U bent hier
Home > Nieuws > Ik en de wereld, wij en de aarde

Ik en de wereld, wij en de aarde

Dit schooljaar organiseert De Wereldtuin in de Beemster samen met de Lourdesschool, basisonderwijs in Westbeemster, een cultureel kennismakings project.
We wonen in Westbeemster, een klein dorp in de eerste 17e eeuwse droogmakerij van de wereld: ’De Beemster’, door Unesco aangewezen als Werelderfgoed. We werken in de Beemster, gaan naar school in de Beemster, we spelen in de Beemster en…. en we zijn wereldburgers in de Beemster.
En ook in de Beemster zien we nieuwe mensen komen, uit de steden en uit verre landen. Migratie is geen nieuw verschijnsel. Europese steden zijn altijd multiculturele verzamelplaatsen geweest voor diversiteit. Maar niet eerder zijn zoveel mensen in korte tijd uit zoveel verschillende werelddelen naar de Westerse wereld gekomen. De Westerse samenleving is technisch, intellectueel en economisch hoog ontwikkeld maar vormt ook een grote belasting voor de aarde en zijn natuurlijke bronnen. In de Westerse Wereld zijn wij het directe contact met onze oorsprong kwijt geraakt. De mens raakt steeds verder verwijdert van de bron waar we ons bestaan aan danken, de vruchtbare aarde en haar natuur. Jimmy Nelson is een fotograaf die jarenlang de wereld over heeft gereisd om Inheemse volkeren te ontmoeten en te fotograferen. Hij heeft zijn ervaringen en ontmoetingen vastgelegd in een fotoboek ‘Before they pass away’.  In dit fotoboek neemt Jimmy Nelson ons mee naar de bron van ons bestaan. Hij laat zien hoe mensen leven en overleven in kleine en hechte gemeenschappen, met trots en eenvoud, gebruik makend van de natuur en met eerbied voor de aarde. In onze Westerse samenleving, willen kinderen en volwassenen graag in contact komen met de natuur, en weten wat werkelijk belangrijk is in het leven. Zij willen verantwoordelijkheid kunnen nemen om een duurzamere samenleving te creëren voor toekomstige generaties.  In de Wereldtuin komen volwassenen en kinderen samen die verschillende culturele achtergronden hebben, maar die allen kracht en levenswijsheid kunnen vinden in de natuur, hun bron, en samen werken aan een nieuwe toekomst. Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving met een grote verscheidenheid aan herkomst, taal, cultuur en religie. We willen hen voorbereiden op een cultureel gelaagde samenleving en omgangsvormen bijbrengen die daarbij passen.  Burgerschap stopt niet bij de gemeentegrens. Door globalisering vervagen culturele, politieke en economische grenzen en door migratie wordt de bevolking steeds gevarieerder. Kinderen die deze ontwikkelingen niet leren te begrijpen, lopen het risico zich verloren en bedreigd te voelen. Met als gevolg dat zij zich vijandig opstellen tegen de veranderingen om hen heen, in plaats van kansen te grijpen die globalisering hen biedt. Onze wereld beperkt zich allang niet meer tot onze kleine leefgemeenschap onder de kerktoren. We zijn burgers van Nederland, Europa en de Wereld.
Francien ter Velde & Heleen Lautenschutz

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Top