U bent hier
Home > Nieuws > Gemeentelijke Mantelzorgregisseur Purmerend in Mantelzorgcafé Beemster

Gemeentelijke Mantelzorgregisseur Purmerend in Mantelzorgcafé Beemster

Op uitnodiging van de Stichting Wonen Plus, de organisatie die in de Beemster onder andere de mantelzorgondersteuning verricht, was Katinka de Lang uit Purmerend uitgenodigd om informatie te geven over de mantelzorg in relatie tot de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Katinka is sedert 2017 mantelzorgregisseur in Purmerend.

Het aantal aanwezigen tijdens het mantelzorgcafé in de Bibliotheek Beemster op donderdagochtend 20 februari viel wat tegen. Er waren lokaal zo’n 150 persoonlijke uitnodigingen verstuurd en zeker 500 mails regionaal. De acht belangstellenden kregen in kort tijdsbestek zinvolle informatie over welke mogelijkheden er zijn om (als mantelzorger) ondersteuning aan te vragen. In Beemster via Wonen Pus. In Purmerend via de mantelzorgregisseur van de WMO. In tegenstelling tot de veelal overheersende gedachte dat mantelzorg uitsluitend aan volwassenen of ouderen verleend wordt, is het ook mogelijk om ondersteuning te bieden in een situatie van (zeer) jonge of opgroeiende kinderen en adolescenten. Zoals er ook jonge mantelzorgverleners zijn. Op indicatie kan ondersteuning aangeboden worden (producten en diensten) om het langer zelfstandig functioneren van mensen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, woningaanpassing en huishoudelijke hulp. Deze indicatie kan in de vorm van ‘in natura’ (bijvoorbeeld een 3 wielige scootmobiel of huishoudelijke hulp) aangeboden worden of via een Persoons Gebonden Budget (PGB). In dat laatste geval heeft de ontvanger de vrijheid om met het budget wat staat voor de ‘in natura’ dienstverlening, zelf de hulp of het product kopen. De meerkosten (bijvoorbeeld als iemand een duurdere 4/5 wielige scootmobiel wil aanschaffen) zijn dan voor eigen rekening. Zoals er bij de indicatie ook altijd gekeken gaat worden welke vergoeding en inspanning in redelijkheid bij de bewoner zelf neergelegd kan worden. “De gedroomde oplossing is lang niet altijd de door de WMO aangeboden ondersteuning. Er zal altijd gekeken worden naar de goedkoopste adequate oplossingsrichting”, aldus Katinka. De ondersteuning is altijd maatwerk. Zoals er ook weer tal van andere regelingen zijn voor mensen met een (zeer) laag eigen inkomen. Zoals Meer Doen (bijzondere bijstand), Media Point (Evean) of de eigen Zorgverzekering. Omdat mantelzorg zowel voor de ontvangende als verlenende persoon risico’s in zich heeft tot geïsoleerd te raken, is het goed om vroegtijdig geïnformeerd te worden over de mogelijkheden. Niet alleen in huis maar ook bij een noodzakelijke verhuizing, omdat de adequate hulp niet langer geboden kan worden in de eigen woning, kan ondersteuning geboden worden. Denk daarbij aan Woon Match Waterland en Woningnet voor sociale huurwoningen. Of bij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) tot een straal van 25 KM binnen de eigen woonplaats of Valys (landelijk). Regelgeving maakt de materie soms redelijk complex. Daarom is het goed om altijd advies aan te vragen. “We kunnen in ieder geval altijd een luisterend oor bieden en meedenken over de ondersteuningsbehoefte”, aldus de mantelzorgregisseur. Andere onderwerpen die deze ochtend ook aan de orde kwamen waren o.a. de dagbesteding en respijtzorg. In dit laatste geval werd specifiek gewezen op het Respijthuis in Alkmaar of het Warm Thuis in Oterleek. Maar ook het Levenstestament en de mantelzorgmap passeerden de revue. Eigenlijk te veel om op te noemen.

Geert

Op de foto Katinka de Lang met gele jurk en links van haar Monique Spliet van Wonen Plus
Top