U bent hier
Home > Nieuws > Grote belangstelling voor High Thee bij BeeJee

Grote belangstelling voor High Thee bij BeeJee

Veel ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd hadden zaterdagmiddag 11 mei gehoor gegeven aan de oproep om in de namiddag naar de speeltuin te komen. Geholpen door een heerlijk zonnetje was het goed toeven voor de kinderen in het BeeJee gebouw en de belendende speeltuin en konden ouders met elkaar overleggen over hoe een vervolg gegeven kan worden aan dit initiatief. Er waren door de initiatiefnemers en ouders voldoende hapjes en (kinder) drankjes meegenomen om ook daarmee in een behoefte te voorzien. Op geeltjes werden suggesties gedaan en de initiatiefgroep gaat nu in beraad om te kijken op welke wijze voortgang geboden kan worden. Wellicht wordt daarbij samenwerking gezocht met reeds bestaande andere initiatieven voor kinderen in deze leeftijdsgroep. Er is in ieder geval voldoende potentieel en enthousiasme. Dat moge duidelijk zijn.

Geert

Top