U bent hier
Home > Nieuws > Thema-avond Bedrijvigheid in kader Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Thema-avond Bedrijvigheid in kader Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster

Rond de vijfenveertig belangstellenden waren op donderdagavond 20 juni afgekomen op de thema-avond rond de Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster. Veelal ondernemers in de brede zin van het woord. Niet zo vreemd gezien het thema. Agrariërs maar vooral ondernemers uit het winkelhart en de twee bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra.

Een hogere opkomst dan vooraf was verwacht. Maar gelukkig waren stoelen snel voorhanden. Wel jammer dat er niet voor gekozen was om de drie subgroepen uit te breiden naar vier. Zodat de groepen wat kleiner waren en een ieder allicht nog beter tot zijn recht kwam. Een groter nadeel vond in het ontbreken van geluidsversterking. Een deel van de inleiding ging daarmee voor mij verloren en het vergde heel veel concentratie om de reacties uit de zaal op de stellingen te volgen. Toegegeven: ik zat wel erg aan de buitenkant.

Wethouder Jos Dings opende met het karakteriseren van de beide bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra. “Oudere terreinen met een interessante mix van werken en wonen. Maar ook met beperkte groeimogelijkheden”. Met bedrijven die een plaatselijke, regionale, provinciale of zelfs nationale allure hebben. Een enkeling zelfs internationaal.

De ‘Plus’, met de voorgenomen (maar uitgestelde) bedrijfsverplaatsing, was veelvuldig onderwerp van gesprek. Maar ook de plannen die ruim twee jaar geleden al gemaakt waren voor de revitalisering van beide bedrijventerreinen kwam in de discussie terug. De financiering hiervan bleek een heikel punt. Alom klonk redelijke tevredenheid over de huidige situatie. Al kwamen er, veelal aangemoedigd door de gespreksleider, ook grote verschuivingen in beeld. Over de mix van wonen en werken op de terreinen was opvallen grote overeenstemming. Veilig en duurzaam, was de mening. Deen supermarkt en de parkeerproblematiek en veiligheid kwamen uiteraard ook langs. Inclusief het instellen van een blauwe zone. Waardoor winkelend publiek wel kon parkeren maar langparkeerders naar elders werden verwezen. “Nu is de situatie zo dat Deenpersoneel de opdracht krijgt de eigen auto niet voor het bedrijf neer te zetten en dus bij Brasa parkeren. En Brasa medewerkers visa versa”, aldus een deelnemer. Hilariteit alom. En het voltooien van de rondweg, nu voor een kwart gerealiseerd, kwam weer van stal. “Bied ondernemers letterlijk en figuurlijk de ruimte” (zonder al te grote overheidsbemoeienis) was het gevoelen, “dan komt het allemaal wel voor elkaar”.

Het zal een hele klus worden om al deze verschillende opties en die van voorgaande avonden in herkenbare scenario’s te krijgen.
De volgende en laatste bijeenkomst is op donderdagavond 11 juni in het Gemeentehuis: thema Openbare Orde & Veiligheid. (19.30 uur).

Geert

Top