U bent hier
Home > Nieuws > Jaarvergadering EHBO Beemster

Jaarvergadering EHBO Beemster

Maandagavond 20 januari hield de EHBO afdeling Beemster zijn Jaarvergadering. Een goed gevulde zaal in de Beemster Keyser. Opvallend veel (redelijk) jonge mensen. Met een (fikse) meerderheid aan vrouwen. Voorzitter Anneke Lamberts had ook zonder (geluids)versterking geen enkele moeite om de agenda in een rap tempo, met behoud van  zorgvuldigheid,  door te lopen. Wat haar deed verzuchten: “was het in de klas ook maar zo”. Evenementen coördinator Jan Tuijp memoreerde dat er in het afgelopen jaar voor ongeveer 800 uur inzet was gepleegd. Waarvan de Beemster Feestweek (ongeveer 335 uur) het merendeel voor zijn rekening nam. Maar ook leerzame (en financieel gunstige) ondersteuningen buiten de polder. Als er al een kritische noot gekraakt werd deze avond, dan was het de constatering van de kascontrolecommissie dat (lang) niet iedereen zijn contributie op tijd betaalde. 

Marieke Verhoef nam na negen jaar, de maximale zittingsperiode, afscheid van het bestuur. Haar functie als penningmeester werd echter onder luid applaus vloeiend overgenomen door haar zoon Bart die al een tijdje bestuurlijk had meegedraaid en nu de penningen gaat beheren. Eigenlijk zou ook afscheid genomen moeten worden van Jan Tuijp. Maar vind maar eens zo’n zorgvuldig functionerende evenementen coördinator.  Het bestuur had deze (nog) niet paraat en had Jan bereid gevonden de functie voor drie jaar te continueren. “Mijn vrouw heeft toestemming gegeven”, motiveerde hij zijn besluit. Wederom klonk gemeend applaus uit de zaal. Ineke van Poelgeest werd als nieuw algemeen bestuurslid toegevoegd aan het team.

Daarna werden maar liefst twee leden gehuldigd omdat zij al een kwart eeuw lid zijn. Te weten Mario Jonk (“ik ben gaan tellen toen ik gevraagd werd om vanavond toch vooral te komen”) en Dirk Akkerman (‘mijn vrouw is de drijvende kracht geweest achter mijn  inzet voor de vereniging”). Gerard Leenstra was zo mogelijk nog meer verrast toen bleek dat hij al 35 jaar lid was.  “Wellicht komt dat omdat ik bij mijn kwart eeuw geen speldje heb ontvangen.”  Dat zou met terugwerkende kracht hersteld gaan worden.  Met de algemene complimenten voor het bestuur, verwoord door een van de leden en ondersteund met applaus door de zaal, werd het vergadergedeelte gesloten.

Geert

Top