U bent hier
Home > Nieuws > Voltallig College Beemster neemt petitie huisvesting Senioren in ontvangst

Voltallig College Beemster neemt petitie huisvesting Senioren in ontvangst

Onder wakend oog van zo’n twaalf medeondertekenaars hebben Jaap en Mary Jansen dinsdagmiddag 26 februari het College een petitie overhandigd waarin zij het Gemeentebestuur en andere beleidsmakers oproepen actie te ondernemen tot het realiseren van een seniorencomplex (koop- en huur) in het hart van Middenbeemster.

Zo’n vijftig bewoners, samen zeker 75 mensen vertegenwoordigend, hebben steun gegeven aan de petitie. Hoewel de inhoud van de tekst zich richt op de Buurt, benadrukt Mary dat het probleem zich ook in de andere kernen voordoet. Jaap in zijn inleidende woorden: “De kostenfactor werkt belemmerend om voor een goede doorstroming te zorgen.” De regeling ‘Van Groot naar Beter’ (met behoud van de huidige huur en vergoeding van verhuiskosten) zou in de nabije toekomst allicht perspectief kunnen bieden. “Een gemiste kans dat er rond het seniorencomplex Middelwijck niet meer voor deze doelgroep betaalbare woningen gebouwd zijn. Op loopafstand van het winkelhart en gebruik makend van de beschikbare faciliteiten. De sociale gezinswoningen die hier wel gebouwd zijn, hadden ook elders in de wijk een plek kunnen krijgen.”. Ook de locatie van het huidige gemeentehuis inclusief de groene strook en sporadisch voor dat doel gebruikte speelveld achter boerderij de Groene Poort is aantrekkelijk. Aldus te petitie.

Burgemeester van Beek herkende en erkende het afgegeven signaal. Ze noemde het een goed initiatief. Aansluitend bij de discussie over de vastgestelde woonvisie (“wensen van bijzondere doelgroepen”) en de huidige discussie over de visie Middenbeemster 2020/’40. “Samenhang van alle leeftijdsgroepen is een noodzaak om de leefbaarheid te bewaken”. Aldus de burgemeester.

Naast twee leden van PvdA/Groen Links die aanwezig waren bij de overhandiging, hebben ook BPP en CDA gereageerd op dit initiatief.

Geert

Top