U bent hier
Home > Posts tagged "zuidoostbeemster"

Start verwijderen glasplaten MFC De Boomgaard

Uit de laatste inspectie van de glasplaten aan de gevel van het multifunctioneel centrum De Boomgaard in Zuidoostbeemster blijkt dat op sommige plekken de constructie - waarmee de glasplaten aan de gevel vastzitten - niet veilig genoeg meer is om er dicht langs te lopen. In deze brief informeren wij

Gevel multifunctioneel gebouw Zuidoostbeemster onveilig

Gevel multifunctioneel gebouw Zuidoostbeemster onveiligUit de laatste inspectie van de glasplaten aan de gevel van het multifunctionele gebouw in Zuidoostbeemster blijkt dat op sommige plekken de constructie - waarmee de glasplaten aan de gevel vastzitten - niet veilig genoeg meer is om er dicht langs te lopen. De gemeente plaatst zaterdag

Schoolstrijd Zuidoostbeemster

Het College heeft recentelijk een besluit genomen over de plaatsing van tijdelijke gebouwen in de nabijheid van de Bloeiende Perelaar. Maar daarmee is de ophef geenszins geluwd. Een groep bewoners vindt dit besluit zo onaanvaardbaar dat zij andere bewoners wil oproepen om zich bij het burgerinitiatief ‘goedeschoolZOB.nl’ aan te sluiten.

Tijdelijk schoolgebouw op plein huidige basisschool Zuidoostbeemster

Het college van burgemeester en wethouders gaat het tijdelijke gebouw voor de basisscholen en kinderopvang realiseren op het plein van de huidige school aan het Middenpad in Zuidoostbeemster. Zij kiest hiervoor vanwege het zwaarwegende argument van de verkeersveiligheid. De twee locaties in de Nieuwe Tuinderij Oost zijn niet veilig te

ZOB breidt samenwerking met DG Football Academy uit

VV ZOB gaat de samenwerking met de DG Football Academy een vervolg geven. Behalve de inmiddels bekende voetbalclinics die al geruime tijd in de vakanties plaatsvinden, wordt het pakket uitgebreid met specifieke trainingen op zondag. ‘Wij zien dat als een aanvulling op de reguliere trainingen van ZOB’, aldus jeugdvoorzitter Loek

Extra datum Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster

De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster ligt tot en met 20 april 2020 ter inzage. Door de actuele maatregelen rond het coronavirus kunnen we geen inloopbijeenkomst organiseren. Heeft u vragen of wilt u met het projectteam overleggen? Dat kan telefonisch, bijvoorbeeld (op afspraak) op woensdag 15 april tussen 17 en 21

Lezers schrijven

Gezien de actualiteit van dit schrijven en het feit dat de volgende papieren versie van de Binnendijks (na dit weekend) pas verschijnt op 21 maart, is besloten dit bericht aan de redactie gericht in ieder geval op deze site te plaatsen. Geert Heikens, eindredacteur. N.a.v. de infoavond van de projectgroep over de

Grote belangstelling voor informatieavond Voorkeursvariant Zuidoostbeemster

Tientallen belangstellenden uit met name Zuidoostbeemster waren op maandagavond 24 februari naar het Gemeentehuis in Middenbeemster getogen om te luisteren naar en feedback te geven op de toelichting van de Projectgroep op de uiteindelijke (4e) Voorkeursvariant. Voortgekomen uit de drie ontwikkelingsvarianten Compact, Groen en Groot. Deze variant was met name

Top