U bent hier
Home > Nieuws > Nieuwjaarsreceptie Gemeente Beemster

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Beemster

Het enthousiasme om deel te nemen aan de door de Raad en het College uitgeschreven Nieuwjaarsreceptie was zo groot dat op enig moment een ware opstopping ontstond op de trap. Gelukkig was de doorstroming goed geregeld en kon om acht uur in de kantine het glas geheven worden op een goed 2019. Burgemeester van Beek repte in haar openingswoord van een belangrijk jaar. “Het herindelingsontwerp zal dit jaar onderwerp van gesprek zijn”. Eigenlijk vallen dit jaar twee gebeurtenissen samen: de viering van het twintigjarig Predicaat Werelderfgoed (feitelijk op 1 december) en de bundeling en inbreng van de in de afgelopen periode opgehaalde Beemster Waarden. Deze zullen een belangrijke rol spelen in de herindelingsbesprekingen. Burgemeester van Beek legde een verband tussen de “rede en ratio welke ten grondslag lagen aan de droogmaking en nu liggen aan de noodzaak tot een bestuurlijke fusie”. Ze signaleerde een toenemende politieke polarisatie: “Partijbelangen lijken op dit moment dominant te zijn terwijl bij een groot deel van de bewoners het besef van de noodzaak tot fusie doorgedrongen is. Dat schaadt het vertrouwen in de politiek”. Ze noemde Purmerend een goede fusiepartner en riep op tot verbinding in de samenleving.

Gemeentesecretaris Leny van Duivenvoorde zette daarna de veertien ambassadeurs welke vanaf begin november actief zijn geweest in het zonnetje. Ze had bewondering voor het enthousiasme waarmee in korte tijd toch zoveel waarden (in de praktijk soms verward met wensen) waren geïnventariseerd. “Deze zijn globaal te verdelen in Behoud open karakter, Behoud karakteristiek van de polder, Behoud dorpskarakters met voorzieningen en Behoud de betrokkenheid en gemeenschapszin van de bewoners”. Waarna een viertal ambassadeurs elk op eigen wijze kort verslag deden van hun beweegredenen en ervaringen. De ambassadeurs ontvingen ten slotte een speldje als tastbare blijk van waardering voor hun werk.

Geert

Top