U bent hier
Home > Nieuws > FusieVragen

FusieVragen

In deze rubriek kunnen bewoners uit de polder concrete vragen stellen over de gevolgen van de fusie per 1 januari 2022. Het betreft geen ‘individuele’ vragen maar meer beleidsmatige vragen welke een ‘algemeen belang’ dienen. Stuur uw vragen naar redactie@binnendijks.nu. Wij sturen deze ter beantwoording op naar de Gemeente. De antwoorden zullen we op onze site plaatsen, gekoppeld aan onze fb pagina. In de papieren versie komt een verwijzing naar de site. Het proces van harmonisatie en de daaraan gekoppelde besluiten zijn nog niet afgerond. Deze informatie is dus altijd ‘onder voorbehoud’.

Vraag 3: wat betekent eigenlijk ‘Harmonisatie van Beleid’?

De gemeente Beemster is nu nog een autonome gemeente. De bewoners hebben zich te houden aan de landelijke wetten en regels. Die gelden voor alle Nederlanders. Maar een gemeente heeft ook de mogelijkheid om eigen wetten en regels (beleid) vast te stellen. Gebaseerd op een visie die ze heeft op de samenleving. Bijvoorbeeld als het gaan om subsidies voor verenigingen, financieel beleid of het wel of niet mogen afsteken van vuurwerk. Deze eigen regels staan vaak in Verordeningen. Hiermee heeft de gemeente dus ook invloed op het ‘wel en wee’ van de eigen bewoners.

Dat geldt ook voor Purmerend. Omdat we na 1 januari één gemeente zijn, moeten al die regels voor al de bewoners van de nieuwe gemeente gelden. Maar welke beleids- en financiële regels gaan gelden? En welke verordeningen? Die vraag wordt op dit moment beantwoord. De regels en visies die daarbij horen worden naast elkaar gelegd en dan wordt gekeken welke voor de nieuwe gemeente van toepassing zijn. Een fikse klus. Voor de besturen en ambtenaren. Gelukkig is er al een tijdje één ambtelijke organisatie. Dat ‘met elkaar in overeenstemming brengen’ betekent Harmonisatie.

Een volgende vraag in deze serie gaat over de Straatnaamcommissie welke we in de Beemster hebben. Beemster en Purmerend hebben allebei hun eigen procedure wat betreft het geven van namen aan straten en andere openbare ruimtes. Hoe gaat dat er in de nieuwe gemeente uit zien?

Top