U bent hier
Home > Nieuws > Schoolstrijd Zuidoostbeemster

Schoolstrijd Zuidoostbeemster

Het College heeft recentelijk een besluit genomen over de plaatsing van tijdelijke gebouwen in de nabijheid van de Bloeiende Perelaar. Maar daarmee is de ophef geenszins geluwd. Een groep bewoners vindt dit besluit zo onaanvaardbaar dat zij andere bewoners wil oproepen om zich bij het burgerinitiatief ‘goedeschoolZOB.nl’ aan te sluiten. Op uitnodiging toog Binnendijks op vrijdag 21 augustus naar enkele initiatiefnemers. Een gesprek met Ilse Keune, Jeroen Keyser en Yoeri Kastelein.

“Er ontstaan nu al dikwijls zeer gevaarlijke verkeerssituaties rond de Bloeiende Perelaar. En er hebben er de afgelopen jaren zich al meerdere ongevallen voorgedaan. Kun je nagaan hoe dat er straks uit komt te zien als de school nog groter wordt en er een tweede (CPOW) school bij komt. Je kunt je vraagtekens zetten bij de basis van het verkeersonderzoek, maar één conclusie was duidelijk: uitbreiding rond de bestaande locatie van de Bloeiende Perelaar is onveilig. Er is niet voor niets omgekeken naar een andere locatie: de Tuinderij Oost. Maar door juridische dreiging van de projectontwikkelaar en een aantal direct omwonenden heeft het College uiteindelijk toch gekozen voor de optie van de Bloeiende Perelaar. Onze overtuiging is dat er goede andere alternatieven voorhanden zijn. Er zijn diverse gronden in het bezit van de gemeente waar een uitbreiding kan worden gerealiseerd. Juist ook plekken waar multifunctioneel gebruik mogelijk is. Maar er wordt niet geluisterd naar ons. Terwijl burgerparticipatie en verkeersveiligheid speerpunten zijn van het Coalitieprogramma. Zo ga je toch niet met elkaar om? Naar onze mening is er nog wel tijd om tot een goede besluitvorming te komen. Want de ervaring leert dat het begrip tijdelijkheid rekbare grenzen heeft. Kinderen die nu naar de basisschool gaan zullen hun hele basisschooltijd hiermee geconfronteerd worden. In de Tuinderij Oost bestaat in het bestemmingsplan nog steeds de optie ‘multifunctioneel centrum’. Weliswaar oorspronkelijk gebaseerd op een zorgfaciliteit maar maak daar gebruik van. Eerst concluderen dat uitbreiding bij de Bloeiende Perelaar school verkeersonveilig is, naast alle andere (ped) agogische nadelen, en dan uiteindelijk toch dit besluit nemen is op zijn zachtst gezegd zeer vreemd. Niet voor niets hebben zo’n driehonderd bewoners een handtekening gezet. Daarom roepen we mensen op om naar onze site goedeschoolZOB.nl te gaan. Daar staan de zeven voorwaarden die we belangrijk vinden en waarom uitbreiding op/rondom de Bloeiende Perelaar geen goed idee is. Onze kinderen staan voorop. Daarom vragen we veel mensen om aan te sluiten bij het burgerinitiatief. Zodat we samen komen tot een goede school in de Zuidoostbeemster”.

Geert 

www.goedeschoolZOB.nl

Top