U bent hier
Home > Nieuws > Collecteren in Coronatijd voor het Diabetesfonds

Collecteren in Coronatijd voor het Diabetesfonds

Het is dit jaar niet eenvoudig langs de deur te gaan met de collectebus.

De collecteweek is dit jaar geweest van 26 tot en met 31 oktober. Dat het niet eenvoudig is, is omdat er bv. collectanten werkzaam zijn in de zorg, die van hun leidinggevende minimaal andere mensen mogen ontmoeten buiten gezin en werk.

Sommige mensen doen de deur niet open in deze tijd van Covid-19. Terecht. Een punt van andere orde is, dat in deze tijd mensen weinig klein geld in huis hebben: ‘Overal wordt geadviseerd zoveel mogelijk te pinnen!’ Het Diabetesfonds heeft hier goede acties op gezet. Veranderingen hebben plaats gevonden en nieuwe wegen zijn ingeslagen, zodat optimaal en veilig de bewoners worden benaderd om het Diabetesfonds te steunen. Naast de collectebus is dit jaar nieuw de gepersonaliseerde QR-code. Vervolgens is er ook een gepersonaliseerde app, die collectanten kunnen delen met familie, vrienden en bekenden. En tenslotte zijn de ‘niet-thuiskaartjes’ vervangen door flyers, zodat een bewoner via de flyer geld kan doneren. Mocht u de collectant hebben gemist, dan kunt u doneren www.diabetesfonds.nl.

In Zuidoostbeemster zijn 14 collectanten actief geweest. Afhankelijk van hun mogelijkheden, hebben ze op verschillende wijze gecollecteerd, al dan niet een combinatie van collecteren. In totaal is er € 1.251,60 door de collectanten opgehaald, waarvan contant € 733,60 en digitaal € 518,=.

Hierbij wil ik én de gevers voor de donaties én de collectanten hartelijk danken voor hun inzet. Als dank treft u twee receptenboekjes aan.

Volgend jaar is de collecte voor het Diabetesfonds van 1 tot en met 6 november 2021. Wilt u zich opgeven als collectant fysiek en/of digitaal, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Heijerman, tel. 06 51080814 of e-mail gheijerman@planet.nl.

Top