U bent hier
Home > Nieuws > Visie van Middenbeemster

Visie van Middenbeemster

De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Middenbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. Er hebben inmiddels drie bijeenkomsten plaatsgevonden en er volgen er nog twee. Heeft u een belang in Middenbeemster, omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van het dorp.

Bedrijvigheid – Donderdag 20 juni om 19.30 uur (locatie: De Kloek)

In Middenbeemster concentreert de bedrijvigheid zich voornamelijk op drie locaties. Het Marktplein en een deel van de Rijperweg bieden als centrumlocatie een mix van winkels en horeca. De bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra bevinden zich geconcentreerd aan de rand van het dorp. Hoe ontwikkelen deze locaties zich in de toekomst en welke eisen en wensen zijn er voor de indeling van de ruimte?

Elke plek in het dorp heeft eigen kwaliteiten en wensen als het om de ruimtelijke indeling gaat. De winkels en horeca in het centrum van Middenbeemster hebben qua aanbod van producten en diensten weliswaar een goede balans, maar de schaarste aan parkeerplekken zorgt hier vaak voor onoverzichtelijke, verkeersonveilige situaties.

Naar de toekomstige inrichting van de ruimte op de twee bedrijventerreinen moet worden gekeken om het gebruik van beide terreinen te verbeteren. Daarnaast zijn oplossingen nodig voor (langdurig) parkeren en de combinatie van verschillende verkeersstromen. Een heldere toekomstvisie, een integrale afweging en de betrokkenheid van ondernemers en bewoners op beide terreinen zijn hiervoor noodzakelijk.

Denk mee en meld u aan voor de themabijeenkomst Bedrijvigheid op donderdag 20 juni om 19.30 uur en/of bij de themabijeenkomst Openbare ruimte en Verkeer op donderdag 11 juli. We praten graag met u over mogelijke oplossingen en zijn benieuwd naar uw suggesties! Aanmelden kan via VisievanBeemster.nl. Op deze website zijn ook de verslagen van de eerste drie bijeenkomsten terug te lezen en kunt u ideeën inzenden.

Top