U bent hier
Home > Nieuws > Revitalisering bedrijventerrein Insulinde

Revitalisering bedrijventerrein Insulinde

Het bedrijventerrein Insulinde in Middenbeemster heeft door zijn combinatie van werken, wonen en sporten een bijzonder karakter. Signalen van betrokkenen en een fysieke schouw op 14 September j.l. hebben aangetoond dat de (fysieke) inrichting een ‘facelift’ kan gebruiken om de neerwaartse spiraal om te buigen. Het is niet zorgwekkend, maar (nog) langer wachten met ingrijpen draagt zekere risico’s met zich mee. Dat werd duidelijk tijdens de op maandagochtend 10 oktober gehouden ontbijtsessie. Een kleine twintigtal betrokkenen waren in de sporthal aanwezig om met elkaar te bediscussiëren hoe deze facelift er uit zou kunnen zien. Een aantal samenhangende aandachtspunten passeerden de revue, te weten: verkeersveiligheid, parkeren, belemmerende regelgeving, openbaar groen, bewijzering en gevelverfraaiing. Het ligt in de bedoeling om met deze analyse over gewenste ontwikkelingsmogelijkheden een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) op te stellen om hiermee hopelijk aanspraak te kunnen maken op Provinciale subsidie. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Gemeente, de algemene ondernemersvereniging Beemster en adviesbureau Stec Groep.

Geert

Top