U bent hier
Home > Nieuws > Schoolstrijd Zuidoostbeemster gaat nieuwe fase in

Schoolstrijd Zuidoostbeemster gaat nieuwe fase in

De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang kampen door de groeiende populatie van Zuidoostbeemster met ruimtegebrek. De prognose is dat dit in de (nabije) toekomst nog zal toenemen. Het Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) heeft toestemming gekregen om hier een eigen school te stichten. In een eerder stadium had het College twee plekken in de Tuinderij Oost aangewezen als mogelijke locatie voor de bouw van een tijdelijke (circa acht jaar) dependance van de school. Vooruitlopend op een mogelijke beslissing over nieuwbouw in een ander deel van het dorp.  Voortschrijdend inzicht heeft het College doen besluiten nog een derde plek aan te wijzen als mogelijke locatie: het schoolplein van de huidige school. Hier zou met drie bouwlagen twaalf lokalen kunnen worden gebouwd. Tien voor De Bloeiende Perelaar in combinatie met het CPOW en twee voor Fortis.  De huidige noodlokalen aan de noordzijde zouden dan gesloopt kunnen worden. Uiteraard zal ook deze nieuwe locatie invloed hebben op de (verkeers) veiligheid aldaar.  Zowel bij de oversteek over de Purmerenderweg als verkeersbewegingen en parkerende ouders/leerkrachten.  Deze optie heeft ook consequenties voor het Buurthuis (buitengebruik).

Op vrijdag 5 juni heeft de Raad een uitgebreid voorstel ontvangen waarin van alle drie de locaties de consequenties worden uitgelegd. Inclusief de te nemen verkeersmaatregelen. Het College spreekt daarin haar voorkeur uit voor deze nieuw ingebrachte locatie naast de school. Dit stuk wordt op dinsdag 23 juni geagendeerd in de Raadscommissie. Aanvang 19.30 uur. De voltallige stukken zijn in te zien via de site van de gemeente: www.beemster.net. Deze openbare zitting is uitsluitend via livestream rechtstreeks te volgen. Digitale Inspraak is wel mogelijk. Neem hierover contact op met de Raadsgriffier.

Het streven is om met ingang van het schooljaar 2021/22 de nieuwe locatie in gebruik te kunnen nemen.

Top