U bent hier
Home > Reünie foto’s

Link naar fotoalbums Reünie (M)ulo/mavo Beemster

Lida: https://myalbum.com/album/Li5iUFyKSuM7Uh

Christy: https://myalbum.com/album/8F62YSbLekAD (downloaden mogeljik)

Christy: https://myalbum.com/album/tBabbY7dMizD?fbclid=IwAR2fh7nv9o9Rqmvoe5sxbbBmDUbBE3-ZtyFiKsQ7sK-JVQ68smoGYIHgTss.

Marianne Dekker: https://www.myalbum.com/album/tBabbY7dMizD (geen download mogelijk)

Mariannne Dekker: https://www.myalbum.com/order/photobook/tBabbY7dMizD.


Fotoboek Lida Tol Reünie

Lida Tol heeft van de door haar tijdens de reunie gemaakte foto’s een fotoboek gemaakt.  https://myalbum.com/album/Li5iUFyKSuM7Uh

Heeft u belangstelling voor een foto? Neem even contact met haar op: lidatol028@gmail.com.


Foto’s Reünie

Christy Rijser heeft op verzoek van de organisatie tijdens de reünie foto’s gemaakt. Deze zijn via onderstaande link te openen.

https://myalbum.com/album/8F62YSbLekAD


Beemster, mei 2022

Onderwerp: reünie (M)Ulo/Mavo Beemster

Beste reünisten,  

Binnenkort vindt de reünie plaats. In deze brief vindt u beknopt de belangrijkste informatie.

De reünie wordt gehouden op vrijdagmiddag 27 mei in sportcentrum De Kloek in Middenbeemster. Insulindeweg 11 (1462MJ).

Zaal open: 14.30 uur. Reünie sluit: 18.00 uur. Het horecagedeelte van De Kloek blijft daarna wel open.

De reünie wordt gehouden in de tennishal en in het horecagedeelte.

U heeft geen entreekaart nodig. In de tennishal staat een Informatiekraam Reünie.

Alle deelnemers die zich opgegeven én betaald hebben (met sommigen is een afzonderlijke afspraak gemaakt) zijn van harte welkom. Het kan onverhoopt voorkomen dat u niet op de deelnemerslijst staat. Laat dit uw komst niet verhinderen.

Consumpties zijn voor eigen rekening.   

De voormalige school aan de Leeghwaterstraat is op donderdag 26 mei (deels) open voor alle belangstellenden tijdens de  ‘Open Dag Beemster’. Van 10.00 – 16.00 uur.

Op vrijdagmiddag 27 mei (13.00–14.30 en 16.00–18.00 uur) stellen de bewoners  hun ruimte  open voor (uitsluitend) reünisten. Bij de school is geen parkeerruimte. Parkeer elders en loop naar de school en/of naar de sporthal.   

Bij en rond de sporthal is ‘ruime parkeergelegenheid’. Deelnemers uit de omgeving raden we echter aan om lopend of op de fiets te komen. Of elders in het dorp parkeerruimte te zoeken.  Er bestaat een mogelijkheid om een deelnemer ‘voor de deur af te zetten (‘kiss & ride’). Er zijn voor aanvang van de reünie verkeersregelaars actief bij de parkeerplaats.

Laat ons vooraf weten als u gebruik wilt maken van een invalideparkeerkaart. U kunt dan in ieder geval op de parkeerplaats dicht bij het sportcentrum parkeren. 

Ontmoeting is de basis van de reünie.  Er is veel foto/film materiaal aanwezig.

De volgende organisaties hebben ook een stand in de hal: VISITBeemster (voorheen VVV) met lokale/regionale toeristische informatie en verkoop producten; Historisch Genootschap Beemster (o.a. Beeldbank); EHBO Beemster.

In de hal kan voor een grote foto van de ‘witte mavo’ een groepsfoto gemaakt worden.

In de hal wordt een verkorte versie van de video ‘reünie 1994’ vertoond.

We hebben niet voor elke deelnemer continu een stoel beschikbaar. We gaan uit van een enigszins dynamische deels staande ontmoeting. 

Nog niet eerder opgestuurd fotomateriaal? Neem deze mee. Bij de informatiestand kunnen ze worden gescand.  Ook 3 dimensionaal materiaal is welkom. (HGB stand).

Vragen/opmerkingen tijdens de reünie: Informatiekraam Reünie in de tennishal.

Vragen vooraf: heikoheikens@outlook.com. 06.15287656.  

Raadpleeg vooraf ook : www.binnendijks.nu. (o.a. deelnemerslijst).

Wij wensen u een gezellige ontmoeting toe op 27 mei.

Namens de werkgroep, Geert Heikens, initiatiefnemer


Enige tijd geleden word ik gebeld door mevrouw Betty Vlak-Mol (geboren 1933) uit Emmen. Of ik haar van advies kan dienen. Ze ziet er namelijk erg tegenop om naar de reünie te komen. Dat is voor haar een hele onderneming en ze vermoedt dat ze niet zo veel mensen zou kennen. Afijn, dat wordt een geanimeerd gesprek. Er volgt zelfs nog een tweede telefoongesprek. Uiteindelijk heeft ze besloten om inderdaad niet te komen. Als compromis stuurt ze haar herinneringen. Is ze toch nog een beetje bij de reünie en wij bij haar.

Geert  

Schoolherinneringen van Betty Vlak Mol in de periode 1948-1952.

Ik ben in 1933 geboren en ik was 15 jaar toen ik naar de Mulo in de Middenbeemster ging. Oorlog en een jaar HBS maakten dat ik wat ouder was. Daar heb ik nooit iets van gemerkt want er waren wel meer leerlingen die op die leeftijd begonnen. Zoals we allemaal gewend waren gingen we op de fiets naar school. Ik woonde met mijn ouders en zus in de Peperstraat in Purmerend. De route was dat ik over de Beemsterbrug de Purmerenderweg in reed. Na een stukje fietsen draaide ik naar links en kwam op de Volgerweg. Dan reed ik net zo lang door tot ik op de Middenweg was, dan een bochtje naar links en dan was ik op school. Regen of wind deerde niet, ik wist niet beter. De Beemster polder was nog onbebouwd, paardenbloemen in de wei, een boerin hing de was op, het was een gezellig ritje. Wel waaide het altijd en meestal had ik tegenwind. Ook dat waren we gewend. Ik deed er een half uur over. We reden soms in colonne, maar ik fietste ook vaak alleen, of ik had een fietser achter me.

Meester Hemmer was in mijn tijd Hoofd van de Muloschool. Hij viel op want zijn linkerhand was verlamd maar dat belemmerde hem niet zo erg. Hij was een prettig iemand en hij was op de hoogte van het wel en wee van het schoolgebeuren. Was er wel eens iets niet goed met een leerling dan was hij present. Ook deed hij wel eens huisbezoeken. Een keer is hij bij mij thuis geweest want ik vond het verdrietig dat het op de HBS niet lukte en daar had ik moeite mee. Ik vond het destijds de beste opleiding. Mijn vader gaf me de gelegenheid mijn opleiding af te maken op de M.U.L.O. Ik ben hem daar altijd dankbaar voor gebleven. Uiteindelijk kwam alles goed. Hemmer heeft een steentje bijgedragen.

Een leuke les die we van hem kregen was een les over etiquette. Ik hing aan zijn lippen, want dat schoolonderdeel sprak me aan. Ik vond het de leukste les van alle lessen die ik kreeg. Wel merkte ik al gauw dat ik op een goede school zat. De M.U.l.O in de Middenbeemster stond goed bekend en ik merkte aan de leerstof dat deze gedegen en professioneel gegeven werd. Ik heb er nog steeds profijt van; aan het eind van de schoolopleiding werd er wat aandacht aan besteed.

Goede herinneringen bewaar ik ook aan Kleiburg. Hij gaf Frans en geschiedenis. Hij was een rasverteller. Ik hing aan zijn lippen als hij over geschiedenis vertelde. We kregen gedegen Nederlands. Deze leraar werd later leraar aan de RHBS in Purmerend. Dat was terecht. Ook van hem heb ik veel opgestoken. Naam ben ik vergeten.

Verder herinner ik me de meesters De Klerk en Krabbenbos. De Klerk woonde tegenover de school, hij gaf natuurkundeles. Daar was ik niet sterk in. In mijn tijd kon je ook vakken laten vallen hoorde ik op een keer. De vakken meetkunde en algebra snapte ik niet. Toen ik de betreffende schooljuffrouw vroeg of ik deze vakken niet meer hoefde mee te maken ging ze daarmee akkoord. Ze had het wel in de gaten gehad. Voor mij een opluchting.

Godsdienstonderwijs kregen we van Ds. Oldeman. Dit onderdeel was niet verplicht. Kinderen die een kerkelijke achtergrond hadden konden meedoen. Ik zat onder zijn gehoor .Hij was getrouwd en hij had twee dochters. Met zijn gezin woonde hij in de pastorie op de Middenweg.

Ineens was hij vertrokken. Het gonsde door de Beemster dat hij verliefd was geworden op een catechisante en haar gevolgd was. Hij vertrok met de Noorderzon maar dat bleek niet zo te zijn want toen mijn man en ik in 1982 in Emmen verhuisden naar een nieuw wijkje woonde hij vlakbij ons. Het leven kan soms wonderlijk lopen.

Tussen dat alles door werd op gezette tijden het ULO schoollied gezongen, dat deden we naar hartenlust.

“We zijn van de ULO welbekend; We komen uit de Beemster, De Rijp, Purmerend

uit Schermer, Kwadijk, Avenhorn enz.;Van West en van Zuid en van Oost en van Noord”.

De term MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) werd in 1920 bij Wet veranderd in ULO. Veel scholen zijn Mulo of M.U.L.O blijven hanteren omdat ze dit beter vonden klinken. Ik schrijf dus de namen wat door elkaar.

In mijn tijd kwamen schoolkinderen uit Purmerend, Beemster, De Rijp, Noordbeemster en Oudendorp. Ook allemaal op de fiets.

Van de klasgenootjes herinner ik me Maarten van der Woude. Zijn vader had een bierzaak in de Kerkstraat in Purmerend, Jaap Slooten die woonde op de hoek van de Willem Eggertstraat en de Nieuwstraat, Jaap de Vries van de schoenenwinkel op de Westerstraat en Bert Kooiman uit de Hoogstraat in Purmerend. Bert zijn vader had daar een kruidenierswinkel. Hij had een bestelautootje waar Bert af en toe in reed en op school kwam. Een bezienswaardigheid natuurlijk. Hij passeerde al die fietsers. Een enkele keer mocht ik mee. Een leuke schooljongen en capabel. Toen ik hoorde dat hij wethouder werd in de Beemster verbaasde me dat niet. Het paste bij hem.

Toen Jaap Slooten en ik een keer samen op fietsten hadden we een hele discussie over het boek “Van het westelijk front geen nieuws” van Carl Maria Remarque. Toen een bekend boek. En omdat we goed Nederlands kregen paste dat boek helemaal in de sfeer en sprak ons dit boek aan.

Van de meisjes uit de klas herinner ik me Loek Nat uit de Rijp. Haar vader had een graanhandel, Wil Mus uit de Purmerenderweg. Haar vader was tuinder en ze woonde in “het Musschennest” en Corrie Bakker, dochter van bakker Bakker die een broodwinkel had tegenover het Heerenhuis.

In het Heerenhuis werd een keer per jaar een schoolfuif gegeven. Daar werd zoveel mogelijk aan meegedaan. Ik ben er een keer geweest.

De school had ook een schoolkrant. Maarten van der Woude zat in de redactie. Toen we met de derde klas met de bus naar het Concertgebouw in Amsterdam zouden gaan vroeg hij mij van tevoren of ik een recensie wilde schrijven van het concert. Hij wist dat ik uit een muzikale familie kwam. Ik vond het een hele eer. We luisterden naar “La Mer van Claude Debussy”. Ik maakte er een verslag van. Ik heb genoten.

In de zomertijd gingen we met een schoolreisje naar een jeugdherberg. Ik herinner me Amersfoort en Ockenburg bij Den Haag. Ook allemaal op de fiets!. Een keer kwam ik drijfnat thuis. Kortom er werd van alles ondernomen op school.

Handwerklerares was Juffrouw Bourgogne. Ze was verbonden aan de Huishoudschool in het witte huis aan de Beemster Ringvaart in Purmerend. Toen in die tussentijd Suir aan de school verbonden werd verwachtte zijn vrouw een drieling. Juffrouw Bourgogne stelde voor dat de meisjes een lapje zouden borduren. Ik heb een schattig konijntje geborduurd. Het geheel zou aan elkaar worden genaaid. Zo ontstond er een wandkleedje dat aan Suir is overhandigd na de geboorte van de drieling.

Gymmen hoorde ook bij onze algehele ontwikkeling. Dat deden we op een veldje achter de huizen aan de overkant van de school.

En tekenles kregen we ook. Ik kon goed tekenen en dat deed ik met plezier. Huiswerk kregen we natuurlijk ook. Mijn schooltas zat vol boeken. Ik leerde thuis de stof uit mijn hoofd en als we dan repetities hadden wist ik voldoende. Complimentje voor mijn ouders, ze zaten altijd naar me te luisteren als ik hardop aan het leren was

Niet al het onderwijzend personeel was even prettig maar ik ging met plezier naar school, ik was leergierig en ik stak een hoop op. In de pauze liepen we een rondje om de school. Paste allemaal in het schoolgebeuren.

Ook kon je na je schoolopleiding naar een clubje dat D.U.V., De ULO Vereniging heette. Culturele avonden waren dat en ze werden ’s avonds gegeven. Ik weet niet meer op welke locatie. Gre Mus zat in het bestuur. Ik ben er een keer geweest maar ik moest weer op de fiets en ik had er genoeg van.

Op 25 juli 1952 deed ik eindexamen in Alkmaar en behaalde ik mijn M.U.L.O diploma want in die plaats deden we eindexamen. Ik slaagde en ik was blij. Ik had een acht voor Duits en voor Nederlands een zeven. Voor kennis der natuur een vier en voor boekhouden een vijf. Ik vertelde al dat ik taalgevoelig was.

Ik bewaar de beste herinneringen aan de Mulo. Ik kreeg een gedegen opleiding waar ik in mijn verdere leven profijt van heb gehouden. Terecht dat 100 jaar (M)ULO/Mavo feestelijk gevierd wordt.

Emmen, mei 2022.

Betty Vlak-Mol


Schoolkrant

Ik heb in een ver verleden (ergens tussen 1967 en 72) in de redactie van de schoolkrant gezeten. Herinner me nog dat we de schrijfster Annie M.G. Schmidt hebben geïnterviewd in (ik meen) Berkel en Rodenrijs. De hele redactie wilde daar wel heen. Dus ging de schoolkrant kort daarop ‘failliet’ door de hoge reiskosten. We hadden ook een soort ’wist u dat-rubriek’ waarin we allerlei flauwigheden zetten. In  die tijd was ‘het toppunt van….’ een rage. Een ‘toppuntje’ kan ik me nog herinneren omdat deze voor ophef zorgde:  Toppunt van ijdelheid: drie knopen van de gulp losmaken om te plassen terwijl eentje afdoende is.

Het is een tijdje rustig geweest met het plaatsen van materiaal. Ik ben ter voorbereiding op de drukte even op vakantie geweest.

Geert (Heiko) Heikens

Mischa Naaraat (1982-86) heeft tekeningen gemaakt voor de schoolkranten welke in 1985/86 uitkwamen (schijnbaar heeft de schoolkrant toch een herstart meegemaakt). Prachtig. We herkennen hierop de heer Hartman, directeur ten Hagen (lunch) en mevrouw Gabel (op de stapel atlassen).


2e klas mavo 1982/1983

Bovenste rij vlnr: Linda Praag; Bert Kok; Fred Rijkes; Eddy Stuifzand; Alexander Speets; Mirella van Dam; Hester Boermans; Erica Keijsper

2e rij vlnr: Richard Kok; Stephano Griffioen; Vivienne Hartog; Nadja Filcer; Linda Jonk.

3e rij vlnr: Niels Veldt; Jan Oelen (leraar); Josephine Goovers; Edwin Bunschoten; Elle van Eden; Edith Kleinsma; Jaqueline Deris.

4e rij vlnr: Robert de Boer; Angela Blankendaal; Katrien Bruntink; Marlina Hutten; Corine van Baarsen; Liesbeth Broerse.

Onderste rij vlnr: Linda Brand; Patricia van der Gulik.

Met dank aan Erica Keijsper


Foto afkomstig van mw. Gerie Nat-Visser uit de Rijp.

Achterop staat met potlood: Op de Harderwijkerboot. schoolreisje 1954.


Foto van Gerie Nat-Visser uit de Rijp.

Op de achterkant staat met potlood 4e klas ulo. Winter 1953/54.
Meneer Zachariassen was directeur van de Ulo.

Ik vermoed dat op de achtergrond de kantine van de ijsbaan zichtbaar is. Links zouden dan de bomen staan van de Middenweg. Westerhem was nog niet gebouwd.


Kort na de oorlog/bezetting

Bouke Ent en zijn vrouwen uit de Rijp kwamen zaterdagochtend 2 april aan bij de inloop van het Historisch Genootschap Beemster (elke eerste zaterdag van de maand). Met onder zijn arm een prachtig vormgegeven fotoboek. Waaronder foto’s van de Ulo. Bouke vertelde van 1937 te zijn. Dus moeten de foto’s ergens tussen 1948/49 tot 1952/53 zijn genomen. Hij zegde toe zo veel mogelijk namen aan het papier toe te vertrouwen.

heikoheikens@outlook.com


Martien Verkerk stuurde twee documenten. Een klassenfoto 2B zomer 1963 en een onderdeel van een brochure over de school. Met name de herkomst van de leerlingen. Vermoedelijk ook rond 1963. Geeft een mooi zicht op de regionale functie van de school.


Richting 400 deelnemers

We gaan aardig richting de 400 deelnemers. Mede dankzij de inzet van Jaap Jansen groeit ook het aantal ‘teamleden’. Van docent Arie Boogert kreeg ik ook een aantal foto’s. Waaronder deze teamfoto. Vermoedelijk genomen niet lang na de opening van de ‘nieuwe school’.
Zo af en toe bekruipt me de gedachte om ‘de kikker’ voor één dag te lenen en pontificaal midden in de tennishal te zetten. Een mooi mo(nu) ment voor een groepsfoto.
De deadline voor de inschrijving is zondag 15 mei. Dus belangstellenden hebben nog even. Maar wacht niet te lang…

Gelijk maar even een misverstand wegnemen. Ik hoor mensen zeggen: ‘Het is wel kort, twee uur’. Dat is onjuiste informatie. De officiële speeltijd is weliswaar van 15.00 – 17.30 uur. Maar de zaal gaat om 14.30 uur open. Om 18.00 uur gaat ‘het team’ aan de slag om ‘de oude koeien weer in de sloot te duwen’. Voor een toekomstige gelegenheid. Drie-en-een-half uur! Daarna blijft het horecagedeelte in de Kloek gewoon open om het goede gesprek voort te zetten. In alle kernen van de polder zijn ook voldoende horecatenten om onder het genot van een hapje en/of drankje de hernieuwde kennismaking te continueren.

Trouwens: Tussen 13.00 – 14.30 uur en 16.00 – 18.00 uur heeft u ook nog de gelegenheid om de witte school aan de Leeghwaterstraat te bezichtigen.
Mijn advies: parkeer de auto vroegtijdig ergens in het dorp. Loop naar de Leeghwaterstraat om vervolgens meanderend door het dorp naar de sporthal te flaneren.


Klas 1A 1960

Als opwarmer voor de reünie van de Witte Mavo in Middenbeemster op 27 mei een foto uit 1960 van klas 1A. Met de juiste namen op de foto ben ik enorm geholpen door Kees de Ruiter.

Bovenste rij van links naar rechts: Harry Zijlstra, schoolhoofd Suir, Kees Blauw, Ben Bruidegom, Marleen van Twisk, Loes Visser, Laura Koelemay, Jenny Hein, Magreet Hoek, Margriet Appel, Marian Sanders, Martin Ent, mijnheer Schmeddes, Co Houtman, Kees de Ruiter.
Middelste rij: Ineke Vink, Marry Leegwater, Carolien Spanjer, Ineke Hartog, Joke Wiggelma, Antje Bles, Gitta de Geus, Jan Metselaar.
Onderste rij: Jan Helder, Oswald Foppes, Dieuwke Slot, Jan Oldenburg, Reindert Beeker, Gerard Knip, Jan Hopman, Dick Kok, Simon Bosma.

Ben Bruidegom


Parafernalia

Eerlijk gezegd, ik heb de schrijfwijze van bovenstaand woord even moeten opzoeken. Parafernalia: ‘bij iets of iemand behorende zaken’. Er komt steeds meer boven water. Nu komt dat wel goed uit in een droogmakerij. Ursula Kalsbeek (meisjesnaam) stuurde mij naast een aantal klassenfoto’s ook wat andere objecten op. Geweldig. Dankzij haar moeders bewaarzucht schrijft ze.

Blijf opsturen: heikoheikens@outlook.com


1956/57

Klassenfoto uit het persoonlijk archief van Jan Tromp.

Achterste rij vlnr: Teun Tol; Klaas Wiedijk; Jan Visser; Tom de Boer; Jan Tromp

2e rij vlnr: Piet Groot; Tom Spaarman; Piet Arents; Elly Fijma; Gré Groot; Betty Smit; Bets Akkerman; Nancy Groot; Wil Salentijn

3e rij vlnr: Hans Kluft; Grietje de Vries; Ank Zijp; Anneke Wiedijk; Lize Kaat; Alie Stokroos; Lena Roth; Elly Boot; Tini Kroone.

Onderste rij vlnr: Marlo Sloof; Greet Kluft; Corry Reitsma; Marjan Jonges; Gerie de Rijk.

Jan leverde ook een prachtige groepsfoto in van een schoolreisje in 1956 in Clervaux. Inclusief chauffeur in uniform en ‘vader en moeder’ van de Jeugdherberg. Maar die is dan weer tijdens de reünie te bewonderen.

Geert, heikoheikens@outlook.com


Oh kom er eens kijken…

Sinterklaasfeest 1957. Een foto van Otto Suir. Zoon van R.A. Suir die van 1951 tot 1956 leraar was en van 1956 tot 1961 directeur van de ULO school. De heer Suir is in 1990 op 79 jarige leeftijd overleden.

Op de achtergrond staan van links naar rechts de leraren: Boersma, Muller, Kriek, de Bruin, Snelter en Olij. Achter de lessenaar directeur Suir.

Jos Brink speelt Sinterklaas en Gijs Boon Zwarte Piet.

Door het raam is een dakkapel van de woningen aan de overkant van de Leeghwaterstraat zichtbaar.


Bezoek aan de Witte Mavo in de Leeghwaterstraat

De mogelijkheid bestaat om de ‘witte mavo’ te bezoeken. Om weer even de sfeer te proeven van weleer. Een ‘waarschuwing’ vooraf is op zijn plaats. De school is na de sluiting uiteindelijk verkocht aan vier verschillende families. Twee ervan hebben er een woon/atelierruimte van gemaakt. De twee anderen wonen er uitsluitend. De twee woon/atelierruimtes zijn (deels) voor het publiek toegankelijk. Dat geldt ook voor het kenmerkende trapportaal. De vier gezinnen hebben uiteraard het interieur sterk aangepast aan deze nieuwe functie. Toch kan het leuk zijn om even naar binnen te gaan.

Het betreft de woon/werkruimte van Ruud Streefkerk en Yolanda Eveleens. Zij gebruiken het linker ondergedeelte (o.a. voorheen tekenlokaal). En de woon/werkruimte van Rogier Oversteegen.

Wanneer?
Zowel Ruud/Yolanda als Rogier doen op donderdag 26 mei mee aan de jaarlijkse Open Dag in de Beemster. Gedurende de hele dag is hun ruimte in de Leeghwaterstraat open voor alle belangstellenden. Zij tonen dan hun werk. Zie binnenkort programma Open Dag.

Om de reünisten ter wille te zijn, is het voor hen ook mogelijk om op vrijdag 27 mei de school te bewonderen. Van 13.00 – 14.30 uur (dus voorafgaand aan de reünie) en van 16.00 – 18.00 uur.

Parkeren

Parkeren in de Leeghwaterstraat is niet mogelijk. Inrijden is ook lastig omdat het een smalle nagenoeg doodlopende straat betreft. Daarom het advies: zet je auto elders in het dorp neer en kom lopend naar de Leeghwaterstraat en ga vervolgens ook lopend naar de sporthal De Kloek. De parkeerplaats bij het voormalige Gemeentehuis (plan Leeghwater) is een goed alternatief. De ervaring leert dat in de nieuwbouwwijken ook altijd wel een (gratis) plekje te vinden is. Over het parkeren een volgende keer meer informatie.

heikoheikens@outlook.com


Tja… een modeshow

Ik ontving weer een aantal bijzondere foto’s van Otto Suir uit Bathmen. Waaruit de veelzijdigheid van de leerlingen (en leraren) van de uloschool blijkt. Op de foto een modeshow gegeven tijdens een verblijf in een jeugdherberg in Houffalize, mei 1960.

Prominent op de voorgrond Rietje Wayboer (3e van rechts), Wijndel Jan Jongens (2e van rechts) en Henk Vonk (luchtgitaar spelend). Rechts van Henk op de stoel Gré Peetoom.


Een Schoolvoorbeeld

Een schoolvoorbeeld van een foto zoals ik ze graag zie: genummerd en voorzien van bijna alle namen. Dank Cor Mulder. Al besef ik dat dit lang niet altijd mogelijk is. Wat ook niet mogelijk is, is om alle foto’s op deze site te plaatsen. Ik maak een willekeurige selectie. Maar wees er zeker van dat alle foto’s die opgestuurd worden en voldoende ‘afdrukkwaliteit’ hebben op een A viertje uitgeprint worden. Voor in de zaal op vrijdagmiddag 27 mei.

Gelijk maar even een andere mysterie. In mijn mailadres staat heikoheikens. Ik onderteken echter met Geert Heikens. Heiko is mijn tweede (van de drie) voornamen. Geert mijn eerste. Voor de nieuwsgierigen: Luitjen is de derde. Vernoemd naar mijn beide opa’s. 

heikoheikens@outlook.com

Een foto van de examenklas in 1967

Staand achteraan:

 1. Dhr. J. Hardewijn
 2. Jenny Kevelham
 3. Marjan Koning
 4. Trdy Brommersma
 5. Kees Doets
 6. Arie Leegwater
 7. Kees Helder: onze eerste Nederlandse driesterren chef-kok (Parkheuvel te Rotterdam)
 8. Jan Buijs
 9. Jaap Kamphuis
 10. Cor Mulder
 11. Otto Wientjes
 12. Jan Visser
 13. Kees Kuiper
 14. Jaap Knip
 15. Ruud Buijs

Zittend midden:

 1. Marieke de Vries
 2. Guusje Garms
 3. Marian Spruit
 4. Greetje Hooijberg
 5. Reina …………(?)

Zittend vooraan:

 1. Lies Bimmel
 2. Netty Beunder
 3. Willy Knegt
 4. Gezina Bakker
 5. Ineke Molenaar
 6. Corrie Garms
 7. Derkien Wiedijk
 8. Kees Sanders

‘Orde’

Jan de Haan stuurde mij twee foto’s. Waaronder deze klassenfoto uit 1967. Inclusief een ontroerend verhaal. “De grijze heer die op de foto uit 1967 staat is de heer Schmeddes (Nederlandse les) die in dat zelfde jaar (of 1 jaar later) met het schuim op zijn mond onze klas tijdens de les uitliep om nooit meer terug te komen. Zijn opvolger was de piepjonge Jan Schardam uit Edam en deze verliet onze klas een keer huilend… (waarna dhr. Hardewijn besloot onze klas in de ban te doen en het grote toneelstuk in de 4e klas voor het eerst geen doorgang vond). Tsja, volgens ons lag het niet aan ons want bij juf Eysen waren we altijd “muisstil en heel gehoorzaam”. Tja: ‘orde houden’, dat zal wel een thema zijn op vrijdag 27 mei.

Ik heb Jan gevraagd om de namen op te sturen. Wellicht kunnen jullie hierbij een handje helpen.

heikoheikens@outlook.com.


Oproep:

 • (school)foto’s met daarop de (in 2004 overleden) André Dommering en
 • contact met zijn klasgenoot: Johnny Engel

Naar aanleiding van een oproep in ‘de Koggenlander’ om deel te nemen aan de reünie reageert Ivonne Siebeling-Dommering, zuster van André. Ze schrijft dat André (geboren in 1964, toen wonend in De Goorn) in 2004 overleden is. Hij heeft een aantal jaren op de ulo Beemster gezeten. Ze is op zoek naar foto’s waar haar broer op staat.

Daarnaast is ze op zoek naar gegevens van een klasgenoot van André: Johnny Engel.

Heeft u relevante informatie voor Ivonne? Mail uw reactie naar: heikoheikens@outlook.com. Haar gegevens zijn bij mij bekend.


Oorspronkelijke interieur

Deze tekeningen laten zien dat de nieuwe school zes lokalen zou krijgen. Vier beneden en twee boven. Vijf ‘gewone’ leslokalen en beneden links een groter teken- en natuurkundelokaal. Deze kwamen allen uit op de lange gang aan de voorkant van het gebouw. Opvallend is de collegezaal-inrichting van dit grotere lokaal. De directeurskamer was op de begane grond. Een monumentale trap, halverwege splitsend in twee trappen, leidde de gebruikers naar de eerste etage. Bij de splitsing was een docentenkamer gesitueerd. Boven de directiekamer. In de toren was op de eerste verdieping een opbergruimte. Het gebouw was opgetrokken in baksteen en had grote hoogteverschillen waardoor een opvallend silhouet (trapgevel) ontstond. Vooral door de centrale ‘toren’ in het midden. Op veel foto’s genomen op het toenmalige sportterrein op het Koolland is deze toren prominent zichtbaar.

Met een beetje fantasie kan gesproken worden over de drie bakens van het dorp: de kerktoren (geloof), de Bamestrapijp (arbeid) en de schooltoren (educatie).

Geert


“Hopelessly Devoted to You”

Grease, Amerikaanse Musicalfilm uit 1978. Over de jaren vijftig. Een geweldige rage. Ook in Nederland. Dus was dat in 1979 het thema op een schoolfeest van de mavo. Met schitterende rollen weggelegd voor Reindert Oort en Theo Postma.


’s Hertogenbosch 1956. Vierde klas.

Trouw verzender van beeldmateriaal Jaap Suir, inderdaad “zoon van” , wist nog een foto uit zijn archief op te duikelen. Uit mei 1956. De vierde klas is volgens de handgeschreven potloodtekst achterop op weg naar Marcourt. Frans van Valderen wijst de belangstellenden op de schoonheden van de Sint Jan.

Jaap vult aan: (….)”Zachariassen staat er op. Die ging dat jaar nog weg en mijn vader (ook op de foto) werd toen hoofd. Op de voorgrond, helemaal links, staat mevr. Weber (als ik het wel heb)”. Er werd jaarlijks wel een reisje ondernomen : “Op 14 mei 1957 gingen we als 1e klas met schoolreisje met de bus rond het IJsselmeer”.


J.S.J. Waterdrinker: examenjaar 1946

Op zaterdag 29 januari j.l. ontving ik deze mail. Wellicht zijn er nog mensen die de heer Waterdrinker kennen. Stuur uw reactie naar heikoheikens@outlook.com en in ik stuur deze dan door naar de heer Waterdrinker.

Geachte Heikens,

Ik heb kennis genomen van het bericht dat op 27 Mei a.s. een reunie zal worden georganiseerd voor belangstellenden, c.q. oud-leerlingen, van de MULO-SCHOOL die ooit in Midden-Beemster bestond.

Ik bezocht de school vanaf “Dolle Dinsdag” 5 September 1944 tot na het eindexamen van Mei 1946. En ben inmiddels dus hoogbejaard.

Is het U bekend of er nog belangstellenden (oud-leerlingen) uit die tijd in leven zijn en belangstelling hebben getoond voor dit evenement?

Ik ben nieuwsgierig naar Uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

J.S.J. Waterdrinker


Aanbesteding Bouw en Aanleg van een Muloschool met Rijwielbewaarplaats en Speelplaats

Woensdagmiddag 28 september 1921 om 13.00 uur vindt de openbare aanbesteding plaats van de nieuwe te bouwen Mulo school op de hoek van de Leeghwaterstraat en het Kerkhoflaantje. Inclusief de bouw van een overdekte Rijwielbergplaats aan de overkant van de straat en de aanleg van een Speelplaats om deze stalling. Dit alles op basis van tekening en bestek gemaakt door architect Jaap Molenaar uit Amsterdam (Zeeburgerpad).

Het geheel wordt in verschillende onderdelen aanbesteed. Zo krijgt Pieter Volder uit Zaandam de opdracht om maar liefst 465 palen (‘heimasten’) de grond in te slaan voor de fundering. Grotendeels van zeven meter lang maar ook ruim honderd van vijf en een half meter. Omdat de Centrale Verwarmingskelder uiteindelijk uit het plan gehaald wordt, zijn het er zestien minder. De klus moet in één maand geklaard worden. Op straffe van een korting van vijfentwintig gulden per dag dat het werk uitloopt. Bij alle aanbestedingen staat vermeld dat het werk door “geschikte en bekwame vaklieden” verricht moet worden.

Er worden diverse soorten steen gebruikt: natuursteen (Comblanchiensteen), basaltlava, hardsteen en zandsteen. Meestermetselaar Simon Dekker uit Purmerend moet ruim zesentwintig kub gewapend beton storten. Zijn plaatsgenoot Arian Prins moet niet vergeten om in het teken- en natuurkundelokaal zeventien meter legplanken aan te brengen. Er komt glas in lood bij de voordeur en voor de hoofdtrap. De firma Truijens en Zoon uit Spanbroek gebruikt voor het sanitair en alle leidingen zeventienhonderd kilo lood. Maar dan krijg je ook 12 waterclosets, zes urinoirs en zes wasbakken. Meester schilder Johannes Theodorus Scheffer uit Amsterdam mag uitsluitend afwasbare waterverf van het merk Fixalo gebruiken. Hij heeft wel duizend vierkante meter te ‘kleuren’. Zomaar wat feitjes op een rijtje. We zullen u hierover niet ‘overhoren’.

Geert

Foto’s

Tijdens mijn bezoek aan het Waterlands Archief in Purmerend heb ik toestemming gekregen om van enkele originele bouwtekeningen een foto te maken. (dossier 0131/951). Binnenkort volgen nog enkele foto’s.


Examenjaar 1983 en 3e klas 1981/82

Een tweetal foto’s ontvangen van Marise en Peter Takkenberg. De foto met de heer Hartman is genomen in het examenjaar 1983. De foto met de heer Oort stamt uit de derde klas. Deze foto is linksboven helaas iets donker geworden. We kunnen nog wel wat namen gebruiken.

Examenklas 

Bovenste rij van links naar rechts: 1. Ad van der Lee; 2.???; 3.???;4.???; 5. Casper Stam; 6. Flip Bakker; 7. Pietje Beets; 8. Peter Takken Berg; 9. Pieter Klaas Dinkla; 10. Hr Hartman.

Middelste rij van links naar rechts: 11.???; 12.???; 13.???; 14.???; 15. Michiel Hooiberg; 16.???

Onderste rij van links naar rechts: 17. … Franke; 18. Mark …; 19. ???; 20. Pim van der Zee; 21. Willem Jan Verhoeven. 

3e klas

Bovenste rij van links naar rechts: 1.???; 2.???; 3. Sheila…; 4. ???; 5. … Mol; 6. ???; 7. Pietje Beers; 9. Silvain Compas

Middelste rij van links naar rechts: 10. Marike Watertor; 11. Michiel Hooiberg; 12. Hr Oort; 13. … Wolkers; 14 .Darius Dienaar; 15.???; 16. Pim van der Zee; 17. Peter Takkenberg; 

Onderste rij van links naar rechts: 18. Hester van Maaswinkel; 19. Willem Jan Verhoeven; 20. Corry Vlaar; 21.???; 22.???; 23. Flip Bakker; 24. Casper Stam

Informatie: heikoheikens@outlook.com / www.binnendijks.nu

Opgave reünie: www.visitbeemster.nl (twee handelingen: inschrijfformulier en €5,= inschrijfgeld betalen).

Geert


Seksuele Voorlichting

Ik heb niet alleen als leerling op de witte mavo gezeten, vijf jaar zelfs, maar ook (kort) als docent. Of eigenlijk moet ik zeggen stagiair. Een vreemde ervaring om in de lerarenkamer te zitten met mensen waar je enkele jaren geleden zelf nog les van ontvangen hebt. Maar laten we beginnen bij het begin.

Na de Mavo en de Havo (top) in Oudorp ben ik naar de Pedagogische Academie in Alkmaar gegaan. Op het Nassauplein. Op enig moment, ik vermoed in de derde klas, moet je praktijkervaring opdoen. Lessen voorbereiden en geven. We konden daarbij kiezen uit meerdere vormen van onderwijs.

Mijn vaste studiemaatje Gea en ik besloten vol jeugdige bravoure om gelijk buiten onze comfortzone te treden. Wij wilden wel ‘seksles’ geven op de witte mavo. We hadden beiden de ervaring dat dit onderwerp op school slechts zijdelings en eenzijdig (bij biologie ging het uitsluitend over x en y chromosomen en stampers en meeldraden) aan de orde kwam. Dat moest anders, vonden wij. De generatie geboren midden jaren vijftig.

Een afspraak met de toenmalige directeur Jan Hardewijn was snel gemaakt. Hoewel er allerlei gevoeligheden lagen, hebben we hem uiteindelijk zo ver gekregen met ons in zee te gaan. Voor zover ik me kan herinneren waren er (minimaal) drie voorwaarden: geen examenklassen, geen brugklassen en de lessen werden gegeven in gewone lesuren waarbij de docent ook aanwezig was.

Wij wilden het niet zozeer hebben over wat wij de ‘technische’ kant noemden maar over de ‘emotionele’ kant. Dus begon onze eerste les met het (basisschool) spelletje “1,2,3,4,5,6,7…wie mag (moet) ik een zoentje geven”. We stelden de klas in een kring op met één leerling met gesloten ogen en gestrekte arm en wijsvinger in het midden. Deze draaide al zingend ‘1,2,3 enz.’ rond en op het eind van het lied was er dan iemand aangewezen was die gezoend moest worden. Hilariteit verzekerd. Op verschillende niveau’ s. Na afloop ging het gesprek dan over de basis van deze hilariteit. Ik weet nog dat vooral het aanvangsspelletje een ‘hit’ werd op school. Leerlingen uit andere klassen smeekten ons om ook in hun klas te komen.

Bij een andere les ging het over de relatie tussen gevoelens en muziek. Hadden we een platenspeler mee, zetten verschillende soorten muziek op en vroegen leerlingen te beschrijven wat voor beelden en gevoelens ze bij die muziek hadden. Daarna werd gekeken of er overeenkomsten waren en gesproken over hoe ze daar thuis mee om gingen. Dat soort thema’s kwamen aan de orde.

Ik meen dat we zo wel zes lessen in twee paralelklassen gegeven hebben. De laatste les bestond uit een evaluatie. Zal nooit vergeten dat één leerling, ik kom hem nog wel eens tegen in het dorp, schreef: “Ik vond het wel heel leuk maar ik heb toch liever wiskunde”. Die (ontwapenende) uitspraak tovert nog steeds een grote glimlach op mijn gezicht.

Geert Heikens


Klassenfoto 1992/’93

Ditmaal een ‘redelijk recente’ foto. Slechts dertig jaar geleden. Met dank aan Ella Verhoeks. Ella junior.

Ze wist ook nog een groot aantal (voor) namen te noemen:

Boven vlnr:
Sander van Wonderen; Ernst van Amersfoort; Martijn Bleeker; Ramon Derksen; Kim …; Ella Verhoeks; Niels Tuijp; Marieke Jonk

Midden vlnr:
Miriam Mechielsen; Jeroen Nije; Ingrid …; Adriana …; René den Hollander; Saskia …

Onder vlnr:
Natasja Leij; Mariska Schoo; Manon Segers


Korte terugblik op begin van de muloschool

In 1919 richten enkele ouders van leerlingen op de lagere school in Noordbeemster zich tot het Gemeentebestuur. Zij willen dat onderzocht wordt of het mogelijk is om in het verlengde van de lagere school Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) te bieden aan de leerlingen. Naar aanleiding van dit verzoek ontspint zich in de Raad een discussie of vervolgklassen aan de school afdoende is of toch gekozen moet worden voor een meer ingrijpende (want gecentraliseerde) variant: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Uiteindelijk wordt voor deze laatste vorm gekozen. Er moet een nieuwe school gebouwd worden in Middenbeemster. Vooruitlopend op deze nieuwbouw wordt eerst les gegeven in de (bovenzaal van de) kosterij. Aan vooralsnog twee groepen.

De belangstelling voor de school groeit. Na de zomervakantie van 1920 wordt het aantal klassen verdubbeld tot vier. Met volle kracht wordt ingezet op de nieuwbouw van zes lokalen aan de nieuwe Leeghwaterstraat. Architect is Jaap Molenaar. Op 18 januari 1922 wordt de eerste steen gelegd. Voor het metsel-, beton- en timmerwerk is de firma Dobber en Prins uit Purmerend verantwoordelijk. Zij hebben de klus aangenomen voor f 58.600,=. De paalfundering is gedaan door P. Wolders uit Zaandam (f 6250,=). Het lood- en zinkwerk wordt gedaan door H. Truijen en zoon uit Spanbroek, (f 5300,=). Stucwerk A.J. Ritz Blokdijk f 2200,=;. Verf en glas tenslotte wordt gedaan door Kiewit en van Randen uit Wormerveer f 2155,=. Totale aannemingssom bijna vijfenzeventig duizend gulden.

Aanvankelijk worden er twee leerkrachten aangesteld. H.W.J. Lindeman en J.Hoekstra. Deze laatste wordt kort na zijn aanstelling tevens directeur. Lindeman woont aanvankelijk ‘op kamers’ bij de respectievelijk de familie Rijswijk en Worp. Niet veel later koopt de gemeente de woning van de wijlen raadslid C.Jongens. Voor twaalfduizend gulden. In 1924 vertrekt Lindeman alweer naar Wijk aan Zee. Voor J. Hoekstra uit Rotterdam komt ook een ambtswoning beschikbaar. Het pand van de heer Ozinga wordt voor dat doel aangekocht. Kort na zijn aanstelling doet Hoekstra tevergeefs een poging om zijn huur te verlagen. Anderen leraren uit die periode zijn G.IJff en Evertje Hop (1919-1924). Het lesgeld bedraagt in die tijd maandelijks f1,50 voor het eerste en tweede lesjaar. Voor het derde en vierde lesjaar moet twee gulden betaald worden. Ouders die dit lesgeld niet kunnen betalen krijgen ondersteuning. 


Uit welk jaar?

Recentelijk ontving ik van Peters Sanders (bovenste rij 4e van links) deze klassenfoto. Inclusief een groot aantal namen van leerlingen. Hij dacht dat het klas 2D was uit 1973. Het toeval wil dat ik deze foto (via de Beeldbank van het HGB) al ‘in mijn archief’ heb. Daar is de datering echter april 1975 en de klas 3C/D. Wellicht heeft iemand deze foto nog in zijn bezit met een (juiste) datering achterop.

Achterste rij vlnr: Bas van Hoorn; Bert Roelofsen; Marga Scheffer; Peter Sanders; Jacqueline Erbé; Gusta Worp; ???;???; Gerard Timmer; Jaap Jansen.

Middelste rij vlnr: Kees van der Aa; Catrien Slagt; ???; Tanja Ricke; Nancy Hölscher (of Naldy Hubster); Sylvia Frans; Wilma de Vries.

Voorste rij vlnr: ???; Gerda Kievit; Dieneke Oostra; Frans Velzeboer; ???; ???; Gré Tromp. 

Heb je zelf ook nog klassenfoto’s? Maak een scan (hoge resolutie) of scherpe foto en stuur op. Alle foto’s komen tijdens de reünie in de zaal te liggen.

heikoheikens@outlook.com


(School)fotoarchief familie Suir

Recentelijk ontving ik van Jaap Suir een groot aantal schoolfoto’s. Smullen!. De gezegdes ‘wie schrijft die blijft’ en ‘wie wat bewaart heeft wat’ gaat hierbij zeker op. Want Jaap heeft ook de achterkant van de foto’s met aantekeningen van zijn vader (leraar aan de Ulo) meegestuurd. Dus: namen en data. Geweldig. Ik heb alle foto’s uitgeprint en neem deze (met alle andere foto’s) mee op vrijdag 27 mei. Een selectie plaats ik op deze site.

Mijn advies: wacht niet te lang met inschrijven en maak anderen bekend met de reünie. Het is zonde als ze achteraf te horen krijgen dat er zo’n evenement heeft plaats gevonden. Omdat het aantal deelnemers al meer dan 250 bedraagt, heb ik voor de zekerheid de grote hal gereserveerd.

Inschrijven en betalen (twee afzonderlijke handelingen) kan via www.visitbeemster.nl. Informatie: heikoheikens@outlook.com

Geert Heiko Luitjen Heikens

(in mijn mailadres heb ik mijn tweede voornaam gebruikt).


Lerarenteam

De reünie is bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij de (m)ulo/mavo Beemster. Leerlingen maar zeker ook leraren. Tijd voor een teamfoto. Het jaar waarin deze foto is genomen is ongeveer eind jaren 70/ begin jaren 80. Van een aantal teamleden weten we inmiddels dat deze overleden zijn.

Bovenste rij van links naar rechts: Cas Tromp; Siem Tesselaar; Jaap Jansen; Arie Boogert; Hans Heijne; Tine van Diepen; Trudie Muusses; Jacob Blokker; Andre Middelbeek; Leonard Frederiks; Lineke Steenborgh; Anke Peddemors; Jan Hartman; Ad te Kloeze; Leo Peeters.

Middelste rij van links naar rechts: Jan Oelen; Henk Verschuur; Corrie Baarda; Simon van Leeuwen; Ien Gabel; Jan Hardewijn; Anneke Pierik; Ernst van Amersfoort.

Onderste rij van links naar rechts: Han Schmidt; Krijn Bor; Jan Schardam; Theo Postma; Ina v.d. Laan; Annie Schregardus; Reindert Oort.

Opgave: www.visitbeemster.nl (deelnameformulier en betaling)

Informatie: heikoheikens@outlook.com


Nog eentje uit het archief van Carla de Boer-Geel uit Beemster. Jeugdherberg ‘de Heidebloem’ in Soest 1964.

Cor Mulder reageerde op de schoolreisjefoto Jeugdherberg Soest 1964. Met aanvullingen en correcties. Ik deel ze graag. Samen komen we verder.

 1. Hetty Hartman
 2. Jan Hartman
 3. Sippie Blok
 4. Nel Hottentot
 5. Rita Kok
 6. ???
 7. Janny Rinzema (waarschijnlijk)
 8. Gezina Bakker
 9. Aaldert Pilkes
 10. Johan Kramer
 11. Mindert Mulder
 12. Jaap Knip
 13. Ruud Buijs
 14. Marjan Joosten
 15. Adriaan de Zwart
 16. Corrie Garms
 17. Jan Bark
 18. ….de Roos
 19. ???
 20. ???
 21. Ank Alkema
 22. ???
 23. Didi Laponder
 24. willy Knegt
 25. Netty Beunder
 26. ???
 27. Carla Geel (waarschijnlijk)
 28. Derkien Wiedijk
 29. Wiebe Alkema
 30. ….Langereis
 31. Martin Helder
 32. Arie Leegwater
 33. Frans…….
 34. Kees Kuiper
 35. Marjan Koning
 36. Thea Immink
 37. Gé Hooijberg
 38. Jaap Kamphuis
 39. Bert Schoo
 40. Gerard Lensink
 41. Piet de Reus
 42. ???
 43. Dick Molenaar
 44. Cor Mulder
 45. Kees Sanders
 46. Otto Wientjes

“Wie wat bewaart heeft wat”

Carla Geel had meer dan foto’s. Ze kwam ook met twee proefwerkvellen op de proppen. Engels (1964) en Handelsrekenen (1965). Ruim 55 jaar geleden. Carla zat toen in de tweede klas van Mavo 3. Hoewel de inhoud vermakelijk is om naar te kijken, gaat het mij vooral om de kop. In 1964 Gemeentelijke U.L.O. school Beemster en een klein jaar later was ‘Gemeentelijke’ weggelaten.


Gymuitvoering Ulo toneel bovenzaal Heerenhuis 1965

Carla de Boer-Geel uit Beemster kwam met een album met familiefoto’s. Waaronder een aantal ulo foto’s. Gymuitvoering in het Heerenhuis in 1965.


Tweede klas 1966/Klas 3/4 1967

Deze door Nel Kwadijk opgestuurde schoolfoto was al in het bezit van het Historisch Genootschap Beemster. Deze was echter gedateerd 1967 (klas 3 / 4) en Nel dateert hem een jaar eerder (klas 2). Groot voordeel is dat Nel er ook een groot aantal namen aan koppelt.

Bovenste rij van links naar rechts:

???; Wim van Twisk; ???; Johan Kramer; Dick Hellingman; Arie Dikstaal; ???;???; Dick Muntjewerff; ???

2e rij van links naar rechts:

Hr Alkema; Arend Jan Kok; Nellie Pilkes; Hannie…..; Nelleke Kreb; Yvonne Taai; Willie Bos; Martin ….; Marijke Barendregt.

3e rij van links naar rechts:

Lobke Zeeman; Clazien Hartog; Nel Kwadijk; Marjan Joosten; Lida Knap; ???; Robertjan Bruno; ???; ???

Onderste rij van links naar rechts:

Dick Peter Molenaar; Henk van Dok; Arjan Brouwer; Johan Koeman; ???; Sieb Wiedijk; Kees Spaans; ???

Gebruik deze winter om je klasgenoten aan te sporen om mee te doen met de reünie van vrijdag 27 mei 2022. Opgave via www.visitbeemster.nl;

Overige informatie: www.binnendijks.nu. heikoheikens@outlook.com.


Klassenfoto gemaakt op 16 mei 1970 in het Kerkhoflaantje. Links het witte bruggetje naar de fietsenstalling. Op de foto geheel links boven leraar Jaap Jansen. Ruim een halve eeuw later (!) een interview met hem.

‘Memorylane’; Jaap Jansen

“Ik werkte als onderwijzer op een lagere school in Westzaan Noord. De school waar toentertijd ook Boy Weide werkte. Hij woonde vlak bij de school. Wij woonden in een nieuw huurhuis in de Zuid. Op enige afstand van de school. Want Westzaan was een lintdorp. In 1968 wilde ik wel wat anders. Toen ik in ‘De Vacature’ een herhaalde oproep las voor leraar handelskennis op de mavo in Middenbeemster was mijn aandacht getrokken. Meer nog door de plaats dan door de functie. Want mijn ouders waren net verhuisd naar Middenbeemster.

Naar aanleiding van mijn sollicitatiebrief kwam de heer Hardewijn bij ons in Westzaan op huisbezoek. Maar een proefles of zo heb ik nooit hoeven geven. Later bleek dat ik de enige sollicitant was. Door mijn vaste aanstelling op de lagere school had ik een opzegtermijn van drie maanden en kon dus niet gelijk in het nieuwe schooljaar beginnen. Dus werd Ernst van Amersfoort voor die drie maanden ingeschakeld. Hij had toch een oproep liggen om zijn dienstplicht te vervullen. Toen ik in het najaar van 1968 begon, ging Ernst in dienst. Maar wel met de toezegging van directeur Hardewijn dat hij na zijn diensttijd terug kon komen bij de school. De school was in dat jaar net overgeschakeld op Mavo. Feitelijke een jaar eerder dan de landelijke invoering. Het opvallende is dat ik helemaal geen lesbevoegdheid Handelskennis had. Alleen Wiskunde. Maar met mijn diploma Kweekschool mocht ik wel les geven in de onderbouw. Ik volgde de heer Schmeddes op die kort daarvoor vertrokken was.

Omdat de huurwoningen die we aangeboden kregen niet voldeden aan onze wens, bleven we aanvankelijk in de Zaanstreek wonen. Dus moest de scooter plaats maken voor een tweedehands auto. Dat lukte mede omdat ik kilometervergoeding kreeg op basis van het feitelijk aantal gereden kilometers en niet, zoals de gemeentelijke regels voorschreven, op basis van de afstand hemelsbreed van gemeentegrens tot gemeentegrens. Dat was bijna het dubbele! Het werd een grijze Fiat. Maar wel een met een gebruiksaanwijzing, want dikwijls moesten leerlingen de auto aanduwen omdat de accu dienst weigerde. Uiteindelijk was de nieuwbouw aan de Jacob Grootstraat gereed en konden we daar een woning uitkiezen. Toen zijn we verhuisd.

Door verschuivingen in het rooster, kon ik toch wiskunde gaan geven en Jan Hartman, die de bevoegdheid wel had, handelskennis. Maar de eerste periode uitsluitend aan de klassen 1 en 2. Daarnaast gaf ik ook Nederlands en geschiedenis. Het was een fulltime job. Ik vergeet nooit mijn eerste lokaal. Naast het natuurkundelokaal. Een kleine dertig leerlingen gepropt in de klas. Met een golvend schoolbord. Uiteindelijk is dat na de renovatie van het witte gebouw opbergruimte voor de natuur- en scheikunde benodigdheden geworden.

Naast volle klassen heb ik ook wel lesgegeven aan slechts drie leerlingen. Dat kwam door het project ‘Mavo 3’. Opgezet om de betere leerlingen sneller een diploma te laten halen zodat ze door konden stromen. De praktijk was echter dat juist de minder sterke leerlingen hier gebruik van maakten om toch een mavodiploma te halen. Dan waren er maar een paar die natuur- en scheikunde in hun pakket hadden. Voor de roostermaker, in ons geval Jan Hartman, was het een hele puzzel om een logisch schema te maken. Maar ik vond het prachtig. De leerlingen kregen alle aandacht. 

Later ben ik door het vertrek van Tom Kürten ook natuur- en scheikunde gaan geven in de bovenbouw. Dat was aanvankelijk het domein van de leraren die al langer op school stonden.

De school begon om half negen. Lessen van vijftig minuten. Twee blokken voor en twee na de middagpauze. Aanvankelijk was er een uur lunchpauze. Dat werd later teruggebracht tot een half uur. Ik bleef ook op school. Het gebeurde nog wel eens dat ik mijn lunch vergat. Dan stuurde ik een leerling naar mijn huis om deze op te halen. Ik ontdekte dat de leerlingen in de loop van de dag concentratie verloren. Gaf dus ook bij voorkeur in de ochtend instructielessen en proefwerken in de middag. Weet nog dat ik in de noodlokalen aan de Rombout Hogerbeetsstraat op vrijdagmiddag het zevende uur vrij had en het achtste uur les moest geven. Noodlokalen met plat dak. Bloedheet in de zomer. Zag in vanuit mijn klas collega’s al naar huis lopen. 

Ik was 27 toen ik hier begon. Er was geen enkele begeleiding. Ook geen sectieoverleg. Moest maar gewoon de methode van het boekje volgen. Dankzij Tom Kürten werd ik aangesteld in de landelijke examencommissie eindexamen mavo natuur- en scheikunde.. Daar stak ik veel op van mijn collega’s. Maar ook in de contacten met de leraren van de opleiding. En de bijspijkercursussen waren zeer leerzaam.

De heer Hardewijn was de directeur van de school. Hij wilde wel graag alle kinderen kennen. Stond dan bij de deur om de leerlingen te begroeten. In tijden van krapte gaf hij zelf ook wel les. Krapte van leerkrachten, maar ook krapte van lokaalruimte. Gaf ie les op de trap. Stond ie voor de lerarenkamer en de leerlingen links en rechts op de korte trappen. Om op de hoogte te blijven, moesten we hem ook alle cijfers doorgeven. Dat betekende driemaal opschrijven: in onze eigen agenda, bij Hardewijn in de map en op een groen papier welk naar de ouders verzonden werd. Zodat zij geïnformeerd werden over de resultaten van hun kinderen. Als iemand afwezig was, werd dit op een papiertje aan een spijker in de klas opgehangen. Kwam de conciërge Cas Tromp langs om te gaan bellen.

Hardewijn kwam pas voor het eerst in mijn klas toen hij al lang en breed met pensioen was. Was ie verlegen om een praatje. Dan bracht hij de krant bij collega Leo Peters en stapte daarna bij mij de klas binnen. Vond ie gezellig.

Hij was ook de grote motor achter de buitenschoolse activiteiten. Elke mentor werd geacht iets voor te bereiden voor een uitvoering op het podium van het Heerenhuis. Vergeet nooit dat ik met mijn scheidsrechters pak, ik was korfbal scheidsrechter, op het podium een judowedstrijd moest jureren. Voor het eindtoneel bepaalde de directeur altijd wie voor de hoofdrollen in aanmerking kwamen. Na afloop was er dans. Ik had een keer de hoofdrol in een stuk. Omdat ik ziek werd, kon het hele stuk niet doorgaan.

Natuurlijk ben ik in het begin ook wel uitgetest door leerlingen. Maar ik kon al vrij snel goed orde houden. Was geen bullebak, maar de leerlingen moesten wel doen wat ik zei. Maar leerlingen konden ook altijd met hun vragen bij mij terecht. Leerlingen die een onvoldoende haalden, moesten om acht uur op school komen. Dan gaf ik ze bijles. Want mijn inzet was dat iedereen uiteindelijk een voldoende haalde op het examen. Ik vergeet nooit dat ik een leerling uit de klas heb moeten sturen. Joke. Ze weigerde. Dat gaf een hoop consternatie.

De school stond in de wijde omgeving hoog aangeschreven. Met een hoog slagingspercentage. Dat kwam door een aantal factoren. De kwaliteit van de leraren was hoog. Het was een kleine veilige dorpsschool, waardoor ook leerlingen met een ‘gebruiksaanwijzing’ zich konden handhaven. Niet gelijk naar de ‘grote stad’. We hanteerden bij de overgang van de derde naar de vierde klas ook strenge normen. Leerlingen moesten een hoge mate van slagingskans hebben om over te gaan naar de examenklas.

Niet zo vreemd dat de school uit zijn voegen barstte. Dus werden er vier noodlokalen gebouwd op de hoek van het Tobias de Coeneplein en de Rombout Hogerbeetsstraat. Met een plat dak. Bloedheet kon het worden in de zomer. Moest ik op vrijdagmiddag na een vrij tussenuur het achtste en laatste uur nog geschiedenis gaan geven. Terwijl ik vanuit mijn ooghoek collega’s al fluitend naar huis zag lopen. Ook aan de andere kant van de school, nu Uilenhoeve, werden noodlokalen neergezet. Verder werden de kosterij, de schaatskantine en de kantine van de voetbal op het Tobias de Coeneplein ingeschakeld. Het was altijd strijd om een geschikt lokaal te vinden als je een repetitie wilde geven. Uiteraard maakten de leerlingen niet echt haast als de van de ene naar de andere locatie moesten lopen. 

Zowel voor natuurkunde als voor scheikunde was het programma voor de vierde klas overvol. Daarom gingen we in de derde al wat onderwerpen uit de vierde behandelen. Om een beetje evenwicht in de zwaarte te krijgen. Anders zouden de derdeklas leerlingen een te rooskleurig beeld kunnen krijgen van het ‘pretpakket’: “gaan we weer proefjes doen?”. Mijn insteek was om altijd eerst de proef te doen en daarna pas de verklaring. Sommige proefjes brachten toch een zeker risico met zich mee. Kwam ik weer met gaatjes in mijn kleren thuis!.

Vergeet nooit dat ik een keertje in het zogenaamde Kipptoestel waterstof wilde maken. Met blokjes zink en zwavelzuur. Met enige risico dat de boel zou ontploffen. Of het stukje fosfor in een tangetje. Kon in theorie pas ontbranden bij zestig graden. Maar door de wrijving van de pincet ging de boel toch in de fik. Niet te blussen. Lokaal onder de rook. Kinderen in paniek. Afijn, het is uiteindelijk allemaal goed afgelopen.

Ik ging met mijn examenklassen wel een hele dag op stap naar Amsterdam. Naar de voorloper van het NINT. Met de bus. Ook gingen we eens met alle vierdeklassers een dagje Amsterdam doen. Als afsluiting gingen we dan naar een voorstelling waarin Jos Brink, ooit leerling op onze school, speelde. Waren de jongens al een beetje luidruchtig omdat ze de Heinekenbrouwerij bezocht hadden. Als Jos dan op het toneel verscheen, begonnen de jongens enthousiast te joelen. Na afloop mochten we hem dan in de kleedkamer interviewen. Heel apart was het bezoek van de vierdeklassers scheikunde aan het laboratorium in het Alkmaars ziekenhuis.

In 1993 ging de school dicht. Ondanks verwoede pogingen om fusiepartners te vinden. Dat lukte niet. De mavo legde het af tegen de komst van de scholengemeenschappen. Waar veel meer keus te maken was. De examenleerlingen mochten nog een jaar les volgen in Purmerend. Een jaar later was het definitief gebeurd.

Geert


Klas 2B voorjaar 1970

Ook ex leraar Jaap Jansen is voor ons aan het speuren gegaan. We hadden in het archief al een aantal namen. Maar het aantal vraagtekens is aardig gereduceerd. Heb je de ontbrekende namen? heikoheikens@outlook.com.

Bovenste Rij vlnr: Hr. Verschuur; Hans Sopar; Hans Muijdeman; Jan Kooij; Kees Rooker; Simon Wijker; Simon Blasweiler.

2e rij vlnr: ?, Martine Slot; ?; Imke Dekker; ?; ?; Annemieke Desmet.

3e rij vlnr: Wim Spek; ?; Theo Haars; ?; Cees Lakeman; Peter de Jong; Jan Kos.

Onderste rij vlnr: Cees van Noort; Nel Bloemendaal; Monica Jonker; Rene Hellingman.


Ulo-Sportdag 1955/56

Roel Box is enthousiast aan de slag gegaan met fotomateriaal voor de reünie. We hebben eerder ook al wat van hem geplaatst. Deze foto is gemaakt tijdens een Sportdag in het schooljaar 1955/56. Van een aantal mensen wist hij ook nog (een deel van) de namen te noemen. Wie vult aan? heikoheikens@outlook.com.

1: Nel Mus; 3: Els Boot; 5: R. Suir; 8: Wijndel-Jan Jongens; 9: Klaas Wiedijk; 15: Joop Nieuwenhuizen; 18:………Peetoom; 20: Anneke Springer; 22: Nel Groot; 25: Kees Glastra; 27: ……Sloof; 28: Marjan van der Zee.


1956-1957 Roel’s tweede schooljaar in klas 1b

Mammoetwet

Op 1 augustus 1968 trad de Mammoetwet in werking. Onder leiding van minister Jo Cals. De Mulo werd als schooltype veranderd in Middelbaar Algemeen Voorgezet Onderwijs (Mavo).

De Ulo was aanvankelijk een verkorte mulo-opleiding. In 1920 werden beide schooltypen gelijkgeschakeld en werd ulo de officiële aanduiding. Maar in de volksmond bleef men veelal spreken over mulo.

Naar aanleiding van de ‘overgang’ bracht ook ‘onze school’ een brochure uit. Met dank aan (‘het archief’ van) Johan Bruijnes.

Bekijk de brochure van toen hier.


Jaargang 1986/87 Mavo klas 1B

Zo hebben we ze het liefst: een plaatje en een volledig ‘praatje’. In dit geval ontvangen van leraar Jaap Jansen.

Boven van links naar rechts: Jaap Jansen; Inger Blom; Susana Lensen; Jannie de Haan, Jan-Siebe Edzes; Rianne Vink; Micha de Jong; Nathalie Drost.

Midden van links naar rechts: Pieter Grootendorst; Remco Papenburg; Mark Deckers; Patrick van den Bosch; Pieterjan Bruntink; Bart van Straaten.

Onder van links naar rechts: Irene Hopman; Irene Jordaan; Frank Keesman; Niels Stein; Bas Dekker.

De foto is genomen bij het nog bestaande bruggetje bij het Agrarisch Museum. OP de achtergrond de achterkant van de huizen aan de Schoolstraat. De witte boog helemaal links op de foto is de brug naar het pleintje (fietsenstalling) van de witte mavo.

Benieuwd hoe het met je oud klasgenoten is? Geef je op en motiveer de anderen om dit ook te doen.


Cultuur op school

De school stond niet alleen bekend om zijn educatief maar zeker ook om zijn cultureel niveau. Er waren dikwijls uitstapjes naar uitvoeringen ‘in de grote stad’ maar ook binnen de eigen geledingen was men actief. Vooral op het gebied van muziek en theater. Vaak met uitvoeringen in de bovenzaal van het Heerenhuis. Deze foto’s van Nel Groot getuigen daarvan.


Een grote groep. Vermoedelijk (minstens) twee klassen. Weet iemand nog in welk jaar en welke groepen dit waren?


Voorproefje

Enige tijd geleden kreeg ik van Jan en Mariët Hartog te horen dat zij samen met Niek Leguit een reünie aan het voorbereiden waren van hun examenjaar 1972. Voor zowel mavo 3 als 4. Omdat het exact een halve eeuw geleden is. Een mooi initiatief.

Zaterdagmiddag 31 oktober was het zover. Een intieme bijeenkomst van een kleine veertig leerlingen in Kavel II. Het toeval wil dat ik ook bij dit gezelschap had kunnen behoren, ware het niet dat ik in de derde klas ben blijven zitten. Ik heb dus een jaartje later examen gedaan. Maar ken wel veel leerlingen.

Ik heb aangeboden om een groepfoto te maken voor Binnendijks. Ik was van harte welkom. Het licht was niet optimaal voor een grote groepsfoto maar een ieder staat er herkenbaar op. Binnenkort hoop ik hier ook alle namen te kunnen publiceren. Voor nu volstaat de groepsfoto.

Geert


Collectief geheugen

Vorige week zat ik in een overleg waar ook Alie Vis (Best) en Klaas Visser aanwezig zijn. Alie weet van mijn betrokkenheid bij de reünie. “Weet je dat we ook gedichten in vreemde talen moesten voordragen. In het Duits, Frans en Engels”. En plots citeert ze uit het hoofd “Look God, I have never spoken to you; but now I want to say, how do you do?.

Zonder blikken of blozen vervolgt Klaas, toch van een geheel andere lichting, de tweede strofe van het gedicht “Hello God”.

De volgende dag ontvang ik de betreffende gedichten. Inclusief de vragen en antwoorden. Die had Alie nog in haar eigen archief. Wie wat bewaart die heeft wat.

Geert


Ilpendam en Purmerend drogen op…..

De ulo in Middenbeemster had een regionale functie. Van heinde en verre kwamen ze naar de Buurt. Bijgaand bericht ontvingen we via Alie Vis-Best van Roel Box uit Ilpendam. Zeer amusant om te lezen.

Van anderen horen we ook wel signalen dat er na de opening in Purmerend toch nog steeds leerlingen uit de marktstad naar ‘onze’ ulo kwamen.


Klassenfoto Barbara Scheringa 1969-1970 1e klas

Bovenste rij 4e; Charlie Mastenbroek, Alice van der Meer, Anneke Mulder, Annelies Prins, René de Vries, Cor Stoop, Ina van der Meulen.

3e rij; Jan Slagt, Jantine Eggers, Barbara Scheringa, Hannie Spaans, Cor Lambers, Theo Ton, Sjerp de Boer, Juf Eyssen.

2e rij; Martijn de Jong, Willem de Wit, Joop Kohne, Jan Hakhof, Ruud de Jong, Henk Kragt, Harm Dorenbos.

1e rij; Connie Bulsink, Marijke Kraal, Joan Durivoe, Jolanda Molenaar, Gerda van Velzen, Gerda Visser, Jaap Brouwer


Eerste klas in Natuur- en Scheikundelokaal

Van dit soort foto’s zijn diverse varianten in omloop. Eerstejaars. Aandachtig turend naar een natuurkundig fenomeen op tafel. De heer Kurten staat op bijna alle foto’s op dezelfde plek en in dezelfde houding. Deze foto ontvangen van Barbara Scheringa. Er ontbreken nog twee namen en 1 naam is onzeker. Reacties: heikoheikens@outlook.com.

1e rij; Joop Kohne, Cor Slagt, Klaas de Vries, Sjerp de Boer

2e rij; Tom Kurten; ?,? Tineke Laan, Hetty Knip

3e rij; Greta Kwadijk, Joke Eggers ?, Dick van Twisk, Loes Bierhaalder.


Klas 4b 1957

Coba Bakker-de Heer van de Jisperweg had deze klassenfoto uit 1957 nog in haar archief. Een scan was zo gemaakt. Een scherpe heldere foto. Genomen in ‘truientijd’. Hoewel de namen ook achter op de foto stonden, heeft ze deze voor mij in haar mooiste handschrift nog even extra op papier gezet.

Een mooi beeld: de handen van Sietze liefdevol op de schouders van Coba. En de fronsende blik van Kees Glastra onder de aandacht van Nel.

boven vlnr: Menno Boon; Jan Lakeman; Piet Ent; Dick Ernsting; Dik Hooijberg; Piet Scheringa, Sietze Hemrica; Kees Francis; Thijs Bos.

onder vlnr: Kees Purmer; Klaske Mulder, Janny de Jong; Coba de Heer; Nel Groot; Kees Glastra en Dik Doets. 


Ulo; eerste jaar 1942/43

Een foto uit het archief van Cees de Waal. Gemaakt rond 1942/43. Het was de eerste klas van de Ulo. Met maar liefst vier leraren er op. De jongens/mannen staand boven en de meisjes aan hun voeten. Met behulp van een loep (want kleine foto) weet Cees alle namen te herinneren. Bijna alle jongens dragen een colbert. Sommigen met stropdas. Onder de Duitse bezetting ging de ulo gewoon door.

Boven vlnr:

L. Kleiburg (leraar wonend in een van de huizen naast het Heerenhuis); Arie de Klerk (leraar wonend Leeghwaterstraat); D.J. Warring; Nico Roskam; Henk Brugge; Pilkes; Jan Leguijt; Jaap Waterdrinker; Jaap Kleiterp; Joop Zot; Gerard Kieft; Jan Laan; Jaap Schuijtemaker; Henk Bruin; Cees de Waal; Meindert hemmer; Jaap Lootsma.

Onder vlnr:

Alie Kleen; Nick van Beijnum; Bets van Meurs (boven); Mar Zijp (onder, met bril); Willie Pauw; Annie Roemer; Guur Kramer; Rie Koster; Bets Waal (met hanger); Alie Groot (boven); Gré Groot.


Toneel in het Heerenhuis

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Al laat de kwaliteit een beetje te wensen over. De toneelavonden van de ulo waren vermaard.

Geert 


Deze foto ontvangen van Cees Mechielsen toont een aantal leerlingen en leraar Smeddes. Even een boterhammetje nuttigen in de luwte van de bus. Schoolreisje. 

Geert


Sint & Piet op school

We krijgen niet uitsluitend traditionele klassenfoto’s toegestuurd maar ook beelden van andere gebeurtenissen. Zoals een bezoek van Sint en Piet. Een hulpsinterklaas wel te verstaan want de afzender heeft met grote letters op de foto gezet: Martin Bonthuis Sinterklaas en Freek de Vries zwarte piet. De gelukkige (?) ontvanger van het presentje is (nog) niet bekend.

Geert


Namen?

Het Historisch Genootschap Beemster heeft veel (historisch) beeldmateriaal op de Beeldbank. Onder andere schoolfoto’s. Ik mag in het kader van de reünie hieruit ruimhartig putten. Om te laten zien. Als werving voor de reünie. Maar ook om de soms summiere informatie op de beeldbank aan te vullen. Vooral namen en jaartallen.

Deze foto van klas 1B uit 1967 (archiefnummer 5053) bijvoorbeeld. Nu nog naamloos. Al herken ik op de tweede rij helemaal links meneer Kurten.

Weet je namen? Graag een mail naar ondergetekende. Dan kunnen we de beeldbank aanvullen. Door op de foto te klikken, wordt de foto in groter formaat geopend.

Aanvulling 9 november 2021: Deze foto heeft dankzij Hendrik Hanenburg weer een aantal namen erbij.

Geert Heikens

heikoheikens@outlook.com

Bovenste rij vlnr2e rij vlnr3e rij vlnr4e rij vlnr
1. André Bakker1. Tom Kurten1.1. Piet Hartog
2. Renz Konijn2. 2.2.
3. … Ton3. 3.3.
4. Janpiet Muntjewerf4.4. Lucia Ott4. Jaap Knaap
5. Rob Puister5. Jaap Langereis5.5.
6. 6.6. 
7. Arie van Stam7. Piet Karssens7. 

‘Witte’ mavo

De ulo heeft niet altijd zijn huidige vorm en kleur gehad. Dat toont deze foto. Een opvallend bakstenen gebouw met prominente toren (trappenhuis) en variatie in hoogte. Pas na de 2e wereldoorlog is het gebouw ingrijpend veranderd en heeft het zijn huidige vorm en kleur gekregen. Een onderzoek waard. In de stenen afscheiding met de stoep ook een bank in stijl. Menig klassenfoto is daarop gemaakt. Aan de overkant (waar nu de paralelweg Kerkhoflaan begint) stond ook een bakstenen gebouw: de fietsenstalling.

Geert


Een foto uit het archief van het Historisch Genootschap Beemster. We mogen veel foto’s gebruiken uit dit archief. Dank daarvoor. Alle scans van foto’s gaan omgekeerd ook weer naar de beeldbank van het HGB. De nieuwe school. Foto vanuit het zuiden richting het noorden genomen. Rechts de schuur en de stolp van het Agrarisch Museum.

Geert


Paaltje

Ook van leerlingen van de nieuwe school, ondertussen al weer jaren geleden gesloopt, hebben we tal van foto’s. Want ook zij zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Mooi deze foto met het paaltje prompt in het midden. Een ander terugkerend beeld is de ‘kikker’. Maar daarover een volgende keer meer.

Geert


Dat is mooi: een foto met een jaartal erop geprint: 1982/83. Sommige leerlingen kijken wel heel erg ernstig naar de fotograaf.

Geert


Van schooltas naar pukkel

Opvallend op deze foto de drie schooltassen. Solide. Leer. Met voorvakken voor de agenda. Met plek voor de boeken en broodtrommel voor de leerlingen die van ver kwamen. In mijn tijd kwam de pukkel (weet niet goed hoe je dat schreef) in beeld. Was enige tijd verboden op school omdat de boeken (in bruikleen van de school) daarin beschadigd zouden raken.

Geert


Tijdsbeeld

Van zwart/wit naar kleur. Van formeel naar meer informeel. Maar wel altijd keurig op een rijtje. De foto’s geven een prachtig tijdsbeeld. Qua kleding, haardracht, uitdrukking. Bijna altijd voor de school of het Heerenhuis (borstbeeld op de achtergrond). En bijna altijd met een leraar.


Er wordt goed gehoorgegeven aan het opsturen van foto’s en ander materiaal. Een klassenfoto voor de witte mavo.


Stamboom

In de gang hing jarenlang een ‘stamboom’ van leraren. De originele prent vonden we in het archief van het Historisch Genootschap Beemster. We maken er nog een mooiere foto van voor tijdens de reünie. 

Geert 


Cees Mechielsen

Ik ben in oktober 1942 geboren. In het middelste van de ‘zeven huisjes’ aan de Oosthuizerweg. Een arbeiderswoning in eigendom van mijn grootvader, behorend bij de boerderij ‘het Veldhuis’ aan de overkant van de weg. Heb een oudere zuster en twee jongere broers. Mijn jongste broer Jacobus werd in 1955 geboren. Broer Aad, later lange tijd uitbater van het Heerenhuis, in 1949.

Ik heb daar slechts kort gewoond. We gingen naar de Volgerweg. Dicht bij de Purmerenderweg. Een woning in eigendom van meneer IJff. Vermoedelijk de directeur van de ulo. Ook daar woonden we niet lang. Want toen mijn grootvader in augustus 1947 verongelukte met paard en wagen, gingen wij een jaar later naar ‘het Veldhuis’. Een onopvallende boerderij omdat deze 600 meter van de weg af ligt.

Ik ging naar de lagere school in Noordbeemster. Het witte schooltje. Van meester Blaauwboer. Aanvankelijk op de step. Samen met mijn zuster. Hij gaf les in de bovenbouw.

Op basis van je afkomst en je leerresultaten kregen je ouders een schooladvies. Voor mij was dat ulo. De leerlingen die een ulo-advies kregen, ontvingen in de zesde klas al een aantal maanden Franse les. Om enigszins voorbereid te zijn op deze lastige taal. Na schooltijd gegeven door meester Blaauwboer. Ik vond dat reuze interessant. Voelde me gevlijd.

Met mij gingen nog zo’n zes leerlingen uit mijn klas naar de ulo: Nies Scheringa; Adrie Stolp; Cees Termaat; Siem Buis; Jaap Wals en Els Stolp.

De schoolcarrière in Middenbeemster begon met het ophalen van de boeken en het lesrooster. Deze boeken kreeg je in bruikleen. In de loop van het jaar moesten ook wel boeken aangeschaft worden. Bijvoorbeeld woordenboeken. Boekhandelaar Bruin van de Buurt zorgde er dan voor dat deze in voorraad waren. Het was het jaar 1955.

De leerlingen kwamen uit de hele regio. We hadden weliswaar twee eerste klassen maar omdat we allemaal op dezelfde tijd begonnen, fietsten we met elkaar op. Ik wachtte bij de oprijlaan altijd op drie meisjes uit Warder en Beets. Dan fietsten we samen naar de Noordbeemster waar weer anderen zich aansloten. Uit de Schermer, Avenhorn en Oudendijk. In optocht fietsten we ruim uitwaaierend over de nog fietspadloze Middenweg naar school. Op de bagagedrager de volle leren fietstas. Daar aangekomen werden de fietsen gestald in de fietsenstalling tegenover de ulo. Zes dagen in de week. Ook op zaterdagochtend.

In onze tijd vond er nog een soort ontgroening plaats. Door leerlingen uit de hogere klassen. Vooral uit Purmerend want die waren toch wat manser. Werd ik ingesmeerd met scheerschuim en zogenaamd geschoren met een liniaal. Kwam het voor dat ik de hele dag met schuimresten in mijn neus of oren rondliep. Wat ook wel gebeurde was dat ze me ondersteboven boven de sloot hingen en dan langzaam lieten zaken tot mijn haren nat werden. Dan werd je letterlijk gedoopt. Ik weet nog dat bij deze actie een mondstuk van mijn bugel, ik speelde al muziek bij de fanfare, uit mijn broekzak de plomp in gleed. Kon ik deze de volgende dag eruit vissen.

De brugklassers zaten beneden. Wij bleven in de klas zitten. Lesuren duurden ongeveer 45 minuten. Dan kwam een volgende leraar de klas in. Helemaal links aan het eind van de gang was het zogenaamde fysicalokaal. Daar werden de beruchte proefjes genomen. Hier werd ook teken- en (klassieke) muziekles gegeven. In dit lokaal zaten grote kasten. 

Dat ik kwam was Zachariassen uit Middenbeemster directeur. Een lange karakteristieke figuur. Met bekende uitspraken als “Je snapt er net zo veel van als het randje van mijn onderbroek”. Zijn zoon Jan Willem zat bij mij in de klas. Directeur Zachariassen gaf scheikunde. Ik weet nog dat er bij zo’n proefje iets mis ging en hij snel naar de huisarts moest. Na Zachariassen kwam Suier. Die is gebleven tot kort na mijn examen. Suier heeft onder andere in een van de Amsterdamse school huizen gewoond naast het Heerenhuis. In zijn plaats kwam Hardewijn. Een andere leraar uit Middenbeemster was Snelter. Ook Berger, een lange aardige man die niet met zich liet spotten, had een dochter op de ulo. Hij rookte Arsenalsigaretten. Zoon Hans ging naar de HBS. In de Raadhuisstraat woonde meneer Kriek. Deze was het minst flexibel. Ik weet nog dat we in de derde klas een truc met hem uithaalden. Hadden we de schroeven van de zonwering grotendeels eruit gehaald. Klaagden we over het zonlicht in het lokaal. Toen hij uiteindelijk geïrriteerd de gordijnen dicht trok, kwamen deze met rails en al naar beneden zetten. Kriek en Snelder speelde beiden viool. Kriek was ook dirigent bij het schoolorkest. Bestaand uit vooral accordeonisten en een paar gitaristen. Ook kregen we Schmeddes. En wat te denken van mevrouw Eijssen. Tenslotte nog Boersma, Muller, van Wijk en Bruin. Veel leraren woonden in de nieuwe twee onder een kap woningen aan de Rijperweg. Meester Olie niet te vergeten. Gymleraar. Deze woonde pal naast de school in de Leeghwaterstraat. Gingen we met de fiets naar het gymlokaal bij de lagere school aan de Rijperweg.

De overstap van de (kleine vertrouwde) lagere school naar de ulo was een fikse. Je ging daarmee een hele nieuwe wereld in. Ik merkte wel dat leerlingen uit de Noordbeemster toch een leerachterstand hadden ten opzichte van leerlingen van andere scholen. In de derde klas ging het mis en werd ik voor de kerstvakantie teruggezet naar de tweede klas. Kwam in bij jongere leerlingen in de klas.

Berger rookte als een ketellapper. Weber niet. Muller vond het stinken. Die gaf Frans. Snelerter Engels. Kriek af en toe. Suier wel. Leraar zat hoger. Gaf ik lucifersdoosje aan om zijn sigaret op te steken. Leunde ie achterover en donderde van verhoging af.

Ongeveer kwart voor vier laatste les. Elke les aan eind huiswerk opgegeven. Terug niet met zo’n grote groep. Want sommigen eerder uit school. Mijn ouders hielpen niet met huiswerk. Mijn moeder overhoorde me wel. Maar ze waren bezig met het werk. Soms moest ik zelf ook helpen. Bieten lossen of zo. Bieten hakken.

Bezoek aan Concertgebouworkest. Van Beinum. Met toeringcar. Concert in grote zaal. Schitterend. Was een heel andere wereld. Eduard van Beinum. Gingen naar Gijsbrecht van Amstel met Ramses Shaffy; Ellen Voogel, Hans van den Berg. Culturele uitjes waren dat. Tijdens schooltijd. Was vooral verderop in de tijd.

Schoolreisjes naar de Veluwe. Drie dagen in jeugdherberg. Reisje naar Houffalize. Bij Bastogne. Aandacht voor de bevrijding en oorlog. Meneer Wijk kon daar heel veel over vertellen.

Grotten van Remouchamps. Druipsteengrotten. Maar ook Piramades van Austerlitz. Aanvankelijk in banken. Klaas Visser zat naast mij. Meneer de Bruin te treiteren. Kwam met grote passen op Klaas af om hem uit de bank te trekken maar struikelde over een tas in het gangpad. Jongens zaten naast jongens en meisjes naast meisjes.

Opstellen maken bij Nederlands. Stof in derde klas was al voorbereidend op examen. Bij ulo alleen vierjarig. 

Het schriftelijk examen was drie dagen in Purmerend op de ulo. Soort barakken. Het resultaat hiervan werd niet bekend gemaakt. Aan het eind wist je nog niets. Voor het mondeling examen kreeg je een datum. Met de bus naar Alkmaar. In het Wapen van Heemskerk. Twee leraren per onderwerp. Van een andere school. Ieder vak had zijn eigen leraren. Eén dag. Aan het eind werd je met een groep naar voren geroepen en dan kreeg je te horen of je geslaagd of gezakt was. Als je gezakt was, kon je de zaal verlaten. Zat je nagelbijtend te wachten tot je aan de beurt was. Alleen het eindresultaat (geslaagd of gezakt) hoorde je. Niet de cijfers. Ik weet nog dat een meisje naast me in de rij niet geslaagd was. Ik had me voorbereid om gesprekken in andere taal te voeren. Om zelf te vertellen wie ik was. Een pakketje tekst wat ik aangeleerd had. Om indruk te maken. Dat pakte goed uit. Altijd iets met muziek. Want daar wist ik wel veel van af.

De volgende dag feest. Vlag nog geen traditie. Wel bij geslaagden op bezoek. Bij ons thuis werd een boerenwagen in de dars gezet. Mijn muziekgroepje speelde dan. Dansen op de betonnen vloer.


Mevrouw Bets Brugge

Ik ben recentelijk even op bezoek geweest bij mevrouw Bets Brugge (98 jaar) uit Purmerend. Ze woonde in 1940 aan de Bierkade in Purmerend en deed in 1940 als leerlinge van de ulo Beemster examen in Alkmaar. Ik heb haar het eerste exemplaar van de wervingsfolder uitgereikt en uitgenodigd voor de reünie.

Geert

Top