U bent hier
Home > Posts tagged "fusie"

Voorlichting Purmerenders over fusie met Beemster

Hoewel de informatieavond van 16 mei jl in de Purmaryn met name bedoeld was voor inwoners van Purmerend, waren het toch vooral Beemsterlingen die de publieke tribune en vragen domineerden. Een kleine zestig mensen, waarvan volgens de meting zestig procent uit de polder, waren op deze avond afgekomen. Voorlichting werd

Purmerend en de fusie

Het openbare en politieke debat in onze polder stond het afgelopen jaar in het teken van de (voorgenomen) fusie met Purmerend. Het zal de komende periode ongetwijfeld ook hoog op de agenda staan. Maar hoe staat Purmerend zelf eigenlijk in deze discussie? Om dat te weten te komen toog Binnendijks

BPP zet coalitieonderhandelingen voort Andere partijen zetten in op coalitie zonder BPP Fusiestandpunt blijft struikelblok

Anderhalf A viertje had verkenner Harry Brinkman, voormalig burgemeester van deze Gemeente, nodig om zijn conclusie(s) te verwoorden. Waarbij de titel van het stuk ‘De kwadratuur van de Cirkel’ de lading cryptisch dekte. Kern: alle partijen blijven onverkort bij hun ingenomen standpunt betreffende de fusie. Positie wisselen zou immers kiezersbedrog

Politiek debat met Ondernemers

Tja… Aan de kwantiteit kan het niet gelegen hebben. Alle politieke partijen waren met minstens drie vertegenwoordigers aanwezig in Kavel II tijdens het door de LTO en BO georganiseerde Politiek Debat Ondernemers. Op donderdagavond 16 maart. Maar het lukte gespreksleiders Marbel de Graaf en Piet Hein Debets niet goed om

Subsidiebeleid en Fusie

Twee onderwerpen beheersen de actuele politieke discussie in de polder: de fusie met Purmerend en de aangekondigde korting op Cultuursubsidie. Twee thema’s die weliswaar afzonderlijk gepresenteerd zijn door het College maar die voortkomen uit dezelfde bron: de acute en nijpende financiële situatie. Het ophangen van een spandoek op de Buurt

Inloopbijeenkomsten over fusieproces

De gemeente nodigt haar inwoners uit om langs te komen bij één van de vijf inloopbijeenkomsten over de fusie met Purmerend. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over het besluit en het proces. Huis-aan-huis is een uitnodiging met informatie verstuurd in Beemster. De gemeenteraad van Beemster heeft op 9 januari 2018

Fusie met Purmerend

Tijdens de Raadsvergadering van 9 januari j.l. heeft een meerderheid in de Raad (BPP tegen) ingestemd met een (geamendeerd) voorstel tot fusie met Purmerend. Een persoonlijke analyse mijnerzijds om het politiek debat hierover op een zorgvuldige wijze te voeden. Toen een aantal jaren geleden politiek werd ingestemd met ambtelijke samenwerking met

Top