U bent hier
Home > Nieuws > Denk mee over de toekomst van Middenbeemster

Denk mee over de toekomst van Middenbeemster

In vijf themabijeenkomsten wil projectleider gebiedsontwikkeling Roy Borst Beemsterlingen uitdagen hun visie kenbaar te maken over hoe Middenbeemster zich in de loop van de komende twee decennia zal ontwikkelen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een door de Raad vastgestelde Dorpsontwikkelingsvisie welke bij de beoogde fusie overgedragen zal worden aan de nieuwe gemeente. Binnendijks ging bij hem langs om over zijn aanpak te praten.

“Ik ben geboren en getogen in het Westfriese Tuitjenhorn. Weet dus uit ervaring hoe het is om in een plattelandsgemeente te wonen. Nieuw aan deze aanpak is dat er vanuit een geïntegreerde visie voor het hele dorp gewerkt wordt. Vanuit het besef dat gebiedsontwikkeling op een bepaalde locatie ook invloed heeft op andere delen van het dorp. Waar willen mensen bijvoorbeeld wonen, winkelen of naar de huisarts in Middenbeemster? Daarom is gekozen voor een thematische aanpak. Deze sluit ook veel beter aan bij de planologische uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet waarbij draagvlak een belangrijk gegeven is. Gedragen in plaats van gedwongen oplossingen. De opzet van de vijf avonden is in principe gelijk. Al zullen we uiteraard leren van de ervaringen van de voorafgaande avonden”.

Toerisme & Werelderfgoed: donderdagavond 16 mei.

“Vijftien mei vindt de aftrap plaats. Hoogstwaarschijnlijk in het Gemeentehuis. Al proberen we de andere bijeenkomsten te laten plaats vinden op locaties die een relatie hebben met het thema. Informatie daarover is te vinden op de speciaal voor dit doel ingerichte site www.visievanbeemster.nl. Daar kun je je ook opgeven voor een of meerdere avonden. Alle belangstellenden zijn welkom om mee te denken. Dat kunnen bewoners zijn maar ook afgevaardigden van organisaties die betrokken zijn bij het thema en het dorp. Bij Toerisme & Werelderfgoed zijn dat bijvoorbeeld Visit Beemster en het Historisch Genootschap Beemster. Elke avond begint plenair met een korte inleiding over het thema. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van diverse stellingen of vragen waar middels stemkastjes een mening of reactie over gegeven kan worden. Als er bijvoorbeeld meer toeristen naar Beemster komen, wat doen we dan met zaken als verkeer en parkeren? Daarna gaat gewerkt worden in (begeleide) subgroepjes waarin concreet feedback gegeven kan worden over deze items. Het resultaat van deze tweede ronde komt weer terug in de afsluitende gezamenlijke laatste ronde. Dan wordt geïnventariseerd of er gemeenschappelijke conclusies te trekken valt. Ook daarbij kunnen de stemkastjes weer ingezet worden”.

Dorpsontwikkelingsvisie

“Het resultaat van al deze vijf bijeenkomsten worden gebundeld en komen ook op de site. In de vorm van scenario’s. Niet alleen in tekst maar ook gevisualiseerd (‘impressies’). Ook dan kunnen bewoners nog input leveren. Uiteindelijk rolt hier een concept Dorpsontwikkelingsvisie uit waarop de Raad, de planning is begin 2020, een uiteindelijk besluit mag nemen. Zoals bij elk Raadsbesluit, ligt hier ook weer een inspraakprocedure aan ten grondslag. Via de website kunnen bewoners zich ook abonneren op de nieuwsbrief over de visie”.

Inloopfunctie

“Vanaf half april ben ik voor bewoners ook aanwezig op het Gemeentehuis. Elke dinsdagochtend van negen tot twaalf uur. Creëer dan mijn werkplek ergens in de hal. Ook daar kunnen bewoners terecht voor het geven van input. Mijn collega Jan Boot is stedenbouwkundige en fungeert bij mijn afwezigheid als achterwacht”.
donderdag 16 mei : toerisme & Werelderfgoed
Woensdag 5 juni : Welzijn & Zorg
Donderdag 3 juni : Wonen & Leefbaarheid
Donderdag 20 juni : Bedrijvigheid
Donderdag 11 juli : Openbare ruimte & Verkeer

Geert

Meer informatie: www.visievanbeemster.nl

Top