U bent hier
Home > Nieuws > Naast Staten- ook Hoogheemraadschapsverkiezing

Naast Staten- ook Hoogheemraadschapsverkiezing

Naar aanleiding van het artikel over de twee Beemster kandidaten voor de Statenverkiezingen, ontving de redactie een schrijven van een Beemster kandidaat voor de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarop prijken ook vier bewoners uit de Beemster. Koos Buis, zijdelings genoemd in het artikel, op plek 33 van het CDA, Jos Dings op plek 19 van de P.v.d.A., Arie Hoek Spaans op plek 21 voor Natuurlijk BBW en Leo Schagen op plek 4 voor AWP, niet politiek wel deskundig. Deze laatste schreef een reactie welke we u niet willen onthouden.

Wat leuk die aandacht voor diegene uit Beemster die kandidaat staan voor de komende verkiezingen. Ik sta voor de Algemene Waterschap partij Niet Politiek Wel deskundig kandidaat op lijst 8 op plaats 4. Met deze plaats hoop ik weer in het bestuur van het Hoogheemraadschap te komen zoals ik eerder van 2009 t/m 2015 heb gedaan voor een andere partij. Wat ik toen al van de AWP vond was dat zij de discussie over lastige onderwerpen (kosten toedeling, verdringingsreeks, beheersen schulden obs lange termijn blik en daarmee tarieven konden dalen of minder stijgen ) niet uit de weg gingen, daarmee andere wegen zochten en zich blijkbaar minder of niet gehinderd voelde door het willen bedienen van één type achterban. Burgers/ ingezetenen, boeren, natuur of bedrijven werden allen als het nodig was de maat genoten op het ene moment en op een ander moment werd voor hun belangen opgekomen, vanuit een brede maatschappelijke kijk.

Zo was deze partij al druk bezig in het vorige decennium om de bodemdaling, veenafbraak en CO2/Methaan effecten te onderkennen en in studiegroepen met het Planbureau voor de Leefomgeving te komen tot een veranderingsproces. Het is dus een club die vooral vooruit kijkt en daarvoor haar bestuurlijke ervaring en inhoudelijke kennis inzet. Verder meen ik dat het huidige dagelijks bestuur een flinke opfris beurt nodig heeft. Anders blijven we het doen zoals we het altijd deden. Dat kan niet meer. Handhaving moet echt veel beter en nu en dan met een aansprekend voorbeeld met de steun van de directie tot op uitvoeringsniveau. Het water mag niet meer achteloos worden vervuild. Aanpakken. Dit vergt een cultuuromslag in het bestuur en de organisatie. Kostbare hoge dijken voor de komende 50 jaar, zakken ook door hun gewicht enorm. Stapsgewijs verhogen op een goed fundament maakt het draagvlak bij de ingezetenen groter en beperkt de kostenpieken en spreidt de materiële inzet. Slappe bodems dragen namelijk niet zo eenvoudig die kolossen. En hogere dijken houden niet de zoute kwel ten gevolge van zeespiegelstijging tegen. Dat levert op termijn een direct gevaar op voor de leefbaarheid en kwaliteit van de bodem in de badkuip waarin zoveel economische, recreatieve en woonactiviteiten plaatsvinden. Schoon water zonder medicijn resten moet gewoon worden. Ik ben ook trots om dit nu samen met lijsttrekker Peter Vonk te mogen voortzetten en heb er zin om nog meer ideeën in bestuurlijke zin armen en benen te geven. Klimaat, ecologie, biodiversiteit, rechtvaardige verdeling kosten, maar ook het recht op water in droge tijden voor alle belanghebbenden zijn grote uitdagingen. Ons logo is een groene kikker op een oranje paraplu.

Leo Schagen

Top