U bent hier
Home > Nieuws > Twintig jaar Beemster Werelderfgoed

Twintig jaar Beemster Werelderfgoed

In december 1999 ontving onze polder de Unesco Werelderfgoed status. Dit jaar exact twintig jaar geleden. Aan dit feit wordt gedurende het jaar aandacht besteed. Onder andere door een aantal sleutelfiguren een reactie te vragen op een drietal vragen:
1. Wat heeft de status van werelderfgoed De Beemster de afgelopen 20 jaar gebracht?
2. Wat zijn de grootste uitdagingen voor De Beemster de komende jaren?
3. Waar ben je als betrokkene trots op?
Ditmaal laten we het woord aan de recentelijk benoemde voorzitter van de AOV Beemster Ondernemers Bart Tishauser.

Wat heeft de status van werelderfgoed De Beemster de afgelopen 20 jaar gebracht?
Het beschermde karakter van de Beemster, door de status van werelderfgoed, geeft rust en is een signaal om het karakter duurzaam te behouden. Daar zijn de inwoners en ondernemers zich van bewust en zetten zij zich hiervoor in. Het unieke rechthoekige omringt door een dijk, wordt ook meer en meer door toeristen gevonden en geeft de recreatieve ondernemers meer mogelijkheden. Maar ook de belangstelling van potentiele inwoners geeft de aantrekkelijkheid weer van de prachtige polder met het unieke leefklimaat.
Het historisch besef van dit unieke leefklimaat, ondersteunt door Visit Beemster, heeft het begrip Beemster op vele fronten vooruit gebracht.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor De Beemster de komende jaren?
In het kader van de fusie met Gemeente Purmerend is bij de onlangs opgehaalde Beemster Waarden, het behoud van het landschappelijk karakter een belangrijke factor. Begrijpelijk ook want dat is ook waar de Beemster voor staat. Daar ligt dan ook zeker de uitdaging. Een plezierige leefomgeving in combinatie met een volwassen ondernemersklimaat, waarbij het historische karakter de aantrekkelijkheid behoud voor de ontwikkeling van toerisme.

Waar ben je als betrokkene trots op?
Beemster Ondernemer maakt onderdeel uit van de saamhorigheid die kenmerkend is voor de Beemster. Historisch, nu, maar ook zeker in de toekomst. De zichtbaarheid en de belangen van de initiatiefrijke ondernemers in allerlei sectoren te vertegenwoordigen en dat allemaal in onze fraaie polder, daar kan je alleen maar trots op zijn.

Eerdere reacties waren er van burgemeester Joyce van Beek en Hoogheemraad Jan Kramer.

Top