U bent hier
Home > Nieuws > “Het raadsel rond de verdwenen verkiezingsborden”!

“Het raadsel rond de verdwenen verkiezingsborden”!

In verband met ruimtegebrek in de papieren versie heeft de redactie besloten deze qua volume omvangrijke ‘Lezers Schrijven’ bijdrage te plaatsen op de site.

In het kader van de fusie tussen Purmerend en Beemster en de gemeenteraadverkiezingen van 22 t/m 24 november heeft de Stadspartij-Beemster Polder Partij op 15 oktober verkiezingsborden geplaatst in Purmerend en Beemster. Hiervoor is een vergunning afgegeven voor een periode van 6 weken tot uiterlijk 26 november 2021. De borden zijn geplaatst geheel volgens de daarvoor geldende regels binnen de Algemene Plaatselijke Verordening beide gemeenten, Dit in verband met verkeersveiligheid.

In de week daarna bleek dat er op het weggedeelte bebouwde kom Oosthuizerweg in Noordbeemster een 4 tal dubbele borden van groot formaat zijn verdwenen. Nog gezocht of de borden in de wegsloot lagen maar geen enkel spoor. Wie doet zoiets is dan de vraag. Bij buurtbewoners gevraagd of zij iets hadden gehoord of gezien, bleek niet het geval maar wel gezien dat de borden er slechts enkele dagen hebben gehangen en zomaar weg waren.

Zijn het ‘verzamelaars’ die er een collector item in zagen? Waren het ‘ontevreden inwoners’ die problemen hebben met de toekomst van Beemster? Of was het de wegbeheerder (de provincie) die reclame uitingen als ongewenst zag? Eerst maar contact zoeken met de provincie. Een eerste reactie: “De vraag is uitgezet u hoort van ons”. Een week later kwam antwoord: “De vraag is doorgegeven aan het bedrijf die het onderhoud doet aan de wegen”.  Weer een week later: “Ja de borden zijn weggehaald wegens het uiten van reclame langs de openbare weg”.

Dit leverde twee vragen op:

  1. Waarom niet eerst contact opgenomen met de vermeldde politieke partij of de gemeente Beemster?
  2. Waarom juist de borden van Stadspartij-Beemster Polder Partij en niet die van andere partijen?

Het antwoord: “Het zijn ongewenste reclame uitingen en de andere borden hingen te hoog om weg te halen”. Terwijl de borden op gelijke hoogte en geheel volgens de regels zijn geplaatst. Na enig heen en weer gebel, opnieuw reactie na bijna een week: “U kunt de borden ophalen in Alkmaar op het depot”.

Op onze reactie dat het ons reëler leek om de borden terug te brengen naar de Noordbeemster, kwam de volgende dag een weerwoord van de Provincie: “Helaas, de borden zijn vernietigd!

En wat nu? Waarom geen antwoorden op gestelde vragen? Waarom geen contact opgenomen met ons? Waarom alleen onze borden? Zorgvuldig ontworpen borden die geheel uit de partijkas zijn betaald met geld van de leden en door vrijwilligers worden geplaatst. Wij overwegen een schadeclaim of hopen op een ‘onderhandse’ afwikkeling door de wegbeheerder in welke vorm dan ook.

Namens de Campagnecommissie Stadspartij-Beemster Polder Partij, Nico de Lange Noordbeemster, 06-53624147.

Top