U bent hier
Home > Nieuws > Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie Gemeente Beemster

Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie Gemeente Beemster

Het was druk in de hal van het Gemeentehuis op dinsdagavond 7 januari. Vooral vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de Beemster en Purmerend waren naar de Buurt gekomen om het College en elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. Omdat de ervaring leerde dat de temperatuur in de kantine gedurende de avond nogal op kon lopen, was voor het eerste gekozen voor de ruime hal van het Gemeentehuis. Een goede zet. Deelnemers hadden nu ook meer de gelegenheid om door de ruimte te meanderen. Op zoek naar een geschikte gesprekspartner. Kortom, een ontspannen ambiance voor zo’n gelegenheid.

Burgemeester Joyce van Beek nam de gelegenheid te baat de nieuwe gemeentesecretaris Hermi Welage te introduceren. Geen onbekende van de organisatie want Hermi is sedert 2006 actief bij de Gemeente Purmerend. Waaronder als waarnemend gemeentesecretaris en directeur Bedrijfsvoering en Diensten. Meer recentelijk was ze strategisch concernadviseur en in die functie nauw betrokken bij het herindelingsproces Beemster-Purmerend.  Een benoeming voor twee jaar. Tot ook de bestuurlijke fusie een feit is op 1 januari 2022.

De burgemeester sprak verder de wens uit dat dit jaar gekenmerkt zou worden door stabiliteit en  daadkracht.  Ze deed een oproep om niet te streven naar perfectie. Ze constateerde  een toenemend spanningsveld tussen het individueel belang en het algemeen belang. “Wees er van overtuigd dat de Gemeente waar mogelijk en nodig onderbouwd afwijkt van regels om plannen gerealiseerd te krijgen. Maar besef ook dat dit altijd maatwerk is”. Ze sprak haar vertrouwen uit in “capabele en betrokken medewerkers” op het gemeentehuis. Verder constateerde ze een toenemende verharding in de verhoudingen tussen mensen. “Er wordt snel een hard oordeel geveld. Niet alleen door de wereldleiders maar ook in de sociale media. Terwijl het woord oordeel begint met een zintuig om  te luisteren”. Ze deed een oproep om vooral de dialoog op te zoeken. Want dat is de basis voor een duurzame vrede en vrijheid. Daarmee een bruggetje makend naar de feestelijkheden in onze regio in het kader van 75 jaar bevrijding. “We leven in een onstuimige wereld waarin mensen de neiging hebben de escalatie op te zoeken. Niet alleen op mondiaal niveau maar ook door opiniemakers dichter bij huis. Het accent wordt gezocht in de verschillen in plaats van wat ons bindt”.

Van Beek somde in het kort een aantal agendapunten op die de actualiteit  beheersen.  Schoollocaties in zowel Midden- als Zuidoostbeemster, de Omgevingswet, maatregelen in het kader van verduurzaming en klimaatbeheersing. “Daar ligt zeker ook een verantwoordelijkheid voor onze Gemeente”.

Wat betreft het fusieproces voorzag de burgemeester vooral inspanningen in het kader van harmonisatie van beleid.

Tenslotte hief ze het glas en bracht een proost uit.

Geert

Top