U bent hier
Home > Nieuws > Coos en Tin Noome-Schagen 60 jaar getrouwd

Coos en Tin Noome-Schagen 60 jaar getrouwd

Woensdag 15 mei j.l. was het exact 60 jaar geleden dat Coos en Tin Noome-Schagen uit de Middenbeemster in het huwelijksbootje stapten. Dit heugelijke feit werd die dag onder vrienden gevierd in de Tuinkamer van Middelwijck. Op loopafstand van de plek waar het bruidspaar sedert enige tijd domicilie heeft nadat zij verhuisd zijn van de boerderij op de Jisperweg. Enkele dagen later werd het feest in familiaire sfeer gevierd. Coos en Tin zijn door hun sociaal maatschappelijke betrokkenheid bij de polder bij velen nog steeds bekende figuren. Coos onder andere als bestuurslid van de vereniging Vrouwen van Nu en het voorzitterschap van de Stichting Beemster Gemeenschap. In 1987 was zij als voorzitter nauw betrokken bij het Polderfeest tgv 375 jaar bestaan van de Beemster droogmakerij. Daarnaast was zij 40 jaar docent in het middelbaar onderwijs en combineerde dit alles ook nog met haar taak als huisvrouw. In 2012 ontving Coos een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassou.

Tin runde aan de Jisperweg niet alleen een veehouderij maar was net als zijn eega bestuurlijk en uitvoerend actief binnen diverse verenigingen. Waaronder de PJG (Plattelands Jongeren Gemeenschap) en Hercules. Maar ook in het bestuur van de Rabobank en de Raad van Toezicht van C.V. Noord-Holland Campina. Ook was hij politiek actief. Onder andere als Raadslid en (7 jaar) wethouder. Zeker niet onvermeld mag blijven zijn 35 jarig voorzitterschap bij ijsclub Bamestra. Al was het maar omdat hij zijn vrouw ‘op het ijs’ ontmoet heeft. Dat wil zeggen, ze kenden elkaar daarvoor al wel maar de vonk sprong op het ijs trefzeker over. Tin is ere lid van de gemeente Beemster. Het echtpaar heeft samen vier kinderen en één pleegkind. Naast alle verenigingen waar ze zich individueel voor inzetten, hebben zij zich samen 8 jaar ingezet voor het coördineren van de opvang voor gezinnen die asiel aanvragen in de Beemster. Burgemeester Joyce van Beek was woensdagmiddag 15 mei aanwezig om het ‘Diamanten Echtpaar’ te feliciteren.

Geert

Top