U bent hier
Home > Nieuws > Licht in de duisternis: Beemster Light Festival krijgt steeds meer vorm

Licht in de duisternis: Beemster Light Festival krijgt steeds meer vorm

Dinsdagavond 1 oktober waren diverse vertegenwoordigers van deelnemende buurtverenigingen bijeen om de voortgang van het Beemster Light Festival (BLF) te bespreken. Na een ‘slow start’ komt er nu flink stoom op te staan. Er zijn nu zo’n veertig lichtobjecten gemeld. Het ligt in de bedoeling om hierin samenhang te krijgen door het maken van diverse routes. Bijvoorbeeld een autoroute (alle objecten), een loop/fietsroute (delen van het parcours).

Het VSB Fonds Beemster heeft € 15.000,= beschikbaar gesteld. Omgerekend € 500,= per deelnemende buurtvereniging. Dit geld zal via Visit Beemster gestort worden op de bij de Stichting bekend zijnde banknummers van de verenigingen. Achteraf moet een financiële verantwoording afgelegd worden van de werkelijk gemaakte kosten in het kader van het BLF. De Gemeente stelt maximaal € 5000,= beschikbaar te verdelen onder alle ingediende projecten in het kader van het twintig jarig werelderfgoed (dus niet uitsluitend BLF).

Bedrijven/ondernemers zijn gevraagd om een lichtobject te adopteren/sponsoren. Met als tegenprestatie naamsvermelding bij het object. Dit loopt op dit moment. Hieraan gekoppeld zijn nog meer tegenprestaties denkbaar(o.a. gebruik van een Twizy).
Uitgangspunt is dat de lichtobjecten gratis toegankelijk zijn voor het publiek. Als er daarnaast extra activiteiten ondernomen worden, dan bestaat de mogelijkheid om hiervoor een vorm van eigen bijdrage te vragen aan de deelnemers. Sommige deelnemers hebben een besloten karakter (bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor de leden van de vereniging), anderen hebben i.v.m. beperkte ruimte in de accommodatie wel een open karakter maar met een beperkt aantal bezoekers. Ook dit zal via de site bekend worden gemaakt.

Via de site van Visit Beemster www.visitbeemster.nl (button Beemster Light Festival) wordt het concrete programma van de drie weken continu geactualiseerd.

Hier alvast een tipje van de sluier: het ligt in de bedoeling om het ‘zeeniveau’ van het water middels reflecterende tape te visualiseren. De musea en culturele instellingen in Middenbeemster zijn bezig met een avondopenstelling; in het gemeentehuis is de beroemde kopergravure (met uitleg) te bewonderen. Breidablick doet zowel op het eigen terrein als bij de Kosterij mee met een bijzondere vorm van lichtjesshow; op de afsluiting van het BLF op 20 december in Westbeemster zal tevens de uitslag van de publieksjury van het fotoproject Beemster in Beeld worden bekendgemaakt. Inclusief het exposeren van (een selectie van) de ingezonden foto’s. Dat laatste is ook aan de orde tijdens het weekend van 7/8 december in de Bonte Klaver in Noordbeemster. Er zijn diverse initiatieven met fakkeloptochten en een symbolische overdracht van de fakkel aan Breidablick. Want eind december begint hun jubileumfeest.

Geert

Top