U bent hier
Home > Nieuws > Leeghwater tijdens het Beemster light festival

Leeghwater tijdens het Beemster light festival

Van 1 t/m 20 december 2019 was het Beemster Light Festival. Vele buurten waren feestelijk versierd met de meest uiteenlopend verlichtingssoorten en allerlei verlichte objecten. Het was een lust voor het oog als je ’s avonds door Beemster reed. Vele buurtverenigingen hebben ook activiteiten georganiseerd en zo ook buurtvereniging “De Boerenpoort”. (De buurt achter het gemeentehuis)

Een van de bewoners, Geert Heikens uw razende Binnendijks reporter, heeft op de zolder van het gemeentehuis, bij het opruimen, oude videobeelden gevonden uit de tijd dat de Beemster werd drooggelegd. Deze beelden werden op 11 en 17 december op het sportveldje aan het Rijpzicht getoond.

Het indijken en het droogleggen van de Beemster werd getoond, maar ook de dijkdoorbraak in 1610 en het vanuit de Rijp terugstromende water. De beelden uit 1612 toonde dat de Beemster droog viel en dat de landmeter de unieke Beemster verkaveling aan het uitzetten was. De vierkanten met de wegen en waterpartijen werden zichtbaar. Ver vooruitlopend op hun tijd werd bij het graven van de werken direct de oranje glasvezelkabel meegenomen. De dorpen kregen vorm en van de eerste plannen om in iedere dorpskern een kerk te bouwen blijf uiteindelijk in eerste instantie alleen de Middenbeemster over.

Er waren ook beelden dat de Prins Maurits, de Prins van Oranje, de Beemster bezocht. Met een flinke slok uit de wijnfles werden de waterbouwkundig werken bekeken. Toen bleek al dat de Prins eigenlijk vond dat de droogmakerij de Beemster een wonder was en werelderfgoed waardig. Hij hief de jubileumvlag van het 20-jarige Beemster werelderfgoedstatus. Hoe helderziend was hij.

Het publiek genoot met volle teugen van de oude videobeelden die op een ludieke wijze door Geert Heikens werden uitgebeeld. Steeds werd een nieuw tafereel met een spot uitgelicht en werd de illusie van een oude film, wel in kleur, opgeroepen. Voldaan en met een stukje Beemster geschiedenis rijker ging men na afloop huiswaarts, al werd er nog wel nagepraat over dit unieke gebeuren. 

Geert heeft met zijn optreden een prachtige bijdrage geleverd aan het Beemster Light Festival. Een groot compliment en een diepe buiging.

JanJ.

De Beemster wordt drooggelegd
De Beemster loopt vanuit de Rijp weer vol
Leeghwater werkt het water over de Beemster dijk
De wegen en waterlopen worden uitgezet, glasvezel wordt meegenomen
Prins Maurits zwaait de 20 jaar Beemster werelderfgoed vlag
Top