U bent hier
Home > Nieuws > Strooidemo klei in veengrond

Strooidemo klei in veengrond

Nadat in laboratoriumproeven gunstige resultaten waren gemeten bij het mengen van klei met veengrond om de emissie van CO2 te reduceren, was het tijd om de effecten ook in de praktijk te gaan meten. Melkveebedrijf Visser-Sant aan de Zuiddijk in de Rijp (veenweidegebied) was een van de zestien boeren in Nederland die bereid was om een deel van zijn land hiervoor beschikbaar te stellen. Op woensdagochtend 12 oktober werd middels een verstrooier klei op een perceel uitgestrooid. Onder toeziend oog van een groot aantal belangstellenden.

Nederland kent nog een vrij grote oppervlakte (38.000 hectare) veenweidegebied. Ook rond de Beemster. Als veen aan de buitenlucht wordt blootgesteld gaat het ‘verbranden’. Waarbij CO2 vrij komt en de bodem daalt. Geschat wordt tot zo’n 5 a 7 mm per jaar.

Tegelijkertijd hebben we door allerlei grootschalige bouwprojecten kleigrond ‘over’. Dus was het niet zo’n gekke gedachte om de goede eigenschappen van klei letterlijk te verbinden met veen. Kort gezegd: breng op veenland een dunne laag klei(korrels) aan. Klei is een mineraal en verbindt met het veen. Lang niet op alle vooral verstedelijkte gebieden is het toegestaan om klei op veen te strooien. In de Rijp en op vijftien andere plekken mocht dit dus wel. Na het verstrooien kan onderzocht worden wat daadwerkelijk het effect is. Op bijvoorbeeld de opbrengst, de kwaliteit van het gewas, de wormenstand, het gras, de kwaliteit van het water, de melk, de uitstoot, de daling, etc.. Dit moet dan wetenschappelijk vergeleken worden met de resultaten van niet behandeld land. Want slechts een deel van het land van de veeteler wordt op deze wijze bewerkt. De grond van deze proef komt uit Amsterdam. Een bouwproject nabij de Arena. 

Heel veel is nog onzeker. Vandaar ook de proef. Ook hoe het zit met de ‘financiering’ bij gebleken resultaten. Wat heeft de boer er aan? Bieden (verhandelbare) certificaten een uitkomst?  Tegengaan van verbranding, daling en uitstoot is in ieder geval ons aller belang.

Het principe is volgens mij al eeuwenoud. In de Beemster zijn ‘kleiputten’ gevonden waar bewoners van omliggende gebieden klei gehaald hebben voor hun eigen verschraalde grond.    

Geert

Top