U bent hier
Home > Nieuws > FusieVragen

FusieVragen

Binnendijks is recentelijk een nieuwe rubriek begonnen: FusieVragen. Hierin kunnen bewoners uit de polder concrete vragen stellen over de gevolgen van de fusie per 1 januari 2022. Het betreft geen ‘individuele’ vragen maar meer beleidsmatige vragen welke een ‘algemeen belang’ dienen. Stuur uw vragen naar redactie@binnendijks.nu. Wij sturen deze ter beantwoording op naar de Gemeente. De antwoorden zullen we op onze site plaatsen, gekoppeld aan onze fb pagina. In de papieren versie komt een verwijzing naar de site. Het proces van harmonisatie en de daaraan gekoppelde besluiten zijn nog niet afgerond. Deze informatie is dus altijd ‘onder voorbehoud’.   

Vraag 1: Wat betekent de fusie voor de Gemeenteraadsverkiezingen in onze Gemeenten? 

Op 24 november 2021 komen er Gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe Raad welke op 1 januari 2022 (de datum van de fusie) gaat functioneren. Dat zijn dus afzonderlijke verkiezingen want landelijk gebeurt dit pas in maart 2022. Politieke partijen, bestaand en nieuw, kunnen zich tot medio 2021 officieel aanmelden. Het aantal zetels (raadsleden) in de nieuwe Raad blijft 37. Pas bij een inwoneraantal van (meer dan) 100.000 zou het aantal zetels stijgen. Voor meer informatie hierover: https://www.raadsleden.nl/het-raadslid. Op basis van de uitslag van deze verkiezing wordt een nieuw College gevormd. Meer informatie over registratie van partijen: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/partijnamen/beoordeling-registratieverzoeken

Vraag 2: Krijgen we met de fusie ook een nieuwe/andere burgemeester?

Karen Heerschop is als waarnemend burgemeester van Beemster benoemd tot en met 31 december 2021. De ambtsperiode van Don Bijl als burgemeester van Purmerend loopt tot 1 juli 2021. Omdat een burgemeester pas met pensioen hoeft op 70 jarige leeftijd, kan hij voor een verlenging in aanmerking komen. Deze nieuwe ambtsperiode zou dan stoppen op 1 juni 2022 met het bereiken van zijn zeventig jarige leeftijd. Don Bijl heeft te kennen gegeven te opteren voor een verlenging. Uiteindelijk is het aan de Kroon (de Koning en de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) om dit te besluiten. Op advies van de Gemeenteraad van Purmerend. Deze besluit hierover op 10 februari 2021. Vrijwel altijd neemt de Kroon het advies van de Gemeenteraad over. Dit zou kunnen betekenen dat hij vanaf 1 juni 2021 tot zijn zeventigste verjaardag burgemeester kan blijven. Want de Gemeente Purmerend blijft ook na 1 januari 2022 gewoon bestaan. Het is aan de nieuw benoemde Gemeenteraad (zie vraag 1) om begin 2022 de procedure te starten om te komen tot een nieuwe burgemeester. Dit duurt doorgaans zes tot acht maanden.

Top