U bent hier
Home > Nieuws > Kerken in Beemster nemen afstand van Nashvilleverklaring

Kerken in Beemster nemen afstand van Nashvilleverklaring

Het bestuur van de Protestantse Gemeente Beemster heeft publiekelijk afstand genomen van de zogenaamde Nashville verklaring. Zij heeft dit onder andere gedaan middels het via de sociale media verspreiden van onderstaand statement.
“Naar ons diepste voelen is de kerk een plaats waar liefde en omzien naar de ander de toon bepalen. Iedereen, man of vrouw, van welke seksuele geaardheid dan ook, hier geboren of hierheen gekomen, is in de Keyserkerk en in Z-INN van harte welkom”.
Ook de Doopsgezinde Gemeente Beemster-Oosthuizen heeft op zondag 13 januari middels het hijsen van de regenboogvlag verzet aangetekend tegen de Nashvilleverklaring. In de dienst, met als thema Gelijkwaardigheid, werd het lied ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ gezongen. Een strofe daaruit. “Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. Liefdes loop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron!”.

Na de dienst werd de regenboogvlag opgehangen. Een regenboog vol kleuren, “gebaar van gelijkwaardigheid, met respect voor de ander, elkaar de ruimte geven”. Aldus het programmaboekje.

Geert

Top