U bent hier
Home > Nieuws > Buurtzorg Beemster

Buurtzorg Beemster

Als reactie op de groeiende kritiek op de traditionele bureaucratische vorm van zorg aanbieden, richten Jos de Blok en Gonnie Kronenberg in 2006 Buurtzorg op. Kern van hun verhaal: de zorg moet weer dichter bij de cliënten komen, geleverd door kleine zelfstandig opererende teams van professionals met hart voor hun zaak. Vandaar de naam Buurtzorg. Ook in onze regio groeit het aantal teams. Op het domein traditioneel gedomineerd door Evean en Zorgcirkel. Onder andere in de Rijp en sinds een aantal maanden ook in (Midden) Beemster. Vrijdagmiddag 23 november wordt het kantoor aan de van Randwijklaan 18 (voormalig politiebureau) geopend. Reden voor Binnendijks om even te buurten bij de zorg. Met een lunchafspraak. Met (een deel van) het team om tafel pratend over de zorg.

“Omdat het team in de Rijp uit zijn jasje groeide, werden vorig jaar de eerste splitsingplannen gemaakt. Uitbreiding in de Beemster was een voor de hand liggende optie omdat we hier ook al veel cliënten hadden. Omdat we kleine zelfsturende teams vormen, konden we snel doorpakken. Zeker toen het aanbod kwam van deze ruimte in het voormalig politiebureau. Een klein hecht team van acht professionals die door slim organiseren alle facetten van de zorg kunnen aanbieden. Van wondverzorging tot palliatieve zorg. We zijn 24 uur per etmaal telefonisch en via de mail bereikbaar. Ons zorgplan is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten. We zetten daarbij generalisten in om te voorkomen dat cliënten geconfronteerd worden met telkens nieuwe gezichten. Dat onze aanpak werkt, blijkt wel uit de groei. Zonder dat we reclame maken. We hebben goede contacten met onder andere de huisartsen en de mond tot mond reclame van tevreden cliënten. Omdat het team zelfsturend is, kan adequaat gereageerd worden op hulpvragen. Een slim ict systeem zorgt er enerzijds voor dat we onze tijd vooral bij de mensen thuis kunnen doorbrengen en dat we goed zicht hebben op de hulpvraag. Dat biedt ons de kans om maatwerk te leveren. Waar nodig organiseren we zelf cursussen om onze medewerkers nog verder te scholen.

We pakken de zaken weliswaar efficiënter en flexibeler aan maar zijn een gewone reguliere zorgaanbieder. Van indicatie tot afhandeling met de verzekering. Voor alle bewoners. Voor alle producten van de zorg.
De opening op vrijdagmiddag gaat niet gepaard met allemaal toeters en bellen. Betrokkenen zijn uitgenodigd. Waaronder de buren. Het kantoor fungeert meer als uitvalsbasis. Daar kan samen geluncht worden en overleg plaats vinden. Er zit niet iemand keurig achter een bureau te wachten tot er een vraag komt. We zijn gewoon aan het werk in de buurt en mobiel bereikbaar. Kortom, we zijn een superteam. “

Geert

Fotografie: Erny v.d. Kleut

Top