U bent hier
Home > Nieuws > Raad adviseert herbenoeming burgemeester Don Bijl

Raad adviseert herbenoeming burgemeester Don Bijl

De gemeenteraad adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om Don Bijl voor een tweede keer te herbenoemen als burgemeester van Purmerend.

De ambtstermijn van Don Bijl als burgemeester verstrijkt per 1 juli 2021. Met het oog op de komende fusie van Purmerend en Beemster per 1 januari 2022 en een daarbij behorende nieuwe gemeenteraad, heeft Don Bijl aangegeven open te staan voor een verlenging van zijn rol als burgemeester. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd.

Het aanbevelingsbesluit wordt toegezonden aan de commissaris van de Koning en die stuurt dit met zijn advies door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK beslist over de herbenoeming. De burgemeester zal daarna bij Koninklijk Besluit worden herbenoemd.

Don Bijl is burgemeester van Purmerend sinds 2009. In 2015 volgde een herbenoeming voor zes jaar. De tweede herbenoeming in 2021 geldt in principe eveneens voor een periode van zes jaar, maar zal aflopen per 1 juli 2022 vanwege het bereiken van de pensioenverplichtende leeftijd voor de burgemeester. 

Top