U bent hier
Home > Nieuws > Buren leveren input Gebiedsontwikkeling De Blauwe Morgenster

Buren leveren input Gebiedsontwikkeling De Blauwe Morgenster

Een deel van de school de Blauwe Morgenster is aan vervanging toe. Aanleiding voor het Gemeentebestuur om samen met (mogelijke) samenwerkingspartners te kijken hoe het schoolgebouw in de nabije toekomst functioneler gemaakt kan worden. Voor de hand liggende partners zijn bijvoorbeeld de bibliotheek, de kinderopvang, de peuterspeelzaal, jeugdzorg  en de peuterspeelzaal. Veelal nu ook al actief in de nabijheid van de school. En deels al samenwerkend. Wat te denken van de huisartsen- en fysiotherapiepraktijken aan het Tobias de Coeneplein.

Het gebied kenmerkt zich ook door nog een aantal andere uitdagingen: het leegstaande voormalige Technische Dienstgebouw, het voormalig postkantoor en het er tussen liggende voormalige Univé gebouw (wel in gebruik). De actieve jeu de boulesvereniging heeft ook te kennen gegeven productief mee te willen denken over herontwikkeling.

Dinsdagavond 11 juli waren de omwonenden van het gebied uitgenodigd om hun visie op het gebied kenbaar te maken. Wat ervaren zij als knelpunten en wat zien zij voor oplossingsmogelijkheden. Uit deze discussie bleek dat ‘verkeer en veiligheid’ in de brede zin van het woord (parkeren, kiss&ride, circulatie, Deengebied)  als urgent knelpunt wordt ervaren.  De wens door sommige bewoners geuit om in het vierde kwadrant  een schoollocatie te vestigen bleek politiek reeds geblokkeerd.  De gedachte om een continurooster in te voeren (dus minder verkeersbewegingen), werd door 40% van de ouders als niet gewenst aangegeven in een eerder gehouden onderzoek.

In twee groepen, gingen de bewoners uiteen om ‘out of the box’ denkend  mogelijke oplossingen aan te bieden. Gesproken werd over eenrichtingsverkeer, scheiden van verkeersstromen, het creëren van een ‘medisch- en educatief’ blok. Maar ook het huidige deels leegstaande Gemeentehuis kwam in de gesprekken naar voren als mogelijke locatie.

Al deze suggesties worden aangeboden aan de projectgroep Gebiedsontwikkeling. Samen met de reeds eerder ontvangen input van andere partijen. In het najaar ontvangt de Raad een document als uitgangspunt van politieke besluitvorming.

Aan het eind van de avond kwam toch een angel van deze werkwijze naar boven: hoe groter het gebied genomen wordt, hoe complexer de materie . Deeloplossingen kunnen juist weer knelpunten gaan vormen voor andere delen van het dorp. Komt bij dat enkele partijen, waaronder het onderwijs, urgentie ervaren om knelpunten op te lossen.

Geert

 

 

 

Top