U bent hier
Home > Diversen / nieuws

Beemster, mei 2022

Onderwerp: reünie (M)Ulo/Mavo Beemster

Beste reünisten,  

Binnenkort vindt de reünie plaats. In deze brief vindt u beknopt de belangrijkste informatie.

 • De reünie wordt gehouden op vrijdagmiddag 27 mei in sportcentrum De Kloek in Middenbeemster. Insulindeweg 11 (1462MJ).
 • Zaal open: 14.30 uur. Reünie sluit: 18.00 uur. Het horecagedeelte van De Kloek blijft daarna wel open.
 • De reünie wordt gehouden in de tennishal en in het horecagedeelte.
 • U heeft geen entreekaart nodig. In de tennishal staat een Informatiekraam Reünie.
 • Alle deelnemers die zich opgegeven én betaald hebben (met sommigen is een afzonderlijke afspraak gemaakt) zijn van harte welkom. Het kan onverhoopt voorkomen dat u niet op de deelnemerslijst staat. Laat dit uw komst niet verhinderen.
 • Consumpties zijn voor eigen rekening.   
 • De voormalige school aan de Leeghwaterstraat is op donderdag 26 mei (deels) open voor alle belangstellenden tijdens de  ‘Open Dag Beemster’. Van 10.00 – 16.00 uur.
 • Op vrijdagmiddag 27 mei (13.00–14.30 en 16.00–18.00 uur) stellen de bewoners  hun ruimte  open voor (uitsluitend) reünisten. Bij de school is geen parkeerruimte. Parkeer elders en loop naar de school en/of naar de sporthal.   
 • Bij en rond de sporthal is ‘ruime parkeergelegenheid’. Deelnemers uit de omgeving raden we echter aan om lopend of op de fiets te komen. Of elders in het dorp parkeerruimte te zoeken.  Er bestaat een mogelijkheid om een deelnemer ‘voor de deur af te zetten (‘kiss & ride’). Er zijn voor aanvang van de reünie verkeersregelaars actief bij de parkeerplaats.
 • Laat ons vooraf weten als u gebruik wilt maken van een invalideparkeerkaart. U kunt dan in ieder geval op de parkeerplaats dicht bij het sportcentrum parkeren. 
 • Ontmoeting is de basis van de reünie.  Er is veel foto/film materiaal aanwezig.
 • De volgende organisaties hebben ook een stand in de hal: VISITBeemster (voorheen VVV) met lokale/regionale toeristische informatie en verkoop producten; Historisch Genootschap Beemster (o.a. Beeldbank); EHBO Beemster.
 • In de hal kan voor een grote foto van de ‘witte mavo’ een groepsfoto gemaakt worden.
 • In de hal wordt een verkorte versie van de video ‘reünie 1994’ vertoond.
 • We hebben niet voor elke deelnemer continu een stoel beschikbaar. We gaan uit van een enigszins dynamische deels staande ontmoeting. 
 • Nog niet eerder opgestuurd fotomateriaal? Neem deze mee. Bij de informatiestand kunnen ze worden gescand.  Ook 3 dimensionaal materiaal is welkom. (HGB stand).
 • Vragen/opmerkingen tijdens de reünie: Informatiekraam Reünie in de tennishal.
 • Vragen vooraf: heikoheikens@outlook.com. 06.15287656.  
 • Raadpleeg vooraf ook : www.binnendijks.nu. (o.a. deelnemerslijst).
 • Wij wensen u een gezellige ontmoeting toe op 27 mei.

Namens de werkgroep, Geert Heikens, initiatiefnemer


Ontbrekende gegevens van deelnemers

Om in te schrijven moeten twee verschillende handelingen verricht worden. Via de site van www.visitbeemster.nl.

 1. Inschrijfformulier invullen (visit beemster/evenementen)
 2. Betalen (via webshop rechtsboven in de balk)

Sommige deelnemers hebben wel betaald maar niet  het inschrijfformulier ingevuld. We vragen hen om dat alsnog te doen. Voor de goede orde: ze zijn nu al wel welkom, hoor. Maar we hebben geen mailadres en telefoonnummer.  Dus kunnen we hen ook niet bereiken in voorkomende gevallen.

Info: heikoheikens@outlook.com.


Organisatie verstuurt geen (persoonlijke) uitnodigingen voor de reünie

De organisatie stuurt geen ‘individuele uitnodigingen’ naar mensen. Dat laten we over aan het particulier initiatief. Zo kregen we een mail van Ben Bruidegom met een klassenfoto maar ook met het aanbod om zijn klasgenoten zelf uit te nodigen voor de reünie. Want hij vond dat zijn lichting  nog wat achter bleef op de deelnemerslijst. Van deze spontane acties moeten we het ook hebben. Al loopt de aanmelding voortvarend. We hebben nu ruim tweehonderd aanmeldingen en nog een half jaartje te gaan.


Onvolledige inschrijvingen

Het deelnemen aan de reünie vraagt twee afzonderlijke handelingen.

 1. Het invullen van een inschrijfformulier. Hierop vult u o.a. uw mailadres, telefoonnummer en examenjaar in.
 2. Het betalen van de inschrijving (€ 5,=).

Het komt voor dat deelnemers wel het inschrijfgeld betalen maar niet het inschrijfformulier invullen. Voor de zekerheid zetten we de namen van de betalers wel op de deelnemerslijst. Maar we hebben verder geen gegevens van ze. We kunnen ze dus ook niet bereiken. Een dringend verzoek om op de deelnemerslijst (www.binnendijks.nu) te kijken of uw naam gekoppeld is aan een bepaalde periode van examen doen. Zo niet, dan hebben we uw gegevens niet. Graag dan alsnog het inschrijfformulier in te vullen. 

Geert Heikens

heikoheikens@outlook.com


Waarom nu al opgeven voor de reünie?

Ik kan me voorstellen dat belangstellenden zich afvragen waarom ze zich nu al zouden opgeven voor de reünie van 27 mei. Een poging tot antwoorden.

 1. Voor ons is dat in ieder geval prettig. Omdat we daarmee vroegtijdig zicht krijgen op het uiteindelijk aantal deelnemers. We kunnen daar dan vroegtijdig rekening mee houden. Bijvoorbeeld in verband met de zaalruimte bijvoorbeeld. In de gebruiksvergunning van de Kloek staat ook een maximum aantal mensen dat gelijktijdig in de door ons vastgelegde ruimtes aanwezig mag zijn. (ivm veiligheid en hygiëne).
 2. Het is voor andere (potentiele) deelnemers ook leuk om vroegtijdig te weten wie er komt. Uiteindelijk wil je op deze middag graag andere mensen ontmoeten die je kent vanuit de school. Het grote voordeel van deze reünie is dat mensen elkaar ook dikwijls kennen uit andere verbanden.
 3. Je loopt weinig financieel risico. De inschrijving kost slechts vijf euro. Deze is bedoeld om de kosten te dekken. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen, dan is desgewenst een restitutie van (een deel van) de inschrijfkosten mogelijk.
 4. Dus mijn advies: wacht niet te lang.

Nog even over de inschrijfprocedure.

 1. Deze loopt via www.visitbeemster.nl
 2. Bestaat uit twee gedeeltes: een inschrijvingsprocedure en een betalingsprocedure (webshop).
 3. Als je ingeschreven en betaald hebt, ben je van harte welkom. Je ontvangt géén entreebewijs.
 4. We houden ons aanbevolen om schoolfoto’s of ander materiaal te ontvangen. In gescande vorm kan deze opgestuurd worden naar: heikoheikens@outlook.com.
 5. Een deelnemerslijst en een kleine selectie uit de foto’s (regelmatig aangevuld) is te zien op de site van Binnendijks: www.binnendijks.nu.
 6. Informatie: heikoheikens@outlook.com.
 7. Toelichting op dit mailadres. Mijn eerste voornaam is Geert. Mijn tweede voornaam is Heiko. Deze gebruik ik in mijn mailadres. Ik ben conform de traditie vernoemd naar mijn grootvaders.

Deelnemers Reünie ontvangen GEEN entreebewijs.

Er is enige verwarring ontstaan over het al dan niet ontvangen van een entreebewijs voor de reünie. Belangstellenden die zich middels Visit Beemster hebben opgegeven en betaald, twee afzonderlijke handelingen, komen bij de organisatoren van de reünie  ‘op de deelnemerslijst’. Zij zijn dus op vrijdagmiddag 27 mei 2022  gewoon welkom. Zonder entreebewijs. We plaatsen met enige regelmaat een actuele lijst met deelnemers. Wij zullen op deze middag dus geen mensen ‘de toegang weigeren’.  Bij twijfel kun je altijd even contact opnemen met heikoheikens@outlook.com.

Geert


Veel gestelde vragen

 1. Mogen ook mensen die niet zelf op de (m)ulo/mavo gezeten hebben deelnemen. Bijvoorbeeld ‘partners van’?
  Ja. Alle belangstellenden zijn welkom. Voorwaarde is echter wel dat zij zich ook gewoon opgeven als deelnemer en de € 5,= betalen.
 2. Wat gebeurt er met mijn inschrijving(sgeld) als in onverhoopt toch niet kan komen?
  De organisatie maakt nu al kosten. (inschrijving, werving, zaal huur, etc.). Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, maak dit dan bij de organisatie bekend. We zullen dan (desgewenst) een deel van uw bijdrage retourneren.

Heeft u vragen? Neem contact op met heikoheikens@outlook.com. Wellicht kunnen we uw vraag dan ook opnemen op deze lijst.

Top