druk was het niet, tijdens de op donderdagavond 6 juni gehouden ledenvergadering van de Beemster Ondernemers. Voorzitter Bart Tishauser stak zijn teleurstelling hierover ook niet onder stoelen of banken. Een schrijven vanuit de Klankbordgroep Fusie (over de belastingdruk) bij monde van Nico de Lange was te laat binnengekomen om als onderwerp ter tafel te komen. De leden worden echter geïnformeerd over de inhoud van deze brief. Voorzitter Piet Hein Debets van de VOWA (Vereniging Ondernemend Waterland) treedt binnenkort af. De Beemster ondernemers hebben een goede kandidaat uit de polder voor ogen en zullen deze bij het VOWA-bestuur voordragen.

De inschrijving Breedband Beemster loopt minder voorspoedig dan gehoopt. Nu ongeveer 32%. Niet verwonderlijk dat zo’n 500 van de 900 ‘buitenadressen’ zich wel aangemeld hebben. De inschrijftermijn is voor onbepaalde tijd verlengd. Binnenkort zullen ambassadeurs net als enkele jaren terug huis aan huis gaan om de mensen die nog niet ingeschreven staan te overtuigen dit alsnog te doen. De ervaring leert dat 70% van de bezochte mensen zich uiteindelijk laat overtuigen.

In de afgelopen periode is intensief overleg geweest met de werkgroep Zondagmarkt. Inzet is om deze groep als zelfstandige rechtspersoon (vermoedelijk Stichting) vanaf het nieuwe jaar te laten opereren. Hoewel zowel vanuit de werkgroep als het bestuur instemmend is gereageerd op dit voornemen, werd een definitief besluit uitgesteld tot de najaarsvergadering. Opdat alle voors en tegens (het begrip verantwoordelijkheid werd vanuit de zaal meerdere keren geopperd) goed doorgenomen zijn. De werkgroep heeft op dit moment voldoende en stabiel bestuurlijk draagvlak.

Vanuit de kascontrolecommissie kwam het signaal dat de gehanteerde stelregel van een eigen vermogen van twee keer de jaaromzet niet meer van deze tijd is. Het advies aan het bestuur was om dit terug te brengen naar één keer de jaaromzet. Tijdens de avond kwamen er gelijk diverse suggesties om dit vrijgekomen geld op een verantwoorde manier te besteden.

Nico Konijn treedt uit het bestuur. Carla Bleesing en Monique Koning, al een tijdje warmdraaiend binnen het bestuur, werden na voordracht door de leden met applaus welkom geheten.

De evenementencommissie blikte terug op de geslaagde stadswandeling in Purmerend en deed een oproep aan de leden om deze te komen versterken.

De voorzitter wist positieve signalen te geven omtrent de voortgang van de gewenste winterverlichting op de Buurt(met nadruk geen kerstverlichting). Dit zou prachtig aansluiten bij het te organiseren Beemster Light Festival in de periode 1 t/m 20 december. In het kader van twintig jaar Beemster Erfgoed status.

Dit jaar moesten de leden een keus maken uit twee ‘goede doelen projecten’ die in aanmerking kwamen voor een financiële ondersteuning van € 250,=. De ‘tovertafel’ en de ‘reanimatiepoppen’. Gezien het voorstel van de kascommissie (zie boven) werd het voorstel vanuit de leden om beide doelen een financiële injectie gegeven instemmend meegenomen door het bestuur.

Voor de pauze gaven achtereenvolgens Annet Rijser (namens Reuring) en Roy Borst (projectcoördinator van de Gemeente) hartverwarmende inleidingen over Reuring (en met name het uitstapje “Reuring in de Beemster”) en Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. Annet riep de leden op Reuring als regionaal fenomeen financieel te sponsoren. Of op zijn minst om een kaartje te kopen (vrijdag 28 of zaterdag 29 juni) voor de spannende trip met een exotische touringcar vanuit het Leeghwaterpark (parkeerplaats zwembad) naar Westbeemster. Vanaf het moment van instappen, worden de deelnemers meegenomen in een theatrale trip. Deze voert onder andere naar de lagere school, het klooster, de kapel en de Kerckhaen. De West alvast in de spotlight.

Roy wees op het belang van goede input vanuit de bevolking en belanghebbenden voor de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. Er komen nog twee themabijeenkomsten: over ‘Wonen en Leefbaarheid’ (donderdag 13 juni) en ‘Bedrijvigheid’ (donderdag 20 juni).

Na de pauze vertelde Erwin Wijman zijn persoonlijke visie op het “Ondernemerschap”. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dit gedeelte van de bijeenkomst niet heb meegemaakt.

Geert

Top