U bent hier
Home > Nieuws > Lezers schrijven: Gemeenteraad Beemster bepaalt toekomst gezondheidscentrum

Lezers schrijven: Gemeenteraad Beemster bepaalt toekomst gezondheidscentrum

Op 30 maart kwam de raad met een unaniem initiatiefvoorstel met de opdracht aan het college van B&W om een nieuw plan te maken, waardoor de dorpsontwikkelingsvisies alsnog uitgevoerd kunnen gaan worden. De opdracht aan het college, wethouder Zeeman in het bijzonder, was om specifiek aandacht te geven aan kansrijke ontwikkelingen. Het initiatief van Beemster Gezond om een gezondheidscentrum te realiseren, waar ook nu de huisarts en fysiotherapeut gevestigd zijn, werd door de raad expliciet benoemd als urgent en kansrijk. Het plan van Beemster gezond is in een vergevorderd stadium, maar werd alsmaar opgehouden door een terughoudend beleid van de wethouders. Met name de onduidelijkheid rondom de verhuizing van de school de Blauwe Morgenster was telkens de reden voor wethouder Butter en later ook Zeeman om het plan voor het gezondheidscentrum te parkeren. Inmiddels is besloten dat er een nieuwe school komt en dat de huidige school in afgeslankte vorm blijft staan. Feitelijk is er geen reden meer om de realisatie van het gezondheidscentrum nog langer op te houden. Op 3 mei ’21 presenteerde het college haar nieuwe beleidsplan om de eerder vastgestelde visies per dorp tot uitvoering te kunnen brengen. Hierin staat vermeldt dat de gemeente haar vastgoed tijdelijk ter beschikking zal stellen voor de eerstelijnszorg. De gemeente hoopt hiermee te voorkomen dat de apotheek dakloos wordt nu het uitgiftepunt bij Deen gaat vervallen doordat er een Albert Heijn komt. Onderzocht zal worden of de apotheek wellicht tijdelijk in het gemeentehuis ondergebracht kan worden. Het benodigde vastgoed, te weten het huidige bibliotheekgebouw, nodig voor de realisatie van het gezondheidscentrum van Beemster Gezond komt niet ter beschikking. In plaats hiervan gaat de gemeente voor de zoveelste keer onderzoek doen naar de haalbaarheid van de plannen van Beemster Gezond en zal zij alternatieve mogelijkheden onderzoeken. Weer zal er gekeken worden met wie de gemeente wil samenwerken en waar het gezondheidscentrum het beste neergezet kan gaan worden. In de Visie van Middenbeemster, waar de meerderheid van de bevolking voor heeft gekozen, is de locatie allang vastgelegd en ook druist deze beleidskeuze in tegen de opdracht van de raad. Opnieuw wordt de realisatie van het gezondheidscentrum met dit beleidsplan op de lange baan geschoven. De zorgsector en de bevolking, welke massaal koos voor het plan van Beemster Gezond, wordt door dit college opnieuw gepasseerd.

Dinsdag 18 mei komt het ontwikkelingsplan van het college opnieuw in stemming. De Beemster Polderpartij komt met een extra amendement (opdracht) richting college, zodat het gezondheidscentrum alsnog snel gerealiseerd kan gaan worden. Om tot een meerderheid van stemmen te komen zullen ook raadsleden van de andere partijen voor dit amendement moeten stemmen. De hoop is nu dat zorgsector en de inwoners van Beemster niet ook opnieuw slachtoffer zullen worden van een verdeelde raadspolitiek. Langs deze weg een laatste oproep aan de raadsleden om hun steun uit te spreken vóór de wens van de bevolking, vóór de wens van de zorgsector en vóór de realisatie van het gezondheidscentrum.

Beemster Gezond

Top