U bent hier
Home > Nieuws > Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door corona

Maatwerk voor huurders die financieel geraakt worden door corona

De woningcorporaties in Beemster hebben oog voor huurders die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen. Huurders die de huur nu niet of moeilijker kunnen betalen, kunnen contact opnemen met hun corporatie. De corporaties gaan in goed overleg met de bewoners maatwerk leveren. Huurders die door de crisis in financiële moeilijkheden raken, komen niet op straat te staan: er wordt tot 1 juni niet ontruimd.

Twee corporaties zijn actief in Beemster: Wooncompagnie en Woonzorg Nederland. Zij verhuren ruim 700 woningen. De corporaties hebben hun incasso-aanpak met elkaar besproken en gaan de komende periode voor een maatwerkaanpak.

Dat betekent:
• Goed kijken wat een huurder nodig heeft; zorgvuldig maatwerk per situatie;
• Indien nodig: doorverwijzen naar schuldhulpverlening en huurachterstand preventieteams;
• Betalingsregelingen waar nodig;
• Meer tijd geven aan huurders, terughoudend met deurwaarderstrajecten;
• Geen ontruimingen op basis van huurachterstanden in ieder geval tot 1 juni.

De corporaties benadrukken dat huurders snel zelf actief contact moeten zoeken. Wethouder Dick Butter van Beemster is blij met de aanpak van de corporaties. Ook hij vraagt inwoners om niet af te wachten. ‘Huurders bij wie het inkomen terugvalt, doen er goed aan snel contact op te nemen met Wooncompagnie of Woonzorg. De corporaties bieden maatwerk en kijken goed naar elke situatie.’

Meer informatie:
• Vragen over bijstand, bijzondere bijstand en de Meerdoen regeling: bel de gemeente via 0299 452452 en vraag naar Werk en Inkomen
• Voor ondernemers en zzp’ers is er een speciale webpagina: www.beemster.net en klik op ‘ínformatie voor ondernemers’
• Wooncompagnie: https://wooncompagnie.nl/actueel/ondervindt-u-financiële-gevolgen-van-de-coronacrisis/
• Woonzorg: www.woonzorg.nl/corona
• Maatschappelijk werk: www.desmd.nl

Top