U bent hier
Home > Nieuws > Complimentprijs Historisch Genootschap Beemster naar Erny van de Kleut

Complimentprijs Historisch Genootschap Beemster naar Erny van de Kleut

Sedert jaren reikt het Historisch Genootschap Beemster tijdens de Jaarvergadering een Complimentprijs uit aan een organisatie of persoon die zich in het afgelopen jaar onderscheiden heeft op cultuurhistorisch gebied. Dit jaar viel de eer te beurt aan Erny van de Kleut met haar site Beemster Bengel. Voorzitter Kees de Groot introduceerde Erny met het tonen van een tweetal plaatjes van het Heerenhuis: eentje mét (vroeger) en eentje zónder de Bengel.  Daarna volgde een aantal voorbeelden van uitvoerig beschreven historische artikelen op de site van de laureaat. “Erny gaat zeer actief om met het besef dat deze informatie ook voor een volgende generatie bewaard moet blijven”, aldus de voorzitter. Totaal verrast en verguld nam ze haar prijs, een vaas van Potterie Ernsting,  in ontvangst.  Ze was aanvankelijk  niet eens van plan om naar de bijeenkomst te komen maar was ‘in de val gelokt’.  De aanwezigen ondersteunden de keus van de jury met een warm applaus.

Geert

Top