U bent hier
Home > Reünie foto’s

Klassenfoto gemaakt op 16 mei 1970 in het Kerkhoflaantje. Links het witte bruggetje naar de fietsenstalling. Op de foto geheel links boven leraar Jaap Jansen. Ruim een halve eeuw later (!) een interview met hem.

‘Memorylane’; Jaap Jansen

“Ik werkte als onderwijzer op een lagere school in Westzaan Noord. De school waar toentertijd ook Boy Weide werkte. Hij woonde vlak bij de school. Wij woonden in een nieuw huurhuis in de Zuid. Op enige afstand van de school. Want Westzaan was een lintdorp.  In 1968 wilde ik wel wat anders. Toen ik in ‘De Vacature’ een herhaalde oproep las voor leraar handelskennis op de mavo in Middenbeemster was mijn aandacht getrokken. Meer nog door de plaats dan door de functie. Want mijn ouders waren net verhuisd naar Middenbeemster.

Naar aanleiding van mijn sollicitatiebrief kwam de heer Hardewijn bij ons in Westzaan op huisbezoek. Maar een proefles of zo heb ik nooit hoeven geven. Later bleek dat ik de enige sollicitant was. Door mijn vaste aanstelling op de lagere school had ik een opzegtermijn van drie maanden en kon dus niet gelijk in het nieuwe schooljaar beginnen. Dus werd Ernst van Amersfoort voor die drie maanden ingeschakeld.  Hij had toch een oproep liggen om zijn dienstplicht te vervullen. Toen ik in het najaar van 1968 begon, ging Ernst in dienst. Maar wel met de toezegging van directeur Hardewijn dat hij na zijn diensttijd terug kon komen bij de school. De school was in dat jaar net overgeschakeld op Mavo. Feitelijke een jaar eerder dan de landelijke invoering. Het opvallende is dat ik helemaal geen lesbevoegdheid Handelskennis had. Alleen Wiskunde. Maar met mijn diploma Kweekschool mocht ik wel les geven in de onderbouw. Ik volgde de heer Schmeddes op die kort daarvoor vertrokken was.

Omdat de huurwoningen die we aangeboden kregen niet voldeden aan onze wens, bleven we aanvankelijk in de Zaanstreek wonen. Dus moest de scooter plaats maken voor een tweedehands auto. Dat lukte mede omdat ik kilometervergoeding kreeg op basis van het feitelijk aantal gereden kilometers en niet, zoals de gemeentelijke regels voorschreven, op basis van de afstand hemelsbreed van gemeentegrens tot gemeentegrens. Dat was bijna het dubbele! Het werd een grijze Fiat. Maar wel een met een gebruiksaanwijzing, want dikwijls moesten leerlingen de auto aanduwen omdat de accu dienst weigerde. Uiteindelijk was de nieuwbouw aan de Jacob Grootstraat gereed en konden we daar een woning uitkiezen. Toen zijn we verhuisd.

Door verschuivingen in het rooster, kon ik toch wiskunde gaan geven en Jan Hartman, die de bevoegdheid wel had, handelskennis. Maar de eerste periode uitsluitend aan de klassen 1 en 2. Daarnaast gaf ik ook Nederlands en geschiedenis. Het was een fulltime job. Ik vergeet nooit mijn eerste lokaal. Naast het natuurkundelokaal. Een kleine dertig leerlingen gepropt in de klas. Met een golvend schoolbord. Uiteindelijk is dat na de renovatie van het witte gebouw opbergruimte voor de natuur- en scheikunde benodigdheden  geworden.

Naast volle klassen heb ik ook wel lesgegeven aan slechts drie leerlingen. Dat kwam door het project ‘Mavo 3’. Opgezet om de betere leerlingen sneller een diploma te laten halen zodat ze door konden stromen. De praktijk was echter dat juist de minder sterke leerlingen hier gebruik van maakten om toch een mavodiploma te halen. Dan waren er maar een paar die natuur- en scheikunde in hun pakket hadden. Voor de roostermaker, in ons geval Jan Hartman, was het een hele puzzel om een logisch schema te maken. Maar ik vond het prachtig. De leerlingen kregen alle aandacht. 

Later ben ik door het vertrek van Tom Kürten ook natuur- en scheikunde gaan geven in de bovenbouw. Dat was aanvankelijk het domein van de leraren die al langer op school stonden.

De school begon om half negen. Lessen van vijftig minuten. Twee blokken voor en twee na de middagpauze. Aanvankelijk was er een uur lunchpauze. Dat werd later teruggebracht tot een half uur. Ik bleef ook op school. Het gebeurde nog wel eens dat ik mijn lunch vergat. Dan stuurde ik een leerling naar mijn huis om deze op te halen. Ik ontdekte dat de leerlingen in de loop van de dag concentratie verloren. Gaf dus ook bij voorkeur in de ochtend instructielessen en proefwerken in de middag. Weet nog dat ik in de noodlokalen aan de Rombout Hogerbeetsstraat op vrijdagmiddag het zevende uur vrij had en het achtste uur les moest geven. Noodlokalen met plat dak. Bloedheet in de zomer. Zag in vanuit mijn klas collega’s al naar huis lopen. 

Dat van het achtste uur staat ook bovenaan de volgende bladzijde. Je moet zelf maar beoordelen waar je het laat staan.

Ik was 27 toen ik hier begon. Er was geen enkele begeleiding. Ook geen sectieoverleg. Moest maar gewoon de methode van het boekje volgen. Dankzij Tom Kürten werd ik aangesteld in de landelijke examencommissie eindexamen mavo natuur- en scheikunde.. Daar stak ik veel op van mijn collega’s. Maar ook in de contacten met de leraren van de opleiding. En de bijspijkercursussen waren zeer leerzaam.

De heer Hardewijn was de directeur van de school. Hij wilde wel graag alle kinderen kennen. Stond dan bij de deur om de leerlingen te begroeten. In tijden van krapte gaf hij zelf ook wel les. Krapte van leerkrachten, maar ook krapte van lokaalruimte. Gaf ie les op de trap. Stond ie voor de lerarenkamer en de leerlingen links en rechts op de korte trappen. Om op de hoogte te blijven, moesten we hem ook alle cijfers doorgeven. Dat betekende driemaal opschrijven: in onze eigen agenda, bij Hardewijn in de map en op een groen papier welk naar de ouders verzonden werd. Zodat zij geïnformeerd werden over de resultaten van hun kinderen. Als iemand afwezig was, werd dit op een papiertje aan een spijker in de klas opgehangen. Kwam de conciërge Cas Tromp langs om te gaan bellen.

Hardewijn kwam pas voor het eerst in mijn klas toen hij al lang en breed met pensioen was. Was ie verlegen om een praatje. Dan bracht hij de krant bij collega Leo Peters en stapte daarna bij mij de klas binnen. Vond ie gezellig.

Hij was ook de grote motor achter de buitenschoolse activiteiten. Elke mentor werd geacht iets voor te bereiden voor een uitvoering op het podium van het Heerenhuis. Vergeet nooit dat ik met mijn scheidsrechters pak, ik was korfbal scheidsrechter, op het podium een judowedstrijd moest jureren. Voor het eindtoneel bepaalde de directeur altijd wie voor de hoofdrollen in aanmerking kwamen. Na afloop was er dans. Ik had een keer de hoofdrol in een stuk. Omdat ik ziek werd, kon het hele stuk niet doorgaan.

Natuurlijk ben ik in het begin ook wel uitgetest door leerlingen. Maar ik kon al vrij snel goed orde houden. Was geen bullebak, maar de leerlingen moesten wel doen wat ik zei. Maar leerlingen konden ook altijd met hun vragen bij mij terecht. Leerlingen die een onvoldoende haalden, moesten om acht uur op school komen. Dan gaf ik ze bijles. Want mijn inzet was dat iedereen uiteindelijk een voldoende haalde op het examen. Ik vergeet nooit dat ik een leerling uit de klas heb moeten sturen. Joke. Ze weigerde. Dat gaf een hoop consternatie.  

De school stond in de wijde omgeving hoog aangeschreven. Met een hoog slagingspercentage. Dat kwam door een aantal factoren. De kwaliteit van de leraren was hoog. Het was een kleine veilige dorpsschool, waardoor ook leerlingen met een ‘gebruiksaanwijzing’ zich konden handhaven. Niet gelijk naar de ‘grote stad’. We hanteerden bij de overgang van de derde naar de vierde klas ook strenge normen. Leerlingen moesten een hoge mate van slagingskans hebben om over te gaan naar de examenklas.  

Niet zo vreemd dat de school uit zijn voegen barstte. Dus werden er vier noodlokalen gebouwd op de hoek van het Tobias de Coeneplein en de Rombout Hogerbeetsstraat. Met een plat dak. Bloedheet kon het worden in de zomer. Moest ik op vrijdagmiddag na een vrij tussenuur het achtste en laatste uur nog geschiedenis gaan geven. Terwijl ik vanuit mijn ooghoek collega’s al fluitend naar huis zag lopen. Ook aan de andere kant van de school, nu Uilenhoeve, werden noodlokalen neergezet. Verder werden de kosterij, de schaatskantine en de kantine van de voetbal op het Tobias de Coeneplein ingeschakeld. Het was altijd strijd om een geschikt lokaal te vinden als je een repetitie wilde geven. Uiteraard maakten de leerlingen niet echt haast als de van de ene naar de andere locatie moesten lopen. 

Zowel voor natuurkunde als voor scheikunde was het programma voor de vierde klas overvol. Daarom gingen we in de derde al wat onderwerpen uit de vierde behandelen. Om een beetje evenwicht in de zwaarte te krijgen. Anders zouden de derdeklas leerlingen een te rooskleurig beeld kunnen krijgen van het ‘pretpakket’: “gaan we weer proefjes doen?”. Mijn insteek was om altijd eerst de proef te doen en daarna pas de verklaring. Sommige proefjes brachten toch een zeker risico met zich mee. Kwam ik weer met gaatjes in mijn kleren thuis!.

Vergeet nooit dat ik een keertje in het zogenaamde Kipptoestel waterstof wilde maken. Met blokjes zink en zwavelzuur. Met enige risico dat de boel zou ontploffen. Of het stukje fosfor in een tangetje. Kon in theorie pas ontbranden bij zestig graden. Maar door de wrijving van de pincet ging de boel toch in de fik. Niet te blussen. Lokaal onder de rook. Kinderen in paniek.  Afijn, het is uiteindelijk allemaal goed afgelopen.

Ik ging met mijn examenklassen wel een hele dag op stap naar Amsterdam. Naar de voorloper van het NINT. Met de bus. Ook gingen we eens met alle vierdeklassers een dagje Amsterdam doen. Als afsluiting gingen we dan naar een voorstelling  waarin Jos Brink, ooit leerling op onze school,  speelde. Waren de jongens al een beetje luidruchtig omdat ze de Heinekenbrouwerij bezocht hadden. Als Jos dan op het toneel verscheen, begonnen de jongens enthousiast te joelen. Na afloop mochten we hem dan in de kleedkamer interviewen. Heel apart was het bezoek van de vierdeklassers scheikunde  aan het laboratorium in het Alkmaars ziekenhuis.

In 1993 ging de school dicht. Ondanks verwoede pogingen om fusiepartners te vinden. Dat lukte niet. De mavo legde het af tegen de komst van de scholengemeenschappen. Waar veel meer keus te maken was. De examenleerlingen mochten nog een jaar les volgen in Purmerend. Een jaar later was het definitief gebeurd.

Geert


Klas 2B voorjaar 1970

Ook ex leraar Jaap Jansen is voor ons aan het speuren gegaan. We hadden in het archief al een aantal namen. Maar het aantal vraagtekens is aardig gereduceerd. Heb je de ontbrekende namen? heikoheikens@outlook.com.

Bovenste Rij vlnr: Hr. Verschuur; Hans Sopar; Hans Muijdeman; Jan Kooij; Kees Rooker; Simon Wijker; Simon Blasweiler.

2e rij vlnr: ?, Martine Slot; ?; Imke Dekker; ?; ?; Annemieke Desmet.

3e rij vlnr: Wim Spek; ?; Theo Haars; ?; Cees Lakeman; Peter de Jong; Jan Kos.

Onderste rij vlnr: Cees van Noort; Nel Bloemendaal; Monica Jonker; Rene Hellingman.


Ulo-Sportdag 1955/56

Roel Box is enthousiast aan de slag gegaan met fotomateriaal voor de reünie. We hebben eerder ook al wat van hem geplaatst. Deze foto is gemaakt tijdens een Sportdag in het schooljaar 1955/56. Van een aantal mensen wist hij ook nog (een deel van) de namen te noemen. Wie vult aan? heikoheikens@outlook.com.

1: Nel Mus; 3: Els Boot; 5: R. Suir; 8: Wijndel-Jan Jongens; 9: Klaas Wiedijk; 15: Joop Nieuwenhuizen; 18:………Peetoom; 20: Anneke Springer; 22: Nel Groot; 25: Kees Glastra; 27: ……Sloof; 28: Marjan van der Zee.


1956-1957 Roel’s tweede schooljaar in klas 1b

Mammoetwet

Op 1 augustus 1968 trad de Mammoetwet in werking. Onder leiding van minister Jo Cals. De Mulo werd als schooltype veranderd in Middelbaar Algemeen Voorgezet Onderwijs (Mavo).

De Ulo was aanvankelijk een verkorte mulo-opleiding. In 1920 werden beide schooltypen gelijkgeschakeld en werd ulo de officiële aanduiding. Maar in de volksmond bleef men veelal spreken over mulo.

Naar aanleiding van de ‘overgang’ bracht ook ‘onze school’ een brochure uit. Met dank aan (‘het archief’ van) Johan Bruijnes.

Bekijk de brochure van toen hier.


Jaargang 1986/87 Mavo klas 1B

Zo hebben we ze het liefst: een plaatje en een volledig ‘praatje’. In dit geval ontvangen van leraar Jaap Jansen.

Boven van links naar rechts: Jaap Jansen; Inger Blom; Susana Lensen; Jannie de Haan, Jan-Siebe Edzes; Rianne Vink; Micha de Jong; Nathalie Drost.

Midden van links naar rechts: Pieter Grootendorst; Remco Papenburg; Mark Deckers; Patrick van den Bosch; Pieterjan Bruntink; Bart van Straaten.

Onder van links naar rechts: Irene Hopman; Irene Jordaan; Frank Keesman; Niels Stein; Bas Dekker.

De foto is genomen bij het nog bestaande bruggetje bij het Agrarisch Museum. OP de achtergrond de achterkant van de huizen aan de Schoolstraat. De witte boog helemaal links op de foto is de brug naar het pleintje (fietsenstalling) van de witte mavo.

Benieuwd hoe het met je oud klasgenoten is? Geef je op en motiveer de anderen om dit ook te doen.


Cultuur op school

De school stond niet alleen bekend om zijn educatief maar zeker ook om zijn cultureel niveau. Er waren dikwijls uitstapjes naar uitvoeringen ‘in de grote stad’ maar ook binnen de eigen geledingen was men actief. Vooral op het gebied van muziek en theater. Vaak met uitvoeringen in de bovenzaal van het Heerenhuis. Deze foto’s van Nel Groot getuigen daarvan.


Een grote groep. Vermoedelijk (minstens) twee klassen. Weet iemand nog in welk jaar en welke groepen dit waren?


Voorproefje

Enige tijd geleden kreeg ik van Jan en Mariët Hartog te horen dat zij samen met Niek Leguit een reünie aan het voorbereiden waren van hun examenjaar 1972. Voor zowel mavo 3 als 4. Omdat het exact een halve eeuw geleden is. Een mooi initiatief.

Zaterdagmiddag 31 oktober was het zover. Een intieme bijeenkomst van een kleine veertig leerlingen in Kavel II. Het toeval wil dat ik ook bij dit gezelschap had kunnen behoren, ware het niet dat ik in de derde klas ben blijven zitten. Ik heb dus een jaartje later examen gedaan. Maar ken wel veel leerlingen.

Ik heb aangeboden om een groepfoto te maken voor Binnendijks. Ik was van harte welkom. Het licht was niet optimaal voor een grote groepsfoto maar een ieder staat er herkenbaar op. Binnenkort hoop ik hier ook alle namen te kunnen publiceren. Voor nu volstaat de groepsfoto.

Geert


Collectief geheugen

Vorige week zat ik in een overleg waar ook Alie Vis (Best) en Klaas Visser aanwezig zijn. Alie weet van mijn betrokkenheid bij de reünie. “Weet je dat we ook gedichten in vreemde talen moesten voordragen. In het Duits, Frans en Engels”. En plots citeert ze uit het hoofd “Look God, I have never spoken to you; but now I want to say, how do you do?.

Zonder blikken of blozen vervolgt Klaas, toch van een geheel andere lichting, de tweede strofe van het gedicht “Hello God”.

De volgende dag ontvang ik de betreffende gedichten. Inclusief de vragen en antwoorden. Die had Alie nog in haar eigen archief. Wie wat bewaart die heeft wat.

Geert


Ilpendam en Purmerend drogen op…..

De ulo in Middenbeemster had een regionale functie. Van heinde en verre kwamen ze naar de Buurt. Bijgaand bericht ontvingen we via Alie Vis-Best van Roel Box uit Ilpendam. Zeer amusant om te lezen.

Van anderen horen we ook wel signalen dat er na de opening in Purmerend toch nog steeds leerlingen uit de marktstad naar ‘onze’ ulo kwamen.


Klassenfoto Barbara Scheringa  1969-1970 1e klas

Bovenste rij 4e; Charlie Mastenbroek, Alice van der Meer, Anneke Mulder, Annelies Prins, René de Vries, Cor Stoop, Ina van der Meulen.

3e rij; Jan Slagt, Jantine Eggers, Barbara Scheringa, Hannie Spaans, Cor Lambers, Theo Ton, Sjerp de Boer, Juf Eyssen.

2e rij; Martijn de Jong, Willem de Wit, Joop Kohne, Jan Hakhof, Ruud de Jong, Henk Kragt, Harm Dorenbos.

1e rij; Connie Bulsink, Marijke Kraal, Joan Durivoe, Jolanda Molenaar, Gerda van Velzen, Gerda Visser, Jaap Brouwer


Eerste klas in Natuur- en Scheikundelokaal

Van dit soort foto’s zijn diverse varianten in omloop. Eerstejaars. Aandachtig turend naar een natuurkundig fenomeen op tafel. De heer Kurten staat op bijna alle foto’s op dezelfde plek en in dezelfde houding. Deze foto ontvangen van Barbara Scheringa. Er ontbreken nog twee namen en 1 naam is onzeker. Reacties: heikoheikens@outlook.com.

1e rij; Joop Kohne, Cor Slagt, Klaas de Vries, Sjerp de Boer

2e rij; Tom Kurten; ?,? Tineke Laan, Hetty Knip

3e rij;  Greta Kwadijk, Joke Eggers ?, Dick van Twisk, Loes Bierhaalder.


Klas 4b 1957

Coba Bakker-de Heer van de Jisperweg had deze klassenfoto uit 1957 nog in haar archief. Een scan was zo gemaakt. Een scherpe heldere foto. Genomen in ‘truientijd’. Hoewel de namen ook achter op de foto stonden, heeft ze deze voor mij in haar mooiste handschrift nog even extra op papier gezet.

Een mooi beeld: de handen van Sietze liefdevol op de schouders van Coba. En de fronsende blik van Kees Glastra onder de aandacht van Nel.

boven vlnr: Menno Boon; Jan Lakeman; Piet Ent; Dick Ernsting; Dik Hooijberg; Piet Scheringa, Sietze Hemrica; Kees Francis; Thijs Bos.

onder vlnr: Kees Purmer; Klaske Mulder, Janny de Jong; Coba de Heer; Nel Groot; Kees Glastra en Dik Doets. 


Ulo; eerste jaar 1942/43

Een foto uit het archief van Cees de Waal. Gemaakt rond 1942/43. Het was de eerste klas van de Ulo. Met maar liefst vier leraren er op. De jongens/mannen staand boven en de meisjes aan hun voeten. Met behulp van een loep (want kleine foto) weet Cees alle namen te herinneren. Bijna alle jongens dragen een colbert. Sommigen met stropdas. Onder de Duitse bezetting ging de ulo gewoon door.

Boven vlnr:

L. Kleiburg (leraar wonend in een van de huizen naast het Heerenhuis); Arie de Klerk (leraar wonend Leeghwaterstraat); D.J. Warring; Nico Roskam; Henk Brugge; Pilkes; Jan Leguijt; Jaap Waterdrinker; Jaap Kleiterp; Joop Zot; Gerard Kieft; Jan Laan; Jaap Schuijtemaker; Henk Bruin; Cees de Waal; Meindert hemmer; Jaap Lootsma.

Onder vlnr:

Alie Kleen; Nick van Beijnum; Bets van Meurs (boven); Mar Zijp (onder, met bril); Willie Pauw; Annie Roemer; Guur Kramer; Rie Koster; Bets Waal (met hanger); Alie Groot (boven); Gré Groot.


Toneel in het Heerenhuis

Gelukkig hebben we de foto’s nog. Al laat de kwaliteit een beetje te wensen over. De toneelavonden van de ulo waren vermaard.

Geert 


Deze foto ontvangen van Cees Mechielsen toont een aantal leerlingen en leraar Smeddes. Even een boterhammetje nuttigen in de luwte van de bus. Schoolreisje. 

Geert


Sint & Piet op school

We krijgen niet uitsluitend traditionele klassenfoto’s toegestuurd maar ook beelden van andere gebeurtenissen. Zoals een bezoek van Sint en Piet. Een hulpsinterklaas wel te verstaan want de afzender heeft met grote letters op de foto gezet: Martin Bonthuis Sinterklaas en Freek de Vries zwarte piet. De gelukkige (?) ontvanger van het presentje is (nog) niet bekend.

Geert


Namen?

Het Historisch Genootschap Beemster heeft veel (historisch) beeldmateriaal op de Beeldbank. Onder andere schoolfoto’s. Ik mag in het kader van de reünie hieruit ruimhartig putten. Om te laten zien. Als werving voor de reünie. Maar ook om de soms summiere informatie op de beeldbank aan te vullen. Vooral namen en jaartallen.

Deze foto van klas 1B uit 1967 (archiefnummer 5053) bijvoorbeeld. Nu nog naamloos. Al herken ik op de tweede rij helemaal links meneer Kurten.

Weet je namen? Graag een mail naar ondergetekende. Dan kunnen we de beeldbank aanvullen. Door op de foto te klikken, wordt de foto in groter formaat geopend.

Aanvulling 9 november 2021: Deze foto heeft dankzij Hendrik Hanenburg weer een aantal namen erbij.

Geert Heikens

heikoheikens@outlook.com

Bovenste rij vlnr2e rij vlnr3e rij vlnr4e rij vlnr
1. André Bakker1. Tom Kurten1.1. Piet Hartog
2. Renz Konijn2. 2.2.
3. … Ton3. 3.3.
4. Janpiet Muntjewerf4.4. Lucia Ott4. Jaap Knaap
5. Rob Puister5. Jaap Langereis5.5.
6. 6.6. 
7. Arie van Stam7. Piet Karssens7. 

‘Witte’ mavo

De ulo heeft niet altijd zijn huidige vorm en kleur gehad. Dat toont deze foto. Een opvallend bakstenen gebouw met prominente toren (trappenhuis) en variatie in hoogte. Pas na de 2e wereldoorlog is het gebouw ingrijpend veranderd en heeft het zijn huidige vorm en kleur gekregen. Een onderzoek waard. In de stenen afscheiding met de stoep ook een bank in stijl. Menig klassenfoto is daarop gemaakt. Aan de overkant (waar nu de paralelweg Kerkhoflaan begint) stond ook een bakstenen gebouw: de fietsenstalling.

Geert


Een foto uit het archief van het Historisch Genootschap Beemster. We mogen veel foto’s gebruiken uit dit archief. Dank daarvoor. Alle scans van foto’s gaan omgekeerd ook weer naar de beeldbank van het HGB. De nieuwe school. Foto vanuit het zuiden richting het noorden genomen. Rechts de schuur en de stolp van het Agrarisch Museum.

Geert


Paaltje

Ook van leerlingen van de nieuwe school, ondertussen al weer jaren geleden gesloopt, hebben we tal van foto’s. Want ook zij zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Mooi deze foto met het paaltje prompt in het midden. Een ander terugkerend beeld is de ‘kikker’. Maar daarover een volgende keer meer.

Geert


Dat is mooi: een foto met een jaartal erop geprint: 1982/83. Sommige leerlingen kijken wel heel erg ernstig naar de fotograaf.

Geert


Van schooltas naar pukkel

Opvallend op deze foto de drie schooltassen. Solide. Leer. Met voorvakken voor de agenda. Met plek voor de boeken en broodtrommel voor de leerlingen die van ver kwamen. In mijn tijd kwam de pukkel (weet niet goed hoe je dat schreef) in beeld. Was enige tijd verboden op school omdat de boeken (in bruikleen van de school) daarin beschadigd zouden raken.

Geert


Tijdsbeeld

Van zwart/wit naar kleur. Van formeel naar meer informeel. Maar wel altijd keurig op een rijtje. De foto’s geven een prachtig tijdsbeeld. Qua kleding, haardracht, uitdrukking. Bijna altijd voor de school of het Heerenhuis (borstbeeld op de achtergrond). En bijna altijd met een leraar.


Er wordt goed gehoorgegeven aan het opsturen van foto’s en ander materiaal. Een klassenfoto voor de witte mavo.


Stamboom

In de gang hing jarenlang een ‘stamboom’ van leraren. De originele prent vonden we in het archief van het Historisch Genootschap Beemster. We maken er nog een mooiere foto van voor tijdens de reünie. 

Geert 


Cees Mechielsen

Ik ben in oktober 1942 geboren. In het middelste van de ‘zeven huisjes’ aan de Oosthuizerweg. Een arbeiderswoning in eigendom van mijn grootvader, behorend bij de boerderij ‘het Veldhuis’ aan de overkant van de weg. Heb een oudere zuster en twee jongere broers. Mijn jongste broer Jacobus werd in 1955 geboren. Broer Aad, later lange tijd uitbater van het Heerenhuis, in 1949.

Ik heb daar slechts kort gewoond. We gingen naar de Volgerweg. Dicht bij de Purmerenderweg. Een woning in eigendom van meneer IJff. Vermoedelijk de directeur van de ulo. Ook daar woonden we niet lang. Want toen mijn grootvader in augustus 1947 verongelukte met paard en wagen, gingen wij een jaar later naar ‘het Veldhuis’. Een onopvallende boerderij omdat deze 600 meter van de weg af ligt.

Ik ging naar de lagere school in Noordbeemster. Het witte schooltje. Van meester Blaauwboer. Aanvankelijk op de step. Samen met mijn zuster. Hij gaf les in de bovenbouw.

Op basis van je afkomst en je leerresultaten kregen je ouders een schooladvies. Voor mij was dat ulo. De leerlingen die een ulo-advies kregen, ontvingen in de zesde klas al een aantal maanden Franse les. Om enigszins voorbereid te zijn op deze lastige taal. Na schooltijd gegeven door meester Blaauwboer. Ik vond dat reuze interessant. Voelde me gevlijd.

Met mij gingen nog zo’n zes leerlingen uit mijn klas naar de ulo: Nies Scheringa; Adrie Stolp; Cees Termaat; Siem Buis; Jaap Wals en Els Stolp.

De schoolcarrière in Middenbeemster begon met het ophalen van de boeken en het lesrooster. Deze boeken kreeg je in bruikleen. In de loop van het jaar moesten ook wel boeken aangeschaft worden. Bijvoorbeeld woordenboeken. Boekhandelaar Bruin van de Buurt zorgde er dan voor dat deze in voorraad waren. Het was het jaar 1955.

De leerlingen kwamen uit de hele regio. We hadden weliswaar twee eerste klassen maar omdat we allemaal op dezelfde tijd begonnen, fietsten we met elkaar op. Ik wachtte bij de oprijlaan altijd op drie meisjes uit Warder en Beets. Dan fietsten we samen naar de Noordbeemster waar weer anderen zich aansloten. Uit de Schermer, Avenhorn en Oudendijk. In optocht fietsten we ruim uitwaaierend over de nog fietspadloze Middenweg naar school. Op de bagagedrager de volle leren fietstas. Daar aangekomen werden de fietsen gestald in de fietsenstalling tegenover de ulo. Zes dagen in de week. Ook op zaterdagochtend.

In onze tijd vond er nog een soort ontgroening plaats. Door leerlingen uit de hogere klassen. Vooral uit Purmerend want die waren toch wat manser. Werd ik ingesmeerd met scheerschuim en zogenaamd geschoren met een liniaal. Kwam het voor dat ik de hele dag met schuimresten in mijn neus of oren rondliep. Wat ook wel gebeurde was dat ze me ondersteboven boven de sloot hingen en dan langzaam lieten zaken tot mijn haren nat werden. Dan werd je letterlijk gedoopt. Ik weet nog dat bij deze actie een mondstuk van mijn bugel, ik speelde al muziek bij de fanfare, uit mijn broekzak de plomp in gleed. Kon ik deze de volgende dag eruit vissen.

De brugklassers zaten beneden. Wij bleven in de klas zitten. Lesuren duurden ongeveer 45 minuten. Dan kwam een volgende leraar de klas in. Helemaal links aan het eind van de gang was het zogenaamde fysicalokaal. Daar werden de beruchte proefjes genomen. Hier werd ook teken- en (klassieke) muziekles gegeven. In dit lokaal zaten grote kasten. 

Dat ik kwam was Zachariassen uit Middenbeemster directeur. Een lange karakteristieke figuur. Met bekende uitspraken als “Je snapt er net zo veel van als het randje van mijn onderbroek”. Zijn zoon Jan Willem zat bij mij in de klas. Directeur Zachariassen gaf scheikunde. Ik weet nog dat er bij zo’n proefje iets mis ging en hij snel naar de huisarts moest. Na Zachariassen kwam Suier. Die is gebleven tot kort na mijn examen. Suier heeft onder andere in een van de Amsterdamse school huizen gewoond naast het Heerenhuis. In zijn plaats kwam Hardewijn. Een andere leraar uit Middenbeemster was Snelter. Ook Berger, een lange aardige man die niet met zich liet spotten, had een dochter op de ulo. Hij rookte Arsenalsigaretten. Zoon Hans ging naar de HBS. In de Raadhuisstraat woonde meneer Kriek. Deze was het minst flexibel. Ik weet nog dat we in de derde klas een truc met hem uithaalden. Hadden we de schroeven van de zonwering grotendeels eruit gehaald. Klaagden we over het zonlicht in het lokaal. Toen hij uiteindelijk geïrriteerd de gordijnen dicht trok, kwamen deze met rails en al naar beneden zetten. Kriek en Snelder speelde beiden viool. Kriek was ook dirigent bij het schoolorkest. Bestaand uit vooral accordeonisten en een paar gitaristen. Ook kregen we Schmeddes. En wat te denken van mevrouw Eijssen. Tenslotte nog Boersma, Muller, van Wijk en Bruin. Veel leraren woonden in de nieuwe twee onder een kap woningen aan de Rijperweg. Meester Olie niet te vergeten. Gymleraar. Deze woonde pal naast de school in de Leeghwaterstraat. Gingen we met de fiets naar het gymlokaal bij de lagere school aan de Rijperweg.

De overstap van de (kleine vertrouwde) lagere school naar de ulo was een fikse. Je ging daarmee een hele nieuwe wereld in. Ik merkte wel dat leerlingen uit de Noordbeemster toch een leerachterstand hadden ten opzichte van leerlingen van andere scholen. In de derde klas ging het mis en werd ik voor de kerstvakantie teruggezet naar de tweede klas. Kwam in bij jongere leerlingen in de klas.

Berger rookte als een ketellapper. Weber niet. Muller vond het stinken. Die gaf Frans. Snelerter Engels. Kriek af en toe. Suier wel. Leraar zat hoger. Gaf ik lucifersdoosje aan om zijn sigaret op te steken. Leunde ie achterover en donderde van verhoging af.

Ongeveer kwart voor vier laatste les. Elke les aan eind huiswerk opgegeven. Terug niet met zo’n grote groep. Want sommigen eerder uit school. Mijn ouders hielpen niet met huiswerk. Mijn moeder overhoorde me wel. Maar ze waren bezig met het werk. Soms moest ik zelf ook helpen. Bieten lossen of zo. Bieten hakken.

Bezoek aan Concertgebouworkest. Van Beinum. Met toeringcar. Concert in grote zaal. Schitterend. Was een heel andere wereld. Eduard van Beinum. Gingen naar Gijsbrecht van Amstel met Ramses Shaffy; Ellen Voogel, Hans van den Berg. Culturele uitjes waren dat. Tijdens schooltijd. Was vooral verderop in de tijd.

Schoolreisjes naar de Veluwe. Drie dagen in jeugdherberg. Reisje naar Houffalize. Bij Bastogne. Aandacht voor de bevrijding en oorlog. Meneer Wijk kon daar heel veel over vertellen.

Grotten van Remouchamps. Druipsteengrotten. Maar ook Piramades van Austerlitz. Aanvankelijk in banken. Klaas Visser zat naast mij. Meneer de Bruin te treiteren. Kwam met grote passen op Klaas af om hem uit de bank te trekken maar struikelde over een tas in het gangpad. Jongens zaten naast jongens en meisjes naast meisjes.

Opstellen maken bij Nederlands. Stof in derde klas was al voorbereidend op examen. Bij ulo alleen vierjarig. 

Het schriftelijk examen was drie dagen in Purmerend op de ulo. Soort barakken. Het resultaat hiervan werd niet bekend gemaakt. Aan het eind wist je nog niets. Voor het mondeling examen kreeg je een datum. Met de bus naar Alkmaar. In het Wapen van Heemskerk. Twee leraren per onderwerp. Van een andere school. Ieder vak had zijn eigen leraren. Eén dag. Aan het eind werd je met een groep naar voren geroepen en dan kreeg je te horen of je geslaagd of gezakt was. Als je gezakt was, kon je de zaal verlaten. Zat je nagelbijtend te wachten tot je aan de beurt was. Alleen het eindresultaat (geslaagd of gezakt) hoorde je. Niet de cijfers. Ik weet nog dat een meisje naast me in de rij niet geslaagd was. Ik had me voorbereid om gesprekken in andere taal te voeren. Om zelf te vertellen wie ik was. Een pakketje tekst wat ik aangeleerd had. Om indruk te maken. Dat pakte goed uit. Altijd iets met muziek. Want daar wist ik wel veel van af.

De volgende dag feest. Vlag nog geen traditie. Wel bij geslaagden op bezoek. Bij ons thuis werd een boerenwagen in de dars gezet. Mijn muziekgroepje speelde dan. Dansen op de betonnen vloer.


Mevrouw Bets Brugge

Ik ben recentelijk even op bezoek geweest bij mevrouw Bets Brugge (98 jaar) uit Purmerend. Ze woonde in 1940 aan de Bierkade in Purmerend en deed in 1940 als leerlinge van de ulo Beemster examen in Alkmaar. Ik heb haar het eerste exemplaar van de wervingsfolder uitgereikt en uitgenodigd voor de reünie.

Geert

Top