U bent hier
Home > Nieuws > Gezamenlijke economische visie nieuwe gemeente Purmerend

Gezamenlijke economische visie nieuwe gemeente Purmerend

Vertegenwoordigers van onder meer ondernemers, onderwijs, zorg en andere belangstellenden hebben in het afgelopen driekwart jaar met de beide gemeenten gebrainstormd over een gezamenlijke economische visie 2020/2040. Het resultaat is verwoord in de nota Economische Visie Beemster+Purmerend#datwerkt. Deze zal eind maart geagendeerd worden in de nu nog afzonderlijke Commissies en Raden. Een bijzondere vorm van samenwerking ligt eraan ten grondslag want vanaf het begin hebben de overleggen een digitaal karakter gekregen. In de visie staat hoe de nieuwe gemeente kan werken aan een sterke, toekomstbestendige economische ontwikkeling. Na vaststelling van het breed gedragen en ambitieuze  beleidsstuk kan er gewerkt worden aan de concretisering van de uitgangspunten in de komende jaren middels de uitvoeringsagenda.

Top