U bent hier
Home > Nieuws > Knarrenhof Beemster?

Knarrenhof Beemster?

Enige tijd geleden publiceerde Binnendijks een interview met Mary en Jaap Jansen betreffende het burgerinitiatief om ook in de (Midden) Beemster te komen tot betaalbare seniorenwoningen in de kern(en). We waren ook aanwezig bij de overhandiging van een petitie met die strekking aan het College. De initiatiefnemers en belangstellenden die zich hierbij aangesloten hebben, zijn ondertussen hard aan de slag gegaan om het niet bij loze woorden te laten. Op tal van plaatsen in den lande zijn soortgelijke bewonersinitiatieven gestart. Elk vanuit de eigen specifieke context maar met grote paralellen wat betreft het doel. ‘Knarrenhof’ (er is zelfs een stichting opgericht) is daarbij de overkoepelende term geworden. www.knarrenhof.nl
Bewoners uit de Beemster die zich aangemeld hebben bij Jaap en Mary ontvangen regelmatig terugkoppeling over de voortgang. Er wordt belangstellend uitgekeken naar de thema-avonden ‘Welzijn en Zorg’ en ‘Wonen en Zorg’ welke in het kader van de Dorpsontwikkelingsvisie gehouden worden op respectievelijk woensdag 5 en donderdag 13 juni. Bewoners die zich alsnog willen aansluiten bij dit initiatief of die belangstelling hebben voor de diverse publicaties, kunnen via de mail contact opnemen met maryenjaap@quicknet.nl.

Geert

Top